pivot-table-trong-google-sheet

Sử dụng Pivot Table trong Google Sheet một cách hiệu quả, bạn có thể tạo ra các báo cáo và biểu đồ chất lượng, từ đó đưa ra các quyết định thông minh dựa trên…

Việc Wrap Text trong Google Sheet mang lại nhiều lợi ích quan trọng mà bạn có thể tận dụng để tạo ra bảng tính chuyên nghiệp và dễ đọc.

Hàm VLOOKUP trong Google Sheet giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và trích xuất thông tin cần thiết từ các bảng dữ liệu lớn một cách hiệu quả và chính xác.

mẫu email marketing

Mẫu email marketing là công cụ quan trọng trong chiến lược marketing trực tuyến, giúp tạo ra mối quan hệ với khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Sự sáng tạo trong cách đặt tên email hay giúp bạn tạo ra một địa chỉ cá nhân, tăng tính chuyên nghiệp, ấn tượng của bạn đối với người nhận

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers