• .
adsads
Lượt Xem 58

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc hiểu rõ về cash flow không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là chìa khóa quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc hiểu được dòng tiền, mà còn cần có kỹ năng dự báo chính xác và phương pháp quản lý hiệu quả để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khám phá về cash flow, kỹ thuật dự báo dòng tiền và những cách thức quản lý tiền một cách thông minh và hiệu quả.

Cash flow là gì? 

Cash flow là một khái niệm trong tài chính doanh nghiệp, chỉ sự luân chuyển của tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nó biểu thị số tiền thực sự mà doanh nghiệp nhận được từ hoạt động kinh doanh và chi tiêu trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cash flow không chỉ bao gồm tiền thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, mà còn bao gồm các loại thu nhập khác như tiền thu từ đầu tư và tiền thu từ hoạt động tài chính. Ngược lại, các loại chi phí bao gồm tiền mua hàng hoặc dịch vụ, tiền trả lương cho nhân viên, tiền trả nợ và các loại chi phí khác.

Việc hiểu rõ cash flow giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn, từ việc dự báo cần thu chi trong tương lai đến việc đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để vận hành mạch lạc và phát triển.

Cash flow là một khái niệm trong tài chính doanh nghiệp

Cash flow là một khái niệm trong tài chính doanh nghiệp

Các thuật ngữ liên quan đến Cash flow cần nắm

Các thuật ngữ liên quan đến Cash Flow cung cấp một cơ sở quan trọng để hiểu về khía cạnh tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là một số khái niệm quan trọng bạn cần biết:

Free Cash Flow

FCF là số tiền mà một tổ chức sở hữu sau khi đã trừ đi các chi phí vốn tài trợ và chi phí tái đầu tư. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong việc chi trả cổ tức, trả nợ và đầu tư lại vào hoạt động kinh doanh. Khi FCF là số dương, tức là tổ chức có khả năng chi trả mà không cần vay mới. Ngược lại, khi FCF âm, tức là tổ chức cần tìm nguồn tài trợ mới.

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

Net Cash Flow

NCF là sự khác biệt giữa tổng số tiền thu và tổng số tiền chi trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả tiền thu từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ. Việc tính toán NCF giúp đánh giá khả năng thanh toán nợ và đầu tư mới của tổ chức.

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement là một trong ba bảng kế toán chính, cho phép theo dõi và phân tích các dòng tiền của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Bảng này giúp đánh giá khả năng thanh toán nợ, hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của tổ chức.

Khám phá các kỹ thuật dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tài chính và định hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều kỹ thuật dự báo dòng tiền được áp dụng để ước tính các luồng tiền trong tương lai dựa trên thông tin lịch sử hoặc dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp. Dưới đây là một số kỹ thuật phổ biến:

 • Dự báo dòng tiền thuần (Net Cash Flow): Phương pháp này đơn giản là ước tính dòng tiền thu và chi tiêu của doanh nghiệp trong tương lai và tính toán dòng tiền mạng bằng cách trừ chi tiêu từ thu nhập.
 • Dự báo dòng tiền tự do (Free Cash Flow): Phương pháp này tính toán dòng tiền mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đầu tư vào cơ hội mới hoặc trả lại cho các nhà đầu tư. Dòng tiền tự do được tính bằng cách trừ chi phí đầu tư vào tài sản cố định và vốn lưu động từ dòng tiền thu và chi tiêu.
 • Phương pháp dự báo chu kỳ kinh tế: Phương pháp này ước tính dòng tiền dựa trên các chu kỳ kinh tế dài hạn. Doanh nghiệp được coi là một phần của chu kỳ kinh tế và các dòng tiền dựa trên các yếu tố kinh tế như tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất và thu nhập cá nhân.
 • Phương pháp dự báo hồi quy: Sử dụng các mô hình hồi quy để dự báo dòng tiền. Các mô hình này dựa trên mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, một hoặc nhiều phương pháp có thể được sử dụng để dự báo dòng tiền và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Dự báo dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tài chính và định hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Dự báo dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tài chính và định hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Cách quản lý dòng tiền hiệu quả

Quản lý tiền mặt rạch ròi từng khoản

Để đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả, việc quản lý tiền mặt từng khoản là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc theo dõi và phân loại chi tiêu theo từng nguồn và mục đích cụ thể, giúp tăng cường khả năng kiểm soát và quản lý tài chính.

Kế hoạch thu chi rõ ràng theo thời gian

Xây dựng một kế hoạch thu chi rõ ràng và cụ thể theo từng khoảng thời gian, ví dụ như hàng tháng hoặc hàng quý, là cách quản lý dòng tiền hiệu quả. Bằng cách này, bạn có thể dự đoán và điều chỉnh các dòng tiền đến và đi ra một cách chính xác, giúp tránh được tình trạng thiếu hụt tiền mặt đột ngột.

Dự trù các khoản chi phí phát sinh

Việc dự trù các khoản chi phí có thể phát sinh trong quá trình hoạt động là quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt và ổn định của dòng tiền. Bạn cần xây dựng các kế hoạch dự phòng và tính toán các rủi ro tiềm ẩn để có thể ứng phó một cách linh hoạt khi xuất hiện các chi phí không mong muốn.

Thông qua việc thực hiện các biện pháp quản lý dòng tiền này một cách tổ chức và chặt chẽ, bạn có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động mạch lạc và có khả năng đáp ứng được mọi yêu cầu tài chính một cách hiệu quả.

Lập kế hoạch dòng tiền hiệu quả cho doanh nghiệp

Bắt đầu bằng việc dự báo các dòng tiền vào, bao gồm thu nhập từ doanh số bán hàng, thu nhập từ các hoạt động đầu tư và tài trợ. Dựa trên thông tin lịch sử và các dự đoán về tương lai của thị trường, bạn cần ước tính các khoản thu nhập dự kiến trong khoảng thời gian cụ thể.

Dự báo dòng tiền vào

Dự báo dòng tiền vào giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi kiểm tra sau khi có số liệu thực tế. Dòng tiền vào của một doanh nghiệp đến từ các nguồn sau đây:

 • Hoạt động kinh doanh: Bao gồm các hoạt động tạo ra doanh thu như tiền thu về từ bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc thu hồi nợ.
 • Hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản tiền như mua/bán cổ phiếu, tiền từ việc huy động vốn vay, tiền từ các nhà đầu tư tham gia góp vốn, tiền lãi và tiền từ việc thanh lý/bán tài sản cố định.

Dự báo dòng tiền ra

Dự báo dòng tiền ra là quá trình giúp doanh nghiệp dự đoán và chuẩn bị ngân sách để trả các khoản phí và chi phí trong doanh nghiệp. Các nguồn dòng tiền này thường bao gồm:

 • Hoạt động kinh doanh: Bao gồm việc trả lãi cho các khoản vay vốn, các khoản chi phí phải nộp cho ngân sách nhà nước, chi phí tiền dịch vụ, chi phí tiếp thị quảng cáo, tiền lương, và các khoản khác.
 • Hoạt động đầu tư: Bao gồm chi phí cho các khoản cho vay, góp vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, và các khoản chi phí liên quan đến việc mua các tài sản và thiết bị cố định.
 • Hoạt động tài chính: Bao gồm tiền chi tiêu cho việc mua cổ phiếu phát hành, trả lãi cho các nhà đầu tư, và các khoản chi phí liên quan đến việc vay hoặc thuê tài chính.

Xác định số dư hoặc thiếu cuối kỳ

Đưa ra phán đoán về số tiền dư hoặc thiếu vào cuối kỳ có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh. Dựa vào các chỉ số trong sơ đồ dòng tiền, chúng ta có thể nhận thấy rằng:

 • Kỳ hạn thanh toán các khoản phải chi trả là 30 ngày (màu xanh biển).
 • Kỳ hạn hàng tồn kho là 60 ngày (màu đỏ).
 • Các khoản thu thực hiện được sau 120 ngày (màu xanh lá).
 • Do đó, có thể kết luận rằng doanh nghiệp sẽ thiếu hụt tiền mặt trong khoảng 90 ngày (màu vàng).

Việc này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và dòng tiền, từ đó có thể đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp và kịp thời.

Xác định số dư hoặc thiếu cuối kỳ

Xác định số dư hoặc thiếu cuối kỳ

Đề ra giải pháp xử lý hiệu quả

Sau khi đã hiểu rõ về cash flow và lượng tiền vào mỗi cuối kỳ, doanh nghiệp cần phải đề xuất các biện pháp để giải quyết từng tình huống cụ thể:

 • Đối với Cash Flow thừa: Doanh nghiệp có thể xem xét việc đầu tư vào các dự án mới để tiếp tục tăng dòng tiền và tạo ra lợi nhuận cao hơn.
 • Đối với Cash Flow thiếu: Doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện dòng tiền, từ đó nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh.

Hiểu rõ về Cash flow, các kỹ thuật dự báo dòng tiền và cách quản lý dòng tiền hiệu quả là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc dự báo và quản lý dòng tiền đòi hỏi sự tinh tế, chiến lược và kỹ năng trong việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Chỉ khi nắm vững được các khía cạnh này, doanh nghiệp mới có thể tối ưu hóa hiệu quả tài chính và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình một cách bền vững và thành công.

— HR Insider —

VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan
Srm là gì

Mở khóa bí mật supplier relationship management là gì?

Supplier Relationship Management chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và duy trì lợi thế cạnh tranh trong...

interest rate in banks

Giải mã Interest rate là gì? Hé lộ bí mật đằng sau những con số

Lãi suất đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống cá nhân và doanh nghiệp....

gt và mt là viết tắt của từ gì

Kênh GT là gì? Ưu, nhược điểm và giải pháp vận hành kênh GT hiệu quả

Kênh GT đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phân phối của doanh nghiệp, giúp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một...

Hội chứng sợ video call

Hội chứng sợ nghe điện thoại là gì? Biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục

Hội chứng sợ nghe điện thoại có thể gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng nó hoàn toàn có thể khắc phục được....

Muốn "bùng nổ ý tưởng", không thể bỏ qua những "bí kíp" sau

Trong thế giới hiện đại, ý tưởng sáng tạo không chỉ là yếu tố quyết định thành công trong công việc mà còn làm phong...

Bài Viết Liên Quan
Srm là gì

Mở khóa bí mật supplier relationship management là gì?

Supplier Relationship Management chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả...

interest rate in banks

Giải mã Interest rate là gì? Hé lộ bí mật đằng sau những con số

Lãi suất đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến mọi...

gt và mt là viết tắt của từ gì

Kênh GT là gì? Ưu, nhược điểm và giải pháp vận hành kênh GT hiệu quả

Kênh GT đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phân phối của doanh nghiệp,...

Hội chứng sợ video call

Hội chứng sợ nghe điện thoại là gì? Biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục

Hội chứng sợ nghe điện thoại có thể gây ra nhiều khó khăn trong cuộc...

Muốn "bùng nổ ý tưởng", không thể bỏ qua những "bí kíp" sau

Trong thế giới hiện đại, ý tưởng sáng tạo không chỉ là yếu tố quyết...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers