adsads
Sĩ quan là gì
Lượt Xem 65

Sĩ quan được biết đến là chức vụ trong lực lượng vũ trang quân đội nhân dân. Mặc dù đóng một vai trò quan trọng, nhưng ít người hiểu rõ về bản chất và quy định của chức vụ này. Cùng bài viết tìm hiểu rõ về sĩ quan là gì? Các tiêu chuẩn, cấp bậc cũng như mức lương mà vị trí này nhận được hiện nay  nhé. 

Sĩ quan là gì?

Sĩ quan là một phần của lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm cả Công an Nhân dânQuân đội Nhân dân. Định nghĩa về sĩ quan có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tổ chức. 

Sĩ quan là trụ cột của quân đội và chiếm phần lớn trong số các cán bộ quân đội, đảm nhận các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc thực hiện trực tiếp một số nhiệm vụ khác, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho quân đội.

Sĩ quan là một phần của lực lượng vũ trang nhân dân

Sĩ quan là một phần của lực lượng vũ trang nhân dân

Dưới đây là khái niệm sĩ quan là gì trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân

 • Trong Quân đội Nhân dân: Theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được sửa đổi năm 2008, sĩ quan là những cán bộ được ủy quyền bởi Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự và được trao các quân hàm từ Uý, Tá đến Tướng.
 • Trong Công an Nhân dân: Sĩ quan được chia thành hai loại: sĩ quan và hạ sĩ quan nghiệp vụ, cùng sĩ quan và hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, theo quy định của Luật Công an Nhân dân năm 2018. Sĩ quan nghiệp vụ là những công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của công an, được trao các quân hàm từ Uý, Tá đến Tướng và các cấp bậc hạ sĩ quan. Sĩ quan chuyên môn kỹ thuật là những công dân Việt Nam được chọn lựa, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của công an, cũng nhận được các quân hàm tương tự như sĩ quan nghiệp vụ.

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

Sĩ quan có mấy ngạch? 

Theo Điều 8 của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1999, sĩ quan quân đội được chia thành hai ngạch như sau:

Sĩ quan tại ngũ

Sĩ quan tại ngũ thường được hiểu là những sĩ quan đang hoạt động trong quân đội hoặc được gửi đi biệt phái đến các cơ quan, tổ chức ngoài quân đội. Trong lực lượng Công an Nhân dân, không gọi là sĩ quan công an tại ngũ, mà thay vào đó, họ được gọi là sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cả hai đều đang thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng mà họ đại diện.

Sĩ quan dự bị

Sĩ quan dự bị, theo quy định của Điều 5 Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân năm 1999, là một nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ. Đây là nhóm sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên, được đăng ký, huấn luyện và quản lý để sẵn sàng huy động vào phục vụ trong lực lượng tại ngũ. Trong Công an Nhân dân, ngạch dự bị chỉ áp dụng cho những công dân đã từng phục vụ trong công an và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị.

Sĩ quan quân đội được chia thành hai ngạch

Sĩ quan quân đội được chia thành hai ngạch

Các cấp bậc sĩ quan là gì?

Trong hệ thống cấp bậc của sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam, theo quy định của Điều 10 của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân, bao gồm ba cấp và tổng cộng là 12 bậc như sau:

 • Cấp Uý: Bao gồm Thiếu uý, Trung uý, Thượng uý và Đại uý.
 • Cấp Tá: Gồm Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá và Đại tá.
 • Cấp Tướng: Bao gồm Thiếu tướng hoặc chuẩn Đô đốc Hải quân, Trung tướng hoặc Phó Đô đốc Hải quân, Thượng tướng hoặc Đô đốc Hải quân và Đại tướng.

Các tiêu chuẩn chung của sĩ quan

Tiêu chuẩn chung

Tiêu chuẩn của sĩ quan quân đội như sau, theo Điều 12 của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Đảng và Nhà nước.
 • Có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.
 • Phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, tôn trọng, đoàn kết với đồng đội, nhân dân và được tín nhiệm.
 • Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và có thể vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân hoặc quân đội nhân dân.
 • Sĩ quan cần có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác cũng như có thể đưa vào thực tiễn để đáp ứng các nhiệm vụ được giao.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo phù hợp với từng chức vụ.
 • Lý lịch rõ ràng, sức khoẻ và độ tuổi phù hợp với chức vụ, cấp bậc hàm đảm nhiệm.
Tiêu chuẩn của sĩ quan quân đội

Tiêu chuẩn của sĩ quan quân đội

Điều kiện để sĩ quan dự bị lên sĩ quan chuyên nghiệp

Dựa trên Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện tại không có chức danh sĩ quan chuyên nghiệp, mà chỉ có quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan tại ngũ cùng với sĩ quan dự bị.

Theo Điều 39 của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp, khi chấm dứt nghĩa vụ tại ngũ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện của sĩ quan dự bị, phải đăng ký trở thành sĩ quan dự bị.

Sĩ quan hiện nay có bao nhiêu nhóm ngành

Theo Điều 9 của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1999, sĩ quan quân đội được phân thành các nhóm ngành sau đây:

 • Sĩ quan chỉ huy, tham mưu: Chịu trách nhiệm về công tác tác chiến, huấn luyện và phát triển lực lượng quân sự.
 • Sĩ quan chính trị: Đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến công tác Đảng và công tác chính trị.
 • Sĩ quan hậu cần: Chịu trách nhiệm về cung cấp vật chất cần thiết cho hoạt động sinh hoạt, huấn luyện và chiến đấu của quân đội.
 • Sĩ quan kỹ thuật: Phụ trách bảo đảm và phát triển về mặt kỹ thuật của vũ khí và trang thiết bị quân sự.
 • Sĩ quan chuyên môn khác: Bao gồm các sĩ quan đảm nhận các công việc chuyên môn không thuộc các nhóm ngành sĩ quan đã nêu trên.

Mức lương sĩ quan quân đội hiện nay

Dựa vào bảng 6 được đính kèm trong phụ lục của Nghị định 204/2004/NĐ-CP, mức lương của sĩ quan quân đội vào năm 2023 được quy định như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức lương từ 01/7/2023
1 Đại tướng 10,4 18.720.000
2 Thượng tướng 9,8 17.640.000
3 Trung tướng 9,2 16.560.000
4 Thiếu tướng 8,6 15.480.000
5 Đại tá 8,0 14.400.000
6 Thượng tá 7,3 13.140.000
7 Trung tá 6,6 11.880.000
8 Thiếu tá 6,0 10.800.000
9 Đại úy 5,4 9.720.000
10 Thượng úy 5,0 9.000.000
11 Trung úy 4,6 8.280.000
12 Thiếu úy 4,2 7.560.000
13 Thượng sĩ 3,8 6.840.000
14 Trung sĩ 3,5 6.300.000
15 Hạ sĩ 3,2 5.760.000

Sĩ quan thi khối nào?

Sĩ quan tham gia kỳ thi nào phụ thuộc vào loại hình và ngành nghề cụ thể trong quân đội. Tuy nhiên, nếu nói về việc tham gia kỳ thi Đại học, thông thường sĩ quan tham gia kỳ thi khối A với các môn học như Toán, Lý, và Hóa hoặc kỳ thi khối A1 với các môn Toán, Vật lý, và Tiếng Anh, tùy thuộc vào yêu cầu của trường và ngành. Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể yêu cầu thêm một số môn học khác.

Xem thêm:

Như vậy sĩ quan là chức vụ quan trọng trong lực lượng vũ trang và có vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết đã giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về chức vụ sĩ quan là gì cũng như các thông tin quan trọng liên quan đến chức vụ này như tiêu chuẩn, cấp bậc, mức lương để có những đánh giá đúng về vị trí và vai trò của họ trong hệ thống quân đội.

— HR Insider —

VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan

Big 4 ở việt nam: quy trình thi tuyển và tiêu chí trở thành nhân viên của Big 4

Big 4 ở Việt Nam không chỉ là nơi làm việc lý tưởng mà còn là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của những ai khao khát phát triển trong lĩnh vực kế toán, tài chính và quản lý.

10 điều cần chú ý khi xây dựng nội dung marketing

Hãy cùng điểm qua 10 điều cần chú ý khi xây dựng nội dung marketing để đảm bảo chiến lược của bạn thành công và thu hút khách hàng mục tiêu

Figma là gì? Khám phá công cụ thiết kế hàng đầu hiện nay

Figma đang dần trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng thiết kế với những ưu điểm vượt trội so với các phần mềm truyền thống. Bài viết này sẽ đi sâu vào lý giải sức hút của Figma và lý do khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà thiết kế.

Đối với COCC không có năng lực

Giải mã COCC là gì và cách nhận biết

Trong môi trường doanh nghiệp hiện đại, thuật ngữ "COCC" - viết tắt của "Con ông cháu cha" - ngày càng phổ biến, dẫn đến nhiều tranh cãi và ảnh hưởng đến sự công bằng và hiệu quả công việc.

Trưởng phòng nhân sự Công việc, kỹ năng và tiềm năng thu nhập

Trưởng phòng nhân sự: Công việc, kỹ năng và tiềm năng thu nhập

Trưởng phòng nhân sự là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Họ đóng vai trò then chốt trong việc thu hút, giữ chân và phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự thành công chung của công ty.

Bài Viết Liên Quan

Big 4 ở việt nam: quy trình thi tuyển và tiêu chí trở thành nhân viên của Big 4

Big 4 ở Việt Nam không chỉ là nơi làm việc lý tưởng mà còn là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của những ai khao khát phát triển trong lĩnh vực kế toán, tài chính và quản lý.

10 điều cần chú ý khi xây dựng nội dung marketing

Hãy cùng điểm qua 10 điều cần chú ý khi xây dựng nội dung marketing để đảm bảo chiến lược của bạn thành công và thu hút khách hàng mục tiêu

Figma là gì? Khám phá công cụ thiết kế hàng đầu hiện nay

Figma đang dần trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng thiết kế với những ưu điểm vượt trội so với các phần mềm truyền thống. Bài viết này sẽ đi sâu vào lý giải sức hút của Figma và lý do khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà thiết kế.

Đối với COCC không có năng lực

Giải mã COCC là gì và cách nhận biết

Trong môi trường doanh nghiệp hiện đại, thuật ngữ "COCC" - viết tắt của "Con ông cháu cha" - ngày càng phổ biến, dẫn đến nhiều tranh cãi và ảnh hưởng đến sự công bằng và hiệu quả công việc.

Trưởng phòng nhân sự Công việc, kỹ năng và tiềm năng thu nhập

Trưởng phòng nhân sự: Công việc, kỹ năng và tiềm năng thu nhập

Trưởng phòng nhân sự là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Họ đóng vai trò then chốt trong việc thu hút, giữ chân và phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự thành công chung của công ty.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers