Personal Trainer (PT) là gì?

Nghề Personal Trainer không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần những kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng về sức khỏe và thể…

Bartender là gì?

Trong bối cảnh ngành ẩm thực và giải trí ngày càng phát triển, bartender là một công việc đầy tiềm năng, thú vị. Với sự sáng tạo và kỹ năng chuyên môn, bartender có thể…

Giải mã ma trận Ansoff

Mỗi chiến lược trong ma trận Ansoff đều có ưu điểm, nhược điểm và phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp. Việc lựa chọn chiến lược phù hợp sẽ giúp…

Mô hình khởi nghiệp là gì

Việc lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có cơ hội thành công cao hơn. Hãy xem xét kỹ lưỡng các mô hình này, đánh giá khả năng…

Mô hình waterfall

Dù có những hạn chế, mô hình Waterfall vẫn được coi là một công cụ quản lý dự án hiệu quả trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi yêu cầu dự án được xác…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers