Hạnh phúc của nhân viên không phải là một điều đơn giản để đạt được. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có một yếu tố quan trọng mà nhiều người…

Bạn đã từng trải qua cảm giác của sự cô đơn, buồn chán, thiếu động lực và cảm thấy công việc không mang lại ý nghĩa? Đừng lo lắng, bạn không phải là người duy…

Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân viên là hoạt động quan trọng của nhà tuyển dụng nhằm thu hút những ứng viên tiềm năng về cho doanh nghiệp. Tuy nhiên để thực sự chiêu…

Ngày nay, bộ phận HR đã trở thành một phần không thể thiếu, mang tính chiến lược và định hình sự thành công của các tổ chức. Việc áp dụng công nghệ trong lĩnh vực…

Khi một tổ chức cân nhắc việc tuyển dụng vị trí mới, nhà tuyển dụng sẽ phỏng vấn những ứng viên phù hợp nhất để tìm hiểu thêm về họ. Trong quá trình này, nhà…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers