Chủ Đề

Chuyện nghề của muôn người

Podcast Chuyện nghề của muôn người là chuỗi nội dung nhằm gỡ rối nan giải, trang bị vững vàng những kinh nghiệm, chuẩn bị tươm tất cho hành trình sự nghiệp giúp người tìm việc vững tin hơn trong quá trình lựa chọn bến đỗ sự nghiệp của chính mình.

Chủ Đề

Chuyện nghề của muôn người

Podcast Chuyện nghề của muôn người là chuỗi nội dung nhằm gỡ rối nan giải, trang bị vững vàng những kinh nghiệm, chuẩn bị tươm tất cho hành trình sự nghiệp giúp người tìm việc vững tin hơn trong quá trình lựa chọn bến đỗ sự nghiệp của chính mình.

Tất cả Podcasts

Tất cả Podcasts

Sự nghiệp có khó chiều, biết cách hiểu sẽ tự khắc yêu

Khi đã hiểu và chọn hướng đi đúng, đi vững trên quyết định của mình thì khó chiều đến mức nào, sự thấu hiểu sẽ làm đam mê tự khắc yêu. Chỉ có thế thì hành trình sự nghiệp do mình gầy dựng nên mới thật sự hạnh phúc, bạn nhé! 
👉 Nghe lại những số Podcast đã lên sóng tại: 
🎙 HR Insider Podcast: https://www.vietnamworks.com/hrinsider/podcast 
🎙 Spotify: https://open.spotify.com/show/0gSEWFjuimEuxzAY0M0mjc

Nghe Podcast

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhân sự tại thích

Ước mơ nay đã có tên, mà lộ trình sự nghiệp trong đầu nay cũng rõ ràng. Hãy cứ bước đi, dù có chậm, nhưng VietnamWorks tin rằng đủ chắc để bạn vững bước trên lộ trình sự nghiệp của bạn đấy!

👉 Nghe lại những số Podcast đã lên sóng tại:
🎙 HR Insider Podcast: https://www.vietnamworks.com/hrinsider/podcast
🎙 Spotify: https://open.spotify.com/show/0gSEWFjuimEuxzAY0M0mjc

Nghe Podcast

Ký sự: Những tháng ngày cư sĩ mê trở thành kỹ sư

Dù là ngành nghề nào đi chăng nữa, cũng phải có tham khảo thật rõ lộ trình sự nghiệp để con đường mình đi không vướng rào cản chủ quan nhé!

👉 Nghe lại những số Podcast đã lên sóng tại:
🎙 HR Insider Podcast: https://www.vietnamworks.com/hrinsider/podcast
🎙 Spotify: https://open.spotify.com/show/0gSEWFjuimEuxzAY0M0mjc

Nghe Podcast

Đủ đam mê kết tinh để làm Marketing

Có lộ trình sự nghiệp, sẽ bắt kịp điểm chạm tương lai, lộ trình của bạn đã đến đâu rồi? cùng chia sẻ với VietnamWorks nhé!

👉 Nghe lại những số Podcast đã lên sóng tại: 
🎙 HR Insider Podcast: https://www.vietnamworks.com/hrinsider/podcast 
🎙 Spotify: https://open.spotify.com/show/0gSEWFjuimEuxzAY0M0mjc

Nghe Podcast