Shutterstock 2040675209 1

Lãnh đạo được định nghĩa là khả năng hướng dẫn người khác hoàn thành các mục tiêu hoặc những thành công khác. Mặc dù nhà lãnh đạo sẽ đóng đinh ở vài đặc điểm tính…

Shutterstock 2221141603

Ai cũng có thể là nhà lãnh đạo, nhưng không phải ai cũng có thể có khả năng lãnh đạo, đó là một vấn đề. Trong khi CV và tài liệu tham khảo cung cấp…

Shutterstock 2201672437 1

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc có sự tranh cãi giữa các thế hệ trong công sở là điều đang xảy ra. Đây là vấn đề không chỉ của bộ phận nhân sự…

shutterstock 754945210 1

"The bè lũ" là gì? The bè lũ được định nghĩa là một nhóm người liên kết với nhau để bàn việc xấu. Tuy nhiên trong chốn công sở được xem là những người thích…

shutterstock 1105624085 1

Nếu bạn là nhân viên văn phòng, ít hay nhiều cũng từng gặp trường hợp đồng nghiệp vay tiền, đó có thể là một khoản tiền lớn, nhưng cũng có thể là số tiền nhỏ.…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers