shutterstock 1376251985 1

Tuyển dụng là quá trình sàng lọc để lựa chọn ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của công ty. Thông thường, vị trí càng cao quy trình tuyển dụng phức tạp hơn.…

shutterstock 705185188 1

Giao tiếp là phương pháp hiệu quả rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Đâu đó, bạn sẽ gặp trường hợp thăng tiến nhanh chóng vì khéo ăn nói, bên cạnh đó lắm trường…

Shutterstock 2221059573 1

Tật “Cả thèm, chóng chán” được ví von như căn bệnh chung của giới trẻ. Họ mong muốn có được thành công nhưng không đủ kiên trì để thực hiện. Họ ảo tưởng về bản…

Shutterstock 2143656177 1

Trong công việc, sếp có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể chịu nổi kiểu nhân viên “sáng nắng, chiều mưa” hay trốn việc. Đến mỗi kỳ đánh giá, bạn luôn bị xếp loại kém…

Shutterstock 2242509573 1

Trong công việc, chúng ta phải thường xuyên tiếp xúc nhiều người với tính khác khác nhau. Nếu không thể hòa hợp được với những đồng nghiệp này, bạn có thể chịu cảnh không thoải…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers