Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Maybank Vietnam

Maybank Vietnam

17 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Hanoi, Vietnam
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Ngành nghề

    Ngân hàng

.

Maybank Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th Fixed Salary, yearend bonus, 15 annual leave, private Medical Insurance for self and dependents