Các Khóa Huấn Luyện Đã Diễn Ra

[WEBINAR] VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG DẪN DẮT DOANH ...

Tiến sỹ Peter Chee – Chủ tịch – Giám đốc điều hành ITD World,

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 09/09/2020

7 NGUYÊN TẮC CỦA TÌNH YÊU, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG

7 NGUYÊN TẮC CỦA TÌNH YÊU, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG

Tiến sỹ Peter Chee – Chủ tịch – Giám đốc điều hành ITD World,

TP. Hồ Chí Minh, 10/11/2020 - Hà Nội, 12/11/2020

KHÓA HUẤN LUYỆN CAO CẤP: THAY NGÔN TỪ - ĐỔI CUỘC ĐỜI

THAY NGÔN TỪ - ĐỔI CUỘC ĐỜI

Ông Thomas Blackwell – Chuyên gia ngôn ngữ và diễn giả quốc tế,

TP. Hồ Chí Minh, 07/01/2020 - Hà Nội, 09/01/2020

LEADERSHIP – CONNECTING THE DOTS: CÁC MÔ HÌNH TẠO ẢNH HƯỞNG TRONG LÃNH ĐẠO

LEADERSHIP – CONNECTING THE DOTS: CÁC MÔ HÌNH TẠO ẢNH HƯỞ...

Ông Tăng Trị Trọng - Chief Sales Officer của VietnamWorks,

TP. Hồ Chí Minh, 14/10/2019 - Hà Nội, 21/10/2019

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐÓN ĐẦU THÀNH CÔNG

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐÓN ĐẦU THÀNH CÔNG CHO THẬP...

Giáo sư Sattar Bawany - Cố vấn chủ chốt từ PerformanceWorks International,

TP. Hồ Chí Minh, 15/07/2019 - Hà Nội, 17/07/2019

VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐA DẠNG GIỚI TRONG CÔNG SỞ

VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐA DẠNG GIỚI T...

Bà Nguyễn Thiên Thanh – Giám đốc điều hành Edelman Việt Nam,

TP. Hồ Chí Minh, 21/05/2019 - Hà Nội, 31/05/2019

THÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI - PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

THÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI - PHƯƠNG PHÁP SỐ 1 THẾ GIỚI TRONG V...

Ông Thomas Blackwell - Chuyên gia huấn luyện quốc tế từ Becoming Your Best Global Leadership,

TP. Hồ Chí Minh, 16/04/2019 - Hà Nội, 18/04/2019

HR 4.0 - CHUYỂN ĐỔI NHÂN SỰ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

HR 4.0 - CHUYỂN ĐỔI NHÂN SỰ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Ông Jeremy Blain – Nhà sáng lập PerformanceWorks International,

TP. Hồ Chí Minh, 07/01/2019 - Hà Nội, 09/01/2019

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.