Business model là gì summary

Business Model là yếu tố sống còn cho sự thành công của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh. Hãy đầu tư thời gian và nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện Business Model…

PPC là gì

SEM là một công cụ marketing vô cùng quan trọng trong thời đại công nghệ số, giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng, gia tăng hiệu quả chiến dịch marketing…

Watermark trong Word

Việc chèn Watermark mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong việc bảo vệ bản quyền, tăng cường nhận diện thương hiệu, và xác thực nội dung. Không chỉ giúp ngăn chặn sao chép và…

Franchisor and franchisee là gì

Nhượng quyền thương hiệu là một mô hình kinh doanh tiềm năng, mang lại lợi ích lớn cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Tuy nhiên, để thành công, cả hai bên cần…

Tranh luận la gì

Debate không chỉ là một cuộc tranh luận thông thường, mà còn là một kỹ năng giúp bạn phát triển tư duy toàn diện. Hãy cùng khám phá chi tiết hơn về debate là gì…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers