VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.comVietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.com
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng
URGO Việt Nam

URGO Việt Nam

76 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ Y tế/Chăm sóc sức khỏe

  • Liên hệ

    Phòng Nhân Sự

We are a family-owned group headed by a family of entrepreneurs for three generations. Totally independent, we act and invest in the long term. The only people to whom we are accountable are our patients and customers. Innovation is in our DNA and we can rely on our R&D and our French industrial know-how to provide the best treatment solutions for our patients. The companies in our Group, Juva Santé, Super Diet, Urgo Healthcare and Urgo Medical are mid-sized businesses (MSB), each focused on its patients and customers. With a strong entrepreneurial culture, they are independent and agile. Chúng tôi là công ty thuộc sở hữu gia đình gồm 03 thế hệ doanh nhân. Hoàn toàn độc lập, chúng tôi hành động và đầu tư trong dài hạn. Những người duy nhất mà chúng tôi chịu trách nhiệm đó chính là bệnh nhân và các khách hàng của Công ty. Cải tiến nằm trong DNA của chúng tôi và chúng tôi có thể dựa vào công tác nghiên cứu & phát triển cũng như bí quyết công nghiệp của Pháp để cung cấp các giải pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Các công ty thuộc Tập đoàn Urgo bao gồm: Juva Santé, Super Diet, Urgo Healthcare và Urgo Medical thuộc doanh nghiệp quy mô vừa (DNV), mỗi nhánh tập trung vào bệnh nhân và khách hàng của riêng mình. Với văn hóa doanh chủ mạnh mẽ, các công ty này đều hoạt động độc lập và linh hoạt. *Our mission At URGO, we are committed on a daily basis to taking care of patients thanks to our innovations. We support healthcare professionals to promote healthcare best practices. Faced with the explosion of chronic diseases that are disrupting patients’ daily lives, we are deploying our healthcare mission: Invent & Care. INVENT: our innovations contribute to therapeutic progress. Our goal is to change the lives of our patients. CARE: our support for caregivers contributes to treatment and cure. *Sứ mệnh của chúng tôi: Tại URGO, chúng tôi luôn cam kết chăm sóc bệnh nhân nhờ những cải tiến. Chúng tôi hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy các phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Đối mặt với sự bùng nổ của các bệnh mãn tính đang làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân, chúng tôi triển khai sứ mệnh chăm sóc sức khỏe: Phát minh & Chăm sóc. PHÁT MINH: những cải tiến của Tập đoàn góp phần vào quá trình điều trị. Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi cuộc sống của bệnh nhân. CHĂM SÓC: sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho các điều dưỡng viên góp phần vào công tác điều trị và chữa lành. *Why choose URGO? By joining us, you will become part of a committed, agile, growing, inventive, innovative, international, continuously improving family group. A group committed to its health mission The URGO Group’s mission is to take care of patients thanks to its innovations. We are committed on a daily basis to changing patients’ lives, putting science at the service of therapeutic progress. We support healthcare professionals to promote healthcare best practices. At Urgo Medical, we help patients to heal better and more quickly, developing solutions that have proven their superiority in clinical studies. At Urgo Healthcare, we develop care and prevention products available to all to allow everyone to play an active role in their health. * Tại sao chọn URGO? Khi gia nhập URGO, bạn sẽ trở thành một phần của một nhóm gia đình cam kết, nhạy bén, phát triển, sáng tạo, đổi mới, có tầm vóc quốc tế và không ngừng cải tiến. Một tập đoàn cam kết với sứ mệnh sức khỏe Sứ mệnh của Tập đoàn URGO là chăm sóc bệnh nhân nhờ những cải tiến của mình. Chúng tôi cam kết hàng ngày sẽ thay đổi cuộc sống của bệnh nhân, áp dụng khoa học vào phục vụ cho tiến trình điều trị. Chúng tôi hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy các phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Tại Urgo Medical, chúng tôi giúp bệnh nhân chữa lành vết thương tốt hơn và nhanh hơn bằng cách phát triển các giải pháp đã chứng minh được tính ưu việt trong các nghiên cứu lâm sàng. Tại Urgo Healthcare, chúng tôi phát triển các sản phẩm chăm sóc và phòng ngừa dành cho tất cả mọi người để cho phép họ đóng vai trò tích cực đối với sức khỏe của bản thân.

URGO Việt Nam
URGO Việt Nam
URGO Việt Nam
URGO Việt Nam
URGO Việt Nam
URGO Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Các khoản thưởng hấp dẫn dựa trên kết quả công việc + Chia lợi nhuận + Thưởng Lễ

Khám sức khoẻ

Gói Bảo hiểm nâng cao cho nhân viên và người thân

Đào tạo

Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao về chuyên môn

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại URGO Việt Nam