LG VINA Cosmetics Co., Ltd

LG VINA Cosmetics Co., Ltd

108 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Tầng 3A, 138 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM
  • Quy mô

    500-999 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

LG - VINA Cosmetics Co., Ltd Company is coordinated between LG Household & Health Care and National Company for Vegetable Oils Aromas and Cosmetics of Vietnam, officially established in 1997. LG-VINA Cosmetics manufactures skincare products, cosmetics and fragrant; hair cleaning and care products; oral care products; soaps and some household cleaning products under the brand of The history of Whoo, OHUI, Essance, VDIVOV, CNP, Sum and household goods as Double Rich, Bamboo salt, On the Body For more information, visit us at: http://www.lgvina.vn/

LG VINA Cosmetics Co., Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, thưởng năm
Gói chăm sóc sức khỏe
18 ngày phép năm