adsads
Mô hình 7s
Lượt Xem 402

Mô hình 7s là gì?

Mô hình 7s là gì? Mô hình McKinsey 7s đã trở thành công cụ hoạch định chiến lược phổ biến và quan trọng trong việc định hình thành công cho các tổ chức ngày nay. Mô hình này giúp phân tích các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến hiệu suất tổ chức.

Mô hình 7s của McKinsey gồm 7 yếu tố chính: Strategy (Chiến lược), Systems (Hệ thống), Structure (Cơ cấu), Style (Phong cách), Skills (Kỹ năng), Staff (Nhân sự) và Shared Values (Giá trị chung). Để đạt được thành công, tổ chức cần đảm bảo tất cả các yếu tố này hoạt động hài hòa và gắn kết với nhau.

Mô hình 7s là gì?

Mô hình 7s là gì?

Các yếu tố trong mô hình 7s được chia thành 2 nhóm quan trọng: “cứng” và “mềm”. Nhóm “cứng” bao gồm Structure, Strategy và Systems, là những yếu tố dễ quản lý và có thể ảnh hưởng trực tiếp bởi quản trị và mô hình quản lý tổ chức.

Trong khi đó, nhóm “mềm” bao gồm Shared Values, Style, Skills và Staff. Những yếu tố này thường khó xác định hơn và tương tác chặt chẽ với văn hóa và tinh thần tổ chức.

Mô hình 7s McKinsey không chỉ hỗ trợ trong việc triển khai chiến lược mới mà còn giúp phân tích cách các phần tử chính trong tổ chức tương tác với nhau. mô hình 7s đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi tổ chức, điều chỉnh quy trình trong các hoạt động mua bán, sáp nhập sản phẩm.

Đặc biệt, mô hình này cung cấp hệ thống tư duy quản lý hỗ trợ trong việc triển khai chiến lược và quản trị tổ chức một cách hiệu quả.

Phân tích 7 nhân tố trong mô hình 7s của Mckinsey

Các nhân tố trong mô hình 7s là gì? mô hình 7s không chỉ được ứng dụng trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh mà còn có vai trò quan trọng trong việc quản trị hiệu quả.

Ban đầu, từng yếu tố trong mô hình này có vẻ như hoạt động độc lập và không có sự liên kết. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng lại có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau. Nhờ việc thấu hiểu sâu hơn về mô hình 7s, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa các khía cạnh quản trị và phát triển một cách hiệu quả hơn.

Share Values – Giá trị chung

Trong mô hình 7s của McKinsey, giá trị hoặc mục tiêu chung đóng vai trò quan trọng. Shared Value là tâm điểm văn hóa doanh nghiệp, đại diện cho thái độ, tiêu chuẩn và niềm tin của công ty. Đây là yếu tố cơ bản, tạo nền tảng cho các phần khác.

Giá trị chung đóng vai trò quan trọng trong mô hình 7s

Giá trị chung đóng vai trò quan trọng trong mô hình 7s

Structure – Cấu trúc

Structure đề cập đến sơ đồ tổ chức và cách điều hành quá trình làm việc. Structure thể hiện cách các đơn vị và bộ phận khác nhau trong tổ chức được tổ chức và tương tác. Mô hình cấu trúc này định rõ vai trò và mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức, giúp cải thiện hiệu suất làm việc và hợp tác.

Sự phân chia nhiệm vụ cụ thể trong cấu trúc tổ chức giúp đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả và có trật tự.

Systems – Hệ thống

Một yếu tố trong mô hình 7s là Systems, liên quan đến các quy trình kinh doanh và vận hành hàng ngày của tổ chức. Hệ thống này bao gồm các quy trình cốt lõi như phát triển sản phẩm và các hoạt động hỗ trợ như nhân sự hay kế toán. Các hệ thống này là công cụ quan trọng để thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày của doanh nghiệp.

Hệ thống liên quan đến quy trình vận hành doanh nghiệp

Hệ thống liên quan đến quy trình vận hành doanh nghiệp

Style – Phong cách

Yếu tố này liên quan đến phong cách quản lý của lãnh đạo. Điều này gồm hành động, cách cư xử và tương tác. Style ảnh hưởng tới năng suất và sự hài lòng của nhân viên.

Staff – Nhân viên

Tài sản chiến lược quan trọng nhất của doanh nghiệp là nhân viên. Yếu tố này liên quan đến  tuyển dụng,  số lượng, phát triển chính sách đãi ngộ, lương thưởng và động lực.

Strategy – Chiến lược

Chiến lược là kế hoạch chi tiết giúp tổ chức thay đổi, phát triển và thành công. Kế hoạch tốt phải phù hợp với 6 yếu tố còn lại của mô hình 7s. Chiến lược xây dựng dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi sẽ dẫn đến mục tiêu kinh doanh.

Cần có chiến lược rõ ràng trước khi vận hành mô hình 7s

Cần có chiến lược rõ ràng trước khi vận hành mô hình 7s

Skills – Kỹ năng

Skill là tập hợp kỹ năng nhân lực trong tổ chức. Năng lực cốt lõi đóng vai trò quan trọng trong lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.

Các bước ứng dụng mô hình 7s trong doanh nghiệp

Mô hình 7s phân tích khoảng cách giữa hiện tại và thành công. Mô hình này dễ hiểu nhưng khó áp dụng được cả 7 yếu tố cùng lúc. Trong việc sử dụng mô hình, doanh nghiệp thường mắc sai lầm. Cách áp dụng mô hình 7s là gì? Dưới đây là bước khai thác tối đa 7 yếu tố:

Bước 1: Phân tích tình trạng hiện tại của công ty, doanh nghiệp

Để bắt đầu, bạn cần nắm vững tình hình tổ chức liên quan đến 7 yếu tố 7s. Tiếp theo, phân tích cẩn thận, xác định mối liên hệ giữa chúng để hiểu cách chúng được sắp xếp có hiệu quả không.

Bước 2: Xác định tương lai công ty muốn đạt được

Công ty phải xác định tương lai dưới sự hỗ trợ từ lãnh đạo cao cấp. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng đặt mục tiêu và kế hoạch hành động hiệu quả. Cần thu thập dữ liệu, hiểu rõ thị trường qua nghiên cứu đối thủ và cách đối phó sự thay đổi.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch 

Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp cần xác định các bộ phận cần thiết được thiết kế lại và cách thức thực hiện điều đó. Bước này đòi hỏi một kế hoạch triển khai chi tiết, liệt kê các bước cụ thể mà bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu mong muốn.

Bước 4: Thực thi kế hoạch

Kế hoạch thành công hay không phụ thuộc vào người thực hiện. Giao nhiệm vụ đúng người sẽ phát huy thế mạnh và hỗ trợ chiến lược phát triển hiệu quả. Doanh nghiệp nên xem xét thuê nhà tư vấn để hướng dẫn quy trình.

Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh    

Vì 7 yếu tố trong mô hình 7s thay đổi liên tục nên việc điều chỉnh định kỳ là cần thiết. Mỗi thay đổi ảnh hưởng tất cả yếu tố khác nên cần thiết kế tổ chức mới. Doanh nghiệp cần xem xét thường xuyên để xử lý vấn đề.

Ưu và nhược điểm của mô hình 7s của McKinsey

Ưu điểm của mô hình 7s là gì? mô hình 7s giúp quản trị doanh nghiệp hiệu quả, hỗ trợ tương tác, kết nối các cá nhân trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì mô hình 7s vẫn tồn tại những hạn chế cần lưu ý:

Ưu điểm

 • Khám phá 7 yếu tố hoạt động, bổ trợ nhau, nâng cao hiệu quả so với mô hình truyền thống.
 • Tổ chức sắp xếp quy trình, hệ thống, con người, giá trị một cách tối ưu.
 • mô hình 7s phân tích từng yếu tố và mối quan hệ, tránh sót lỗi trong thay đổi chiến lược.
 • Xác định cách tổ chức sắp xếp bộ phận hợp lý để đạt mục tiêu.
Ưu điểm của mô hình 7s

Ưu điểm của mô hình 7s

Nhược điểm

 • Mô hình 7s bỏ qua quản lý rủi ro, cơ hội, phần thưởng trong so sánh.
 • Mô hình này cũng bỏ qua văn hóa, môi trường và yếu tố khác trong tổ chức.
 • Triển khai 7s hiệu quả cần kiến thức về doanh nghiệp, môi trường, để dự đoán lợi nhuận.

Ví dụ thực tế về doanh nghiệp ứng dụng mô hình 7s thành công

Dưới đây là cách McDonald’s áp dụng mô hình 7s của McKinsey để thúc đẩy thay đổi cơ cấu tổ chức:

 • Strategy – Chiến lược: Đạt thị phần với phương pháp án chi phí thấp.
 • Structure – Cơ cấu: Cấu trúc phẳng, tiếp cận quản lý dễ dàng.
 • Systems – Hệ thống: Đổi mới liên tục, tối ưu hóa cung ứng và sản xuất.
 • Shared Values – Giá trị chung: Tính chính trực, đa dạng và lợi ích cộng đồng.
 • Style – Phong cách: Lãnh đạo đa dạng, tìm phản hồi nhân viên.
 • Staff – Đội ngũ nhân viên: Nhà tuyển dụng lớn với 210.000 nhân viên.
 • Skills – Kỹ năng: Đào tạo liên tục, tăng trải nghiệm khách hàng và phản hồi nhân viên.

Mô hình 7s là gì? Mong rằng bạn đã hiểu rõ về mô hình 7s qua bài viết trên. Bạn hãy chọn mô hình phù hợp cho doanh nghiệp và áp dụng đúng cách để đạt được hiệu quả tốt nhất cho công ty.

adsads
Bài Viết Liên Quan
Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng cao hiệu quả công việc tối ưu. Nắm được công thức sáng tạo đỉnh cao giúp bạn đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong công việc. Hiện nay, PAS và BAB 2 công thức sáng tạo được đánh giá cao nhất, đồng thời ứng dụng phổ biến nhất vì hợp với mọi ngành nghề. Cùng VietnamWorks khám phá ngay 2 công thức này bạn nhé!

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024 chưa? Bạn biết không? “Loài sống sót không phải là loài mạnh nhất, cũng không thông minh nhất, mà là loài có khả năng phản ứng nhanh nhất với sự thay đổi” - Charles Darwin. Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau! Tại bài viết này, hãy cùng VietnamWorks học cách áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân toàn diện và linh hoạt nhất nhé! 

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn bao giờ hết. Góc văn phòng công ty nào cũng thấy nhân viên tụm 5 tụm 3 rôm rả bàn tán vấn đề này. Áp lực công việc càng về cuối năm càng lớn, nên nghỉ việc liền hay đợi lương thưởng rồi qua Tết nghỉ? Nếu bạn cũng đang chung nỗi phân vân này của dân công sở, “gỡ rối” ngay với lời khuyên hữu ích trong bài viết dưới đây bạn nhé!   

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên khi tìm việc. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt, số vị trí tuyển mới giảm mạnh so với các năm, cơ hội cho ứng viên có ngoại ngữ cũng hẹp dần. Vậy đâu là yếu tố quan trọng giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cách lên kế hoạch cuối năm hiệu quả với mô hình bánh xe cuộc đời

Mô hình bánh xe cuộc đời được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, giúp mỗi người đánh giá và nhìn nhận lại những điều đang làm tốt và những điều cần cải thiện để hướng đến mục tiêu và cuộc sống cân bằng. Cùng đọc qua bài viết bên dưới để biết cách áp dụng mô hình này để lên kế hoạch cuối năm hiệu quả nhé.

Bài Viết Liên Quan
Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng cao hiệu quả công việc tối ưu. Nắm được công thức sáng tạo đỉnh cao giúp bạn đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong công việc. Hiện nay, PAS và BAB 2 công thức sáng tạo được đánh giá cao nhất, đồng thời ứng dụng phổ biến nhất vì hợp với mọi ngành nghề. Cùng VietnamWorks khám phá ngay 2 công thức này bạn nhé!

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024 chưa? Bạn biết không? “Loài sống sót không phải là loài mạnh nhất, cũng không thông minh nhất, mà là loài có khả năng phản ứng nhanh nhất với sự thay đổi” - Charles Darwin. Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau! Tại bài viết này, hãy cùng VietnamWorks học cách áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân toàn diện và linh hoạt nhất nhé! 

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn bao giờ hết. Góc văn phòng công ty nào cũng thấy nhân viên tụm 5 tụm 3 rôm rả bàn tán vấn đề này. Áp lực công việc càng về cuối năm càng lớn, nên nghỉ việc liền hay đợi lương thưởng rồi qua Tết nghỉ? Nếu bạn cũng đang chung nỗi phân vân này của dân công sở, “gỡ rối” ngay với lời khuyên hữu ích trong bài viết dưới đây bạn nhé!   

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên khi tìm việc. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt, số vị trí tuyển mới giảm mạnh so với các năm, cơ hội cho ứng viên có ngoại ngữ cũng hẹp dần. Vậy đâu là yếu tố quan trọng giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cách lên kế hoạch cuối năm hiệu quả với mô hình bánh xe cuộc đời

Mô hình bánh xe cuộc đời được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, giúp mỗi người đánh giá và nhìn nhận lại những điều đang làm tốt và những điều cần cải thiện để hướng đến mục tiêu và cuộc sống cân bằng. Cùng đọc qua bài viết bên dưới để biết cách áp dụng mô hình này để lên kế hoạch cuối năm hiệu quả nhé.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers