shutterstock 1242272233

Không phải những nỗi lực to lớn mới có thể mang đến thành quả vượt bậc, chỉ cần bạn phấn đấu mỗi ngày, ngày hôm nay hơn ngày hôm qua dù 1%, cũng đủ nhận…

shutterstock 1773579569

Trả lời 5 câu hỏi sau đây, bạn sẽ nhận ra bản thân có phù hợp với công việc hiện tại hay không? Từ đó, bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho lộ…

shutterstock 1224867517

“Mấy đời bánh đúc có xương - Đã làm công sở thì sẽ thường có thị phi”. Nói cho vui nhưng kỳ thực công sở là nơi có không ít thị phi, những lời đàm…

shutterstock 334226789

Trong mỗi công ty, chắc chắn luôn tồn tại một số cá nhân có dấu hiệu chán việc. Có người quyết định “dứt áo ra đi”, nhưng cũng có người vẫn tiếp tục dù phải…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers