adsads
Kiểu dữ liệu thông dụng của excel
Lượt Xem 228

Dữ liệu chuỗi (Text)

Dữ liệu dạng chuỗi còn được gọi là dữ liệu văn bản, chứa các ký tự bao gồm chữ cái từ A đến Z và các ký tự đặc biệt trên bàn phím (ví dụ: “Thanh”, “Nam”, “@my…”). Ngay cả khi một dãy số chứa một ký tự, nó cũng được coi là dữ liệu dạng chuỗi ký tự (ví dụ: “A1C3”, “A12”, “123a”,…). Khi sử dụng dữ liệu dạng chuỗi trong công thức, nó phải được đặt trong cặp dấu nháy kép (“”), ví dụ: IF(K14>=5, “Đậu”, “Rớt”).

Dữ liệu chuỗi (Text)

Kiểu dữ liệu thông dụng của excel-Dữ liệu chuỗi (Text)

Dữ liệu dạng số (Number)

Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel không thể không thiếu dữ liệu dạng số. Đây là dữ liệu chứa các phím số từ 0 đến 9 trên bàn phím, bao gồm cả số dương và số âm. Số dương được nhập vào ô như bình thường, ví dụ: 123.

Số âm có thể được nhập bằng hai cách khác nhau. Cách đầu tiên là sử dụng dấu trừ phía trước số, ví dụ: -123. Cách thứ hai là đặt dãy số trong dấu ngoặc đơn, ví dụ: (123). Cả hai cách nhập đều cho ra kết quả là một số âm, -123.

Kiểu số cũng bao gồm các số thập phân, với dấu phảy (,) hoặc dấu chấm (.) tùy thuộc vào định dạng của máy tính. Ví dụ: 1,23456; 0.123… Thông thường, dấu (,) được sử dụng để ngăn cách phần ngàn, trong khi dấu (.) được sử dụng để phân tách phần thập phân.

Dữ liệu thời gian trên Excel

Trong kiểu dữ liệu thời gian, có hai loại dữ liệu: ngày tháng năm và giờ phút giây. Bản chất của kiểu dữ liệu ngày tháng năm và giờ phút giây tương tự như dạng dữ liệu kiểu số.

Kiểu dữ liệu thời gian là một trong các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel cho phép thực hiện các phép toán số học và được hiển thị mặc định phía bên phải trong ô dữ liệu.

Kiểu dữ liệu thông dụng của excel-Dữ liệu thời gian

Kiểu dữ liệu thông dụng của excel-Dữ liệu thời gian

Dữ liệu dạng Logic trong Excel

Dữ liệu dạng Logic trong Excel gồm hai giá trị: Đúng (True) và Sai (False). Bạn có thể sử dụng dữ liệu logic để kiểm tra các điều kiện, tạo các công thức có điều kiện và thực hiện các phép tính logic. Với các công cụ như hàm IF, AND, OR và NOT, bạn có thể xây dựng các công thức phức tạp dựa trên dữ liệu logic. Dữ liệu logic trong Excel rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra và xử lý các điều kiện logic trong dữ liệu của mình.

Dữ liệu kiểu công thức (Formular)

Dữ liệu trong Excel có thể là các công thức toán học, và để nhận biết công thức, chúng ta bắt đầu bằng dấu “=” (bằng). Khi công thức được nhập, kết quả của nó sẽ được hiển thị trong ô, không phải là công thức ban đầu.

Các toán tử được sử dụng trong các công thức bao gồm: “+”, “-“, “*”, “/”, “^” (lũy thừa) và “%”(phần trăm). Đồng thời, các dấu so sánh như “<“, “>”, “<=”, “>=”, “=”, “<>” cũng có thể được sử dụng trong công thức. Ví dụ: Bạn nhập công thức “=1+2+3” vào ô A1 và sau đó nhấn Enter, kết quả trả về tại ô A1 sẽ là 6.

Dữ liệu kiểu công thức

Dữ liệu kiểu công thức

Bằng cách hiểu rõ các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel mà HR Insider chia sẻ trên đây, bạn có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của Excel và trở thành một chuyên gia trong việc làm việc với dữ liệu. Hãy thử áp dụng các kiểu dữ liệu này trong công việc của bạn và khám phá những khả năng vô tận mà Excel mang lại. Chúc bạn thành công!

— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan

Ngành bất động sản là gì? Cơ hội việc làm, mức lương ngành bất động sản hiện nay

Ngành Bất động sản không chỉ là một lĩnh vực ổn định và có tiềm năng lợi nhuận cao. Với sự phát triển không ngừng của thị trường BĐS, việc theo đuổi sự nghiệp trong ngành này đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết

Môi giới bất động sản là gì? Bí quyết trở thành môi giới bất động sản chuyên nghiệp

Môi giới bất động sản là người đứng giữa người mua và người bán, là người đồng hành và tư vấn quan trọng trong quá trình giao dịch. Với kỹ năng và kiến thức phù hợp, môi giới có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức để đạt được thành công trong nghề

Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) là nơi cung cấp dịch vụ giao dịch, môi giới, và quản lý tài sản liên quan đến bất động sản. Để thành lập một sàn giao dịch BĐS, các điều kiện pháp lý và quy định cụ thể cần được tuân thủ

Thị trường bất động sản là gì? Đặc điểm, vai trò, phân loại thị trường BĐS

Thị trường bất động sản là nơi mà các giao dịch mua bán, cho thuê và đầu tư vào tài sản như nhà ở, văn phòng, đất đai và các loại bất động sản khác diễn ra. Đây là một phần không thể thiếu của nền kinh tế

Kinh doanh bất động sản là gì? Điều kiện kinh doanh bất động sản hiện nay

Kinh doanh bất động sản là hoạt động mua bán, cho thuê, quản lý và phát triển các tài sản bất động sản như nhà ở, văn phòng, cửa hàng, đất đai,... Đây là lĩnh vực kinh doanh đem lại nhiều cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bài Viết Liên Quan

Ngành bất động sản là gì? Cơ hội việc làm, mức lương ngành bất động sản hiện nay

Ngành Bất động sản không chỉ là một lĩnh vực ổn định và có tiềm năng lợi nhuận cao. Với sự phát triển không ngừng của thị trường BĐS, việc theo đuổi sự nghiệp trong ngành này đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết

Môi giới bất động sản là gì? Bí quyết trở thành môi giới bất động sản chuyên nghiệp

Môi giới bất động sản là người đứng giữa người mua và người bán, là người đồng hành và tư vấn quan trọng trong quá trình giao dịch. Với kỹ năng và kiến thức phù hợp, môi giới có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức để đạt được thành công trong nghề

Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) là nơi cung cấp dịch vụ giao dịch, môi giới, và quản lý tài sản liên quan đến bất động sản. Để thành lập một sàn giao dịch BĐS, các điều kiện pháp lý và quy định cụ thể cần được tuân thủ

Thị trường bất động sản là gì? Đặc điểm, vai trò, phân loại thị trường BĐS

Thị trường bất động sản là nơi mà các giao dịch mua bán, cho thuê và đầu tư vào tài sản như nhà ở, văn phòng, đất đai và các loại bất động sản khác diễn ra. Đây là một phần không thể thiếu của nền kinh tế

Kinh doanh bất động sản là gì? Điều kiện kinh doanh bất động sản hiện nay

Kinh doanh bất động sản là hoạt động mua bán, cho thuê, quản lý và phát triển các tài sản bất động sản như nhà ở, văn phòng, cửa hàng, đất đai,... Đây là lĩnh vực kinh doanh đem lại nhiều cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers