• .
adsads
Mức lương của nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu
Lượt Xem 3 K

Mỗi tháng doanh nghiệp đều phải tính toán và chi trả một khoản tiền lương cho người lao động. Việc tìm hiểu về cách hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương là việc mà kế toán phải tổng hợp chi tiết, cẩn thận. Bởi đây là việc rất nhạy cảm cho quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. Hãy cùng VietnamWorks tìm hiểu thêm về những nguyên tắc, cách hạch toán lương và các khoản trích bảo hiểm xã hội, công đoàn,… gồm những gì qua bài viết dưới đây.

hạch toán lương

Cách hạch toán lương theo thông tư mới nhất hiện nay

1. Nguyên tắc hạch toán tiền lương

Áp dụng hạch toán tiền lương cho người lao động làm việc tại bộ phận nào thì sẽ chi trả tính chi phí cho bộ phận đó. Ví dụ:

 • Hạch toán TK 622 tính vào lương của nhân công bộ phận sản xuất
 • Hạch toán TK 627 (Chi phí sản xuất) tính vào lương của quản lý phân xưởng sản xuất
 • Hạch toán TK 641 (Chi phí bán hàng) tính vào lương của nhân viên mua hàng
 • Hạch toán TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp) tính vào lương của ban giám đốc

2. Cần chuẩn bị chứng từ, hồ sơ kế toán tiền lương nào

Yêu cầu cần có chuẩn bị những giấy tờ dưới đây để hạch toán lương:

 • Bảng chấm công theo tháng hoặc phiếu xác nhận hoàn thành sản phẩm, công việc (Nếu có)
 • Hồ sơ tham gia bảo hiểm của người lao động
 • HĐLĐ ký kết với người lao động
 • Bảng thanh toán tiền lương và tiền bảo hiểm
 • Bảng tính tiền tạm ứng lương (Nếu có)
 • Bảng khấu trừ thuế TNCN (Nếu có)
 • Bảng thanh toán tiền hoa hồng, tiền thưởng (Nếu có)

3. Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền lương

 • Tài khoản dùng hạch toán tiền:

TK 334: Dùng để theo dõi các khoản tiền lương, các khoản tiền thưởng, các khoản tiền lương khác phải chi trả cho người lao động

 • Tài khoản trích tiền lương:

TK 3382: Khoản tiền kinh phí công đoàn

TK 3383: Khoản tiền bảo hiểm xã hội

TK 3384: Khoản tiền bảo hiểm y tế

TK 3386: Khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp (Theo thông tư 200 đổi từ TK 3389 sang TK 3386)

 hạch toán lương

TK sử dụng để hạch toán lương

4. Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương

 • Cách hạch toán tính tiền lương phải trả cho người lao động
Quyết định 48 TT 200
Nợ TK 6421 (TT 133): Chi phí bán hàng

Nợ TK 6422 (TT 133): Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 154: Chi phí công nhân sử dụng máy móc, chi phí nhân viên xưởng sản xuất, chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 241: XD cơ bản dở dang

 • Có TK 334: Trả cho người lao động
Nợ TK 6231: Chi phí sử dụng máy móc thi công (623)

Nợ TK 622: CP nhân công trực tiếp

Nợ TK 6271: Chi phí sản xuất chung (627)

Nợ TK 241: XD cơ bản dỡ dang

Nợ TK 6421: Chi phí quản lý doanh nghiệp (642)

Nợ TK 6411: Chi phí bán hàng (641)

 • Có TK 334: Trả cho người lao động
 • Các khoản tiền trích lương tính cho chi phí doanh nghiệp
Quyết định 48 TT 200
Nợ TK 241, 154, 6421, 6422 = Tiền lương đóng BHXH x 24%

 • Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 18%
 • Có TK 3382 = Tiền lương đóng BHXH x 2%
 • Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 3%
 • Có TK 3389 = Tiền lương đóng BHXH x 1%
Nợ TK 622, 623, 641, 627, 241, 642 = Tiền lương đóng BHXH x 24%

 • Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 18%
 • Có TK 3382 = Tiền lương đóng BHXH x 2%
 • Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 3%
 • Có TK 3386 = Tiền lương đóng BHXH x 1%
 • Các khoản tiền trích theo lương trừ vào lương người lao động
Quyết định 48 TT 200
Nợ TK 334 = Tiền lương đóng BHXH x 10.5%

 • Có TK 3389 = Tiền lương đóng BHXH x 1%
 • Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 8%
 • Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 1.5%
Nợ TK 334 = Tiền lương đóng BHXH x 10.5%

 • Có TK 3386 = Tiền lương đóng BHXH x 1%
 • Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 8%
 • Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 1.5%
 • Người lao động bắt buộc phải đóng thuế TNCN (QĐ 48, TT 200)

Nợ TK 334

 • Có TK 3335

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3335: Số thuế nộp của người lao động

 • Có TK 111, 112
 • Người lao động tạm ứng trước tiền lương (QĐ 48, TT 200)

Khi tạm ứng: 

Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động

 • Có TK 111, 112,…: Số tiền tạm ứng

Khi trả lương tháng

Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động

 • Có TK 111, 112,…: Trừ đi số tiền tạm ứng trước
 • Trả tiền lương bằng sản phẩm (QĐ 48, TT 200)

Doanh nghiệp khi tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, sản phẩm là loại chịu thuế GTGT

Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động

 • Có TK 3331: Thuế GTGT cần nộp
 • Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội địa, giá chưa tính thuế GTGT

Doanh nghiệp khi tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, sản phẩm là loại không chịu thuế GTGT

Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động

 • Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội địa, giá đã tính thuế GTGT

hạch toán lương

Cách hạch toán lương chi tiết

Bài viết dưới đây được tổng hợp lại bởi VietnamWorks, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu được các cách hạch toán lương và khoản tiền trích theo thông tư mới nhất. Giúp cho kế toán dễ dàng tổng hợp, quản lý, tính toán tiền lương cho người lao động một cách chính xác nhất.

Xem thêm: Bí quyết deal lương khéo léo giúp bạn có được thu nhập như mong muốn

— HR Insider —
VietnamWorks 
– Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan
Celeb là gì? Giải Mã Celeb Marketing

Celeb là gì? Nghệ thuật dùng Celeb trong lĩnh vực Marketing

Celebrity Marketing đã trở thành một phương thức marketing phổ biến trong những năm gần đây. Sự hợp tác giữa các thương hiệu nổi tiếng...

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan trọng để bạn có thể nhận được hỗ trợ khi...

Rat race là gì Nắm bắt cơ hội thoát khỏi đường đua

Rat race là gì? Nắm bắt cơ hội thoát khỏi đường đua

Rat race là thuật ngữ miêu tả sự căng thẳng và chạy đua trong cuộc sống hiện đại vì thành công vật chất và xã...

Cogs là gì? Khám phá công thức và cách tính Cogs chính xác

Giá vốn hàng bán - Cogs là một chỉ số quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đóng vai trò thiết yếu trong việc đánh...

Big 4 ở việt nam: quy trình thi tuyển và tiêu chí trở thành nhân viên của Big 4

Big 4 ở Việt Nam không chỉ là nơi làm việc lý tưởng mà còn là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của những...

Bài Viết Liên Quan
Celeb là gì? Giải Mã Celeb Marketing

Celeb là gì? Nghệ thuật dùng Celeb trong lĩnh vực Marketing

Celebrity Marketing đã trở thành một phương thức marketing phổ biến trong những năm gần...

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan...

Rat race là gì Nắm bắt cơ hội thoát khỏi đường đua

Rat race là gì? Nắm bắt cơ hội thoát khỏi đường đua

Rat race là thuật ngữ miêu tả sự căng thẳng và chạy đua trong cuộc...

Cogs là gì? Khám phá công thức và cách tính Cogs chính xác

Giá vốn hàng bán - Cogs là một chỉ số quan trọng trong hoạt động...

Big 4 ở việt nam: quy trình thi tuyển và tiêu chí trở thành nhân viên của Big 4

Big 4 ở Việt Nam không chỉ là nơi làm việc lý tưởng mà còn...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers