• .
adsads
Bảng tính lương nhân viên excel
Lượt Xem 5 K

Các thông tin cần có trong mẫu bảng lương nhân viên 

 • Thông tin nhân viên: Tên của nhân viên, thông tin về vị trí ứng tuyển, cách thức liên hệ (số điện thoại, địa chỉ email,…).
 • Lương cơ bản: Đây là phần tiền lương chính mà người lao động nhận được theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Mức lương này chưa gồm tiền thưởng, phụ cấp, một số khoản khác. Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP vào năm 2020, mức lương tối thiểu vùng tăng so với Nghị định 157 năm trước, cụ thể như sau:
  • Vùng 4: Lương tối thiểu là 3.070.000 đồng/tháng, tăng 150.000 đồng/tháng
  • Vùng 3: lương tối thiểu 3.430.000 đồng/tháng, tăng 180.000đ/tháng
  • Vùng 2: Lương tối thiểu 3.920.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng/tháng
  • Vùng 1: Lương tối thiểu 4.420.000 đồng/tháng, tăng 240.000 đồng/tháng
 • Ngày làm việc thực tế: Số liệu này xác định tổng thời gian thực tế mà nhân viên làm việc. Người lao động được trả lương dựa vào số lượng ngày làm việc thực tế.
 • Phụ cấp: Có hai loại phụ cấp chính là loại được bảo hiểm và loại không được bảo hiểm. Trong đó, khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm là tiền nhà, tiền ăn, xăng xe, điện thoại. Những khoản phụ cấp cần tham gia bảo hiểm là phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, khu vực, độc hại/nguy hiểm, nặng nhọc.
 • Thu nhập danh nghĩa: Tổng số tiền theo lý thuyết mà nhân viên được hưởng, gồm cả lương cơ bản, phụ cấp.
 • Lương gộp thực tế: Là phần ăn chưa tính khoản chi khác mà người lao động sẽ nhận được. Phần tiền lương này đã trừ khoản tạm ứng, bảo hiểm.
 • Thuế thu nhập cá nhân: Nếu người lao động ký hợp đồng với doanh nghiệp thì phải đóng loại thuế đó với thời hạn 3 tháng trở lên.
 • Lương đóng bảo hiểm: Công ty trích vào lương của người lao động theo loại bảo hiểm.
 • Thực lĩnh: Là mức lương chính thức người lao động nhận được vào cuối tháng. Tiền lương gồm tổng tất cả khoản lương trên trừ đi khoản tạm ứng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân.

Hướng dẫn cách tính các chỉ tiêu trên bảng tính lương nhân viên Excel

Lương chính

Lương chính sẽ là lương được quy định thể hiện trong hợp đồng lao động. Mức lương này cũng sẽ được phản ánh trong bảng lương mà bạn nộp cho cơ quan bảo hiểm. Đây là khoản lương làm căn cứ để tính lương đóng BHXH (tức là không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)

Ví dụ: Công ty kế toán Khánh Đông ở Vùng 1 thì mức lương tối thiểu năm 2021 là 4.420.000. Ngoài ra, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với lao động đã qua đào tạo nghề hoặc học nghề là 4.729.400 đồng/tháng.

Vì vậy, trong hợp đồng lao động và thang bảng lương phải ghi rõ mức lương tối thiểu là 4.729.400 (đối với lao động học nghề hoặc đào tạo nghề).

Các khoản trợ cấp

Các khoản trợ cấp không phải đóng BHXH gồm:

 • Các khoản tiền thưởng theo Điều 104 Bộ luật Lao động.
 • Trợ cấp tiền ăn giữa ca
 • Hỗ trợ các khoản xăng xe, điện thoại, phương tiện đi lại, nhà ở, nuôi con nhỏ hỗ trợ tiền giữ trẻ.
 • Hỗ trợ thân nhân của người lao động kết hôn, bị tử vong, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động thuộc các hoàn cảnh khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ khác được quy định trong hợp đồng lao động… Thực hiện theo điểm C2, thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH Điều 3 khoản 5 điểm C.

Lưu ý: Các khoản trợ cấp không thuộc khoản đóng BHXH nói trên bao gồm:

Các khoản thuộc đối tượng tính thuế TNCN.

 • Tăng ca, tiền ăn trưa.
 • Phí điện thoại.
 • Chi phí công tác
 • Tiền làm thêm giờ vào ban đêm hay thuộc ngày lễ được trả cao hơn so với ngày bình thường.
 • Tiền trang phục.
 • Tiền đám hỷ, tiền ma chay.
Các khoản trợ cấp không phải đóng BHXH

Các khoản trợ cấp không phải đóng BHXH

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp không thuộc đối tượng tính thuế TNCN.

 •  Các khoản tiền thưởng.
 •  Tiền xăng xe, đi lại
 •  Hỗ trợ nuôi trẻ nhỏ.
 •  Tiền trợ cấp…
 • Khoản tiền thuê nhà ở do công ty trả thay cho người lao động được tính vào thu nhập chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.

Trợ cấp trách nhiệm

 • Khoản trợ cấp này phải đóng bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập.
 • Chi tiết về khoản phải chịu thuế TNCN và không chịu thuế TNCN, bạn có thể tham khảo phần “Cách tính thuế TNCN” bên dưới nhé.

Tổng doanh thu

Tổng thu nhập = Lương Chính + Phụ cấp …

Ngày công

Để nhập vào phần này, bạn sẽ phải dựa vào bảng chấm công của mình.

Cách tính tổng lương thực tế

Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập x (Số ngày công thực tế / 26)

(Hay = (Tổng lương chính / ngày công theo quy định  hành chính của tháng ) x số ngày đi làm thực tế.)

Ví dụ: Tháng 9/2022 có 30 ngày: theo quy định của Công ty nhân viên được nghỉ 4 ngày chủ nhật => có 26 ngày công thực tế. Công ty trả lương 6.000.000/tháng.

Cách 1: Tổng thu nhập x (Số ngày công thực tế / 26)

 • Tổng lương thực tế đi làm đủ 26 ngày: = 6.000.000 x (26/26) = 6.000.000
 • Tổng lương thực tế đi làm 25 ngày: = 5.000.000 x (25/26) = 5.769.230

Cách 2: Tổng thu nhập / Ngày công hành chính theo quy định x Số ngày công thực tế.

 • Tổng lương thực tế đi làm đủ 26 ngày = (6.000.000 / 26 ) x 26 = 6.000.000
 • Tổng lương thực tế đi làm 25 ngày = (6.000.000 / 26 ) x 25 = 5.769.230

Lưu ý: Không được quá 26 ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật do công ty lựa chọn.

Xem thêm >> Bí quyết deal lương khéo léo giúp bạn có được thu nhập như mong muốn

Lương đóng BHXH

Lương đóng BHXH = Là mức lương chính ở phần 1 + Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH.

Quy định về chế độ đóng BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, như sau:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc
 • Phụ cấp thâm niên
 • ­Phụ cấp khu vực
 • Phụ cấp lưu động
 • ­Phụ cấp thu hút và một số phụ cấp thuộc tính chất tương tự
Quy định về chế độ đóng BHXH

Quy định về chế độ đóng BHXH

Thuế TNCN phải nộp

Tại phần này, bạn cần phải tự tính số tiền đóng thuế TNCN cho từng nhân viên bằng file Excel riêng biệt và nhập số tiền phải nộp (nếu bạn dùng Excel thì dùng hàm link để lấy ngay nhé). Nhân viên có thời hạn hợp đồng trên 3 tháng sẽ được tính dựa trên biểu lũy tiến từng phần. Đối với lao động thời vụ, lao động thử việc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì bị trừ 10% thu nhập.

Đóng thuế TNCN cho từng nhân

Đóng thuế TNCN cho từng nhân

Tỷ lệ các khoản bảo hiểm năm 2021

Các khoản trích theo lương

Tính vào chi phí của DN Trừ vào lương của NV
Bảo hiểm xã hội

(BHXH)

17% 8%
Bảo hiểm y tế

(BHYT)

3% 1,5%
Bảo hiểm thất nghiệp

(BHTN)

1% 1%
Kinh phí công đoàn

(KPCD)

2%
Tổng cộng 23% 10,5%

Thực lĩnh

Thu nhập thực lĩnh = Tổng thu nhập – Khoản đóng BHXH trích vào lương của nhân viên – Thuế TNCN phải nộp (nếu có) – Khoản tạm ứng (nếu có).

Lưu ý: Nếu công ty có chế độ trả lương làm thêm giờ, tăng ca vào ngày lễ tết, v.v.

Theo quy định, người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương như sau:

 • Ít nhất 150% vào ngày thường.
 • Ít nhất bằng 200% vào ngày nghỉ hàng tuần.
 • Ít nhất 300% vào ngày nghỉ, ngày lễ có hưởng lương theo quy định.

Lưu ý quan trọng: Khi chi trả lương cho nhân viên của mình, bạn phải yêu cầu họ ký vào bảng tính lương để những chi phí trả lương này có thể được khấu trừ khi tính thuế doanh nghiệp nhé.

Tạm ứng

Đây là số tiền người lao động đã được ứng và  trả trước trong tháng.

Các công thức, hàm trong bảng tính lương Excel

STT Tên hàm  Sử dụng hàm 
1 Hàm IF Hàm IF

Cú pháp = IF (điều kiện, giá trị của A, giá trị của B).

Giá trị là A nếu thỏa mãn điều kiện được và sẽ là B nếu không được thoả mãn điều kiện.

2 Hàm COUNTIF Hàm COUNTIF (Đếm ô dựa trên tiêu chí, điều kiện):

= COUNTIF (phạm vi, tiêu chí)

Phạm vi: Vùng dữ liệu cần đếm

Tiêu chí: Số, công thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản chỉ định các ô cần đếm.

3 Hàm SUMIF Hàm SUMIF (Tính tổng theo điều kiện): = SUMIF (range, criteria, [sum_range])

Range: Phạm vi dữ liệu được đánh giá theo điều kiện. Mỗi ô phạm vi phải là một số, một tên, một mảng hoặc một tham chiếu có chứa các số.

Criteria: Tiêu chí ở dạng số, công thức, văn bản hoặc hàm để xác định các ô cần thêm.

Sum_range: Các ô cần thêm thực tế khi thêm các ô khác với các ô được chỉ định phạm vi sẽ được thêm vào.

4 Hàm VLOOKUP Hàm VLOOKUP

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Chức năng là hàm tìm kiếm thông tin thuộc vùng dữ liệu.

Mẫu bảng tính lương nhân viên Excel 3P 

Tính lương dựa theo quy tắc 3P để xác định thu nhập của mỗi nhân viên trong phòng kinh doanh. Quy tắc này dựa vào 3 yếu tố chính là vị trí, hiệu quả kinh doanh, năng lực cá nhân. Mẫu bảng tính lương nhân viên Excel cũng dựa vào ba yếu tố này.

STT Info P1 – Position
Mã NV Họ tên Bộ phận Lương cơ bản Phụ cấp cho vị trí làm việc
Chức vụ Trách nhiệm Lưu động Nặng nhọc độc hại
1 NV01
2 NV02
3 NV03
4 NV04
5 NV05
6 NV06

Mẫu bảng lương theo thông tư 133

Đơn vị:

Bộ phận:

Mẫu số 02-LĐTL

Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

Số…..
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng…năm….
Họ và tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH Thuế TNCN  Số tiền Số tiền

Mẫu bảng lương theo thông tư 200 

Đơn vị:……………….Bộ phận:……………
Mẫu số: 02- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNGTháng……….năm………..
 

 

STT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương  

Phụ cấp thuộc

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

        Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền quỹ lương BHXH Thuế TNCN phải nộp  

Cộng

Số tiền Ký nhận
                                     
                                     
                                     
                                     
  Cộng                                  

Hy vọng thông qua bài viết trên đây, VietnamWorks đã giúp bạn có “bỏ túi” những kiến ​​thức hữu ích về cách tạo bảng tính lương nhân viên excel. Giúp các công ty có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp, phát triển nhân viên và phát triển kinh doanh thay vì phải vật lộn để trả lương hàng tháng. Đừng quên theo dõi VietnamWorks để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

Xem thêm: 8 mẫu bảng lương nhân viên chi tiết nhất hiện nay

— HR Insider —
VietnamWorks 
– Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan

Bác sĩ nội trú là gì? Mô tả công việc và tố chất cần có để thành công

Công việc của bác sĩ nội trú đòi hỏi sự chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm lớn và khả năng chịu áp lực tốt....

Điện tử viễn thông - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Điện tử viễn thông không chỉ là lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất hiện nay mà còn là một trong những ngành có nhiều...

Bật mí PD là gì? - Chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong ngành giải trí

Tìm hiểu chi tiết về PD - nghề "hot" nhất ngành giải trí với mức thu nhập cao, cơ hội làm việc cùng người nổi...

C&B - Chìa khóa thu hút và giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp

C&B đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân nhân tài và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

báo cáo thực tập

Bí quyết viết báo cáo thực tập hiệu quả và chuyên nghiệp

Bạn đang loay hoay không biết làm sao để viết báo cáo thực tập hoàn chỉnh và ấn tượng? Đừng lo lắng, HR Insider sẽ...

Bài Viết Liên Quan

Bác sĩ nội trú là gì? Mô tả công việc và tố chất cần có để thành công

Công việc của bác sĩ nội trú đòi hỏi sự chuyên môn cao, tinh thần...

Điện tử viễn thông - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Điện tử viễn thông không chỉ là lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất hiện...

Bật mí PD là gì? - Chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong ngành giải trí

Tìm hiểu chi tiết về PD - nghề "hot" nhất ngành giải trí với mức...

C&B - Chìa khóa thu hút và giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp

C&B đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân nhân tài và...

báo cáo thực tập

Bí quyết viết báo cáo thực tập hiệu quả và chuyên nghiệp

Bạn đang loay hoay không biết làm sao để viết báo cáo thực tập hoàn...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers