1 1200x900 3

Trong những năm trở lại đây, nhân số học nổi lên như một phương pháp có tính khoa học và đồng thời dễ tiếp cận nhằm tìm hiểu bản thân từ sâu bên trong. Từ…

4 1200x900 1 1

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs là 3 trong số nhiều tỷ phú tự thân từng bỏ học tại các Đại học danh tiếng và thành lập công ty tỷ đô. Cùng soi nhân số…