Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Green I-Park

Green I-Park

18 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng, Bất động sản

Công ty cổ phần Green I-Park hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp cần tuyển môt số vị trí nhân sự:

Green I-Park

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng hấp dẫn
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
Được nghỉ 12 ngày phép/năm