Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone

Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    811A Giải Phóng, P.Giát Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
  • Ngành nghề

    Viễn Thông

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone: - Thành lập ngày 10/02/2015, là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng trên phạm vi 29 tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), nhiệm vụ gồm: 1. Quản lý, vận hành, khai thác bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến 2. Điều hành công tác xử lý sự cố các trạm phát sóng 3. Tối ưu vùng phủ sóng đảm bảo chất lượng mạng phục vụ khách hàng 4. Phối hợp đơn vị trong công tác phát triển mạng, triển khai dịch vụ mới, an toàn phòng chống lụt bão

Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức thu nhập xứng đáng với khả năng, năng lực (thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng)
Hưởng các chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng khác: bảo hiểm sức khỏe, nghỉ mát hè, du xuân,phụ cấp
Làm việc trong đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Việt Nam, có cơ hội được đào tạo