Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Green I-Park

Green I-Park

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng
Video
Phúc lợi

Về chúng tôi

  • Trụ sở chính

    null
  • Ngành nghề

    Xây dựng, Bất động sản

Công ty cổ phần Green I-Park hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp cần tuyển môt số vị trí nhân sự:

Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
Green I-Park
icons/icon-arrow-left@1x
icons/icon-arrow-right@1x