Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Vietnam Everok International Forwarding Company Limited

Vietnam Everok International Forwarding Company Limited

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

.

Vietnam Everok International Forwarding Company Limited
Vietnam Everok International Forwarding Company Limited
Vietnam Everok International Forwarding Company Limited
Vietnam Everok International Forwarding Company Limited
Vietnam Everok International Forwarding Company Limited
Vietnam Everok International Forwarding Company Limited
Vietnam Everok International Forwarding Company Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Sales commission
Promotion opportunities
Lunch/telecommunication/transportation allowance.