Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Kortek Vina Co., Ltd

Kortek Vina Co., Ltd

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Dong Van IV Industrial Zone, Dai Cuong commune, Kim Bang district, Hanam province
  • Ngành nghề

    Sản Xuất

Business Areas: Industrial display development, produce Vision: A GLOBAL LEADER IN HIGH-TECH INDUSTRIAL DISPLAYS.

Kortek Vina Co., Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary
Meals and shuttle bus (Hanoi-Hanam)
Opportunities of career development