Cách chấm công tiền lương

Cách chấm công tiền lương là một trong những chủ đề nóng của doanh nghiệp. Bởi lẽ, các kế toán viên hay hành chính nhân sự của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tuân…

Bảng tính lương nhân viên excel

Bảng tính lương nhân viên excel hiện nay được sử dụng rất phổ biến vì nó giúp nhân viên xác định chính xác số tiền thu nhập của họ tương ứng với kinh nghiệm, chức…

bảng lương nhân viên

Bảng lương nhân viên là mẫu tổng hợp thời gian làm việc để quy ra tiền lương và các khoản khác cho nhân viên. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống bảng lương sao cho…

Tiền lương là gì?

Tiền lương là một những điều mà người lao động quan tâm khi làm việc tại công ty. Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết tiền lương là gì? nguyên tắc trả lương…

lifestyle beautiful asian business young woman using laptop computer office desk scaled

Cách tính lương cho người lao động là vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Đối với người lao động, nó giúp họ tính toán được mức thu thập hằng tháng mà họ…