Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
LS Electronics Vietnam

LS Electronics Vietnam

19 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    VSIP Industrial Zone, Tu Son, Bac Ninh
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Liên hệ

    Kim Chang Hoon

LSEV(LS Electronic-Devices Vietnam) is a subsidiary of LSMtron. Website: http://lsmtron.com/page/newsMain.asp LSMtron - Headquarter is located in Anyang City, Korea. - A member of LS Group. - Annual gross sales is over 1,000,000,000 US$. LSEV - Established in KCN VSIP, Bac Ninh in Feb, 2014. - Manufacturing electrical connectors for mobile devices - Business starts in Jan, 2015

LS Electronics Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng cạnh tranh
Cơ hội đào tạo trong nước và nước ngoài
Có xe đưa đón từ Hà Nội đến nơi làm việc