Giáo Làng Education

Giáo Làng Education

31 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

  • Liên hệ

    Trần Ngọc Thanh Nhàn

Chuyên đào tạo tiếng Anh ESL (giao tiếp căn bản – IELTS 6.5). Dạy tư duy phản biện, thực hiện giáo dục khai phóng thông qua tiếng Anh. Tôn trọng mọi sự khác biệt như là giá trị cốt lõi của giáo dục nhân bản. Hành động vì lòng vị tha, lòng trắc ẩn cho sứ mệnh giáo dục là tận hiến.

Giáo Làng Education

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Theo hiệu quả công việc
Theo Luật lao động

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Giáo Làng Education