adsads
cách in excel
Lượt Xem 421

Cách in 1 trang trong excel

Cách in excel với một trang, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn trang và vùng cần in

Mở workbook Excel và di chuyển đến trang bạn muốn in. Nếu bạn chỉ muốn in một phần của trang, hãy chọn vùng bạn muốn in bằng cách click và giữ chuột để chọn vùng cần in.

 • Bước 2: Mở menu In, chọn tùy chọn in

Trên thanh menu hoặc thanh công cụ, chọn tab “File” (hoặc “Tệp” trong phiên bản tiếng Việt). Chọn “In” từ menu.

 • Bước 3: Thiết lập in, chọn trang

Trong cửa sổ xem trước in, bạn có thể thiết lập các tùy chọn in như loại máy in, số lượng bản in,.. Dưới phần “Phạm vi in” hoặc “Settings,” chọn “Trang hiện tại” hoặc “Trang tùy chỉnh” để chỉ in trang bạn đã chọn.

 • Bước 4: Chọn kích thước giấy, hướng và sửa cài đặt

Đảm bảo chọn kích thước giấy và hướng in phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu cần, bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn khác như định dạng trang, độ phân giải,…

 • Bước 5: Xem trước in và in

Trước khi in, bạn có thể xem trước bằng cách nhấp vào nút “Xem trước” để đảm bảo rằng trang sẽ được in đúng như bạn mong đợi. Sau khi xác nhận rằng các cài đặt là đúng, nhấn nút “In” để bắt đầu quá trình in. Như thế, cách in excel trong 1 trang đã xong.

Cách in 1 trang trong excel

Cách in 1 trang trong excel

Cách in 2 mặt trong excel

Cách in excel đối với 2 mặt trong Excel với máy in hỗ trợ tính năng in 2 mặt là một quy trình đơn giản, giúp tiết kiệm giấy và tạo ra bản in chuyên nghiệp. Dưới đây là các bước chi tiết về cách in hết khổ giấy a4 trong excel đối với 2 mặt:

 • Bước 1: Mở file Excel mà bạn muốn in 2 mặt.
 • Bước 2: Chọn thẻ “File” > Nhấn “Print” hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P để mở cửa sổ in.
 • Bước 3: Trong cửa sổ in, nhấp vào “Print One Sided” > Chọn “Print on Both Sides.”
 • Bước 4: Cuối cùng, nhấn “Print” để bắt đầu cách in excel in 2 mặt.

Các lưu ý trong cách in excel đối với 2 mặt:

 • Kiểm tra máy in: Trước khi tiến hành cách in excel, đảm bảo kiểm tra xem máy in có hỗ trợ tính năng in 2 mặt không. Tra cứu thông tin này trong hướng dẫn sử dụng máy in hoặc liên hệ với nhà sản xuất. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của trình điều khiển máy in để đảm bảo sự tương thích.
 • Căn chỉnh tài liệu Excel: Bảng tính trong Excel có thể mở rộng theo cả hai chiều, vì vậy khi in 2 mặt, hãy căn chỉnh bố cục và định dạng để phù hợp với khổ giấy in, tạo ra bản in chuyên nghiệp và đẹp mắt.

Xem thêm: Cách sắp xếp trong excel nhanh chóng, dễ thực hiện

Cách in excel vừa trang giấy a4

Cách in excel với một bảng tính Excel vừa vặn trên một trang giấy A4, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn trang và vùng cần in

Mở workbook Excel và điều hướng đến trang bạn muốn in. Nếu bạn chỉ muốn in một phần của trang, hãy chọn vùng bạn muốn in bằng cách click và giữ chuột để chọn vùng cần in.

 • Bước 2: Mở menu, chọn tùy chọn in

Trên thanh menu hoặc thanh công cụ, chọn tab “File” (hoặc “Tệp” trong phiên bản tiếng Việt). Chọn “In” từ menu.

 • Bước 3: Thiết lập kích thước giấy, sửa tùy chọn trang

Trong cửa sổ xem trước in, kiểm tra rằng kích thước giấy được đặt là “A4” (210 x 297mm) hoặc một cỡ giấy phù hợp với A4. Đảm bảo rằng tùy chọn “Trang đứng” hoặc “Trang ngang” được chọn tùy thuộc vào hướng in của bảng tính của bạn.

 • Bước 4: Kiểm tra tùy chọn in

Kiểm tra các tùy chọn in khác như độ phân giải, màu sắc,…

 • Bước 5: Xem trước khi in và in

Trước tiến hành cách in excel, bạn có thể xem trước bằng cách nhấp vào nút “Xem trước” để đảm bảo rằng trang sẽ được in đúng như bạn mong đợi. Nhấn nút “In” để bắt đầu quá trình in.

Nhớ rằng trong cách in excel tên và vị trí của các tùy chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Excel bạn đang sử dụng. Đảm bảo bạn chọn kích thước giấy A4 và thiết lập các tùy chọn sao cho bảng tính vừa vặn trên một trang giấy A4.

Cách in excel đối với file

Trong cách in excel đối với một file Excel (cách in file excel), bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Mở file excel, chọn trang cần in (nếu cần)

Mở workbook Excel mà bạn muốn in. Nếu bạn chỉ muốn in một phần của bảng tính, hãy chọn và hiển thị vùng cần in.

 • Bước 2: Mở menu in, chọn tùy chọn in

Trên thanh menu hoặc thanh công cụ, chọn tab “File” (hoặc “Tệp” trong phiên bản tiếng Việt). Chọn “In” từ menu. Điều này sẽ mở cửa sổ xem trước in.

 • Bước 3: Chọn các tùy chọn in, sửa kích thước giấy và hướng in

Trong cửa sổ xem trước in, bạn có thể chọn các tùy chọn như loại máy in, số bản in, độ phân giải,…Chọn kích thước giấy và hướng in phù hợp với nhu cầu của bạn. Thường thì mặc định là “Letter” (kích thước giấy letter) và “Trang đứng” (portrait).

 • Bước 4: Xem trước in, sửa cài đặt in

Nhấp vào nút “Xem trước” để xem trước trang in và đảm bảo rằng nó sẽ được in đúng như bạn mong đợi. Nếu cần, bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn khác như định dạng trang, độ phân giải,…

 • Bước 5: In

Nhấn nút “In” để bắt đầu quá trình in.

Cách in trong excel giữ lại tiêu đề

Trong cách in giữ lại tiêu đề trong excel, bạn có thể sử dụng tính năng in giữ lại tiêu đề, giúp tiêu đề của bảng tính hiển thị trên mỗi trang khi bạn in. Dưới đây là cách in excel chi tiết:

 • Bước 1: Chọn dòng tiêu đề

Mở bảng tính Excel và xác định dòng chứa tiêu đề mà bạn muốn giữ lại khi in. Thông thường, tiêu đề sẽ nằm ở hàng đầu tiên.

 • Bước 2: Chọn dòng và mở Ribbon “View” (xem)

Click vào số dòng chứa tiêu đề để chọn toàn bộ dòng. Mở tab “View” (Xem) trên thanh Ribbon.

 • Bước 3: Chọn “Freeze Panes” (gióng bảng)

Trong tab “View,” tìm đến nhóm “Window” (Cửa sổ). Click vào nút “Freeze Panes” (Gióng Bảng). Chọn “Freeze Top Row” (Gióng Hàng Đầu Tiên).

 • Bước 4: Xác nhận tiêu đề đã được giữ lại

Bạn sẽ thấy dòng tiêu đề được giữ lại khi bạn cuộn xuống hoặc khi bạn di chuyển qua các trang in xem trước.

 • Bước 5: In bảng tính

Thực hiện cách in excel như đã mô tả trong câu trả lời trước để in bảng tính. Lúc này, các bước trong cách in tiêu đề trong excel đã hoàn tất.

Xem thêm: Cách chọn vùng in trong excel nhanh nhất

Cách in trong excel giữ lại tiêu đề

Cách in trong excel giữ lại tiêu đề

Cách in lặp lại tiêu đề trong excel

Để in lặp lại tiêu đề trên mỗi trang khi in trong Excel, bạn có thể sử dụng tùy chọn “In tiêu đề hàng” (Print Titles). Dưới đây là cách in excel đối với việc in lặp lại tiêu đề:

 • Bước 1: Chọn dòng tiêu đề, mở cài đặt in

Mở bảng tính Excel và xác định dòng chứa tiêu đề mà bạn muốn lặp lại khi in. Thông thường, tiêu đề sẽ nằm ở hàng đầu tiên.

Trên thanh menu, chọn tab “File” (hoặc “Tệp” trong phiên bản tiếng Việt). Chọn “Print” (In) để mở cài đặt in.

 • Bước 2: Chọn tùy chọn “Print Titles” (in tiêu đề)

Trong cửa sổ xem trước in, chọn tab “Page Layout” (Bố Cục Trang). Trong nhóm “Page Setup” (Thiết Lập Trang), bạn sẽ thấy tùy chọn “Print Titles” (In Tiêu Đề).

 • Bước 3: Chọn tiêu đề cột hoặc tiêu đề hàng

Trong hộp thoại “Page Setup”, chọn tab “Sheet” (Bảng). Trong phần “Rows to repeat at top” (Hàng để lặp lại ở đầu), nhấp vào biểu tượng chọn và chọn dòng chứa tiêu đề của bạn. Nhấp “OK” để xác nhận.

 • Bước 4: Xem trước và in

Kiểm tra xem tiêu đề có được lặp lại trên mỗi trang không bằng cách nhấp vào nút “Print Preview” (Xem Trước In). Nếu mọi thứ đều đúng và bạn tiến hành cách in excel đúng như trên, nhấn nút “Print” (In) để bắt đầu quá trình in. Như vậy là các bước trong cách in giữ tiêu đề trong excel đã hoàn thành.

Cách in trang chẵn lẻ trong excel

Trong Excel, để in chỉ trang chẵn hoặc lẻ, bạn có thể sử dụng tính năng in theo trang. Dưới đây là cách in excel đối với trang chẵn lẻ:

 • Bước 1: Chọn trang cần in, mở cài đặt in

Mở workbook Excel và điều hướng đến trang bạn muốn in. Trên thanh menu, chọn tab “File” (hoặc “Tệp” trong phiên bản tiếng Việt). Chọn “Print” (In) để mở cài đặt in.

 • Bước 2: Chọn tùy chọn in trang

Trong cửa sổ xem trước in, chọn tùy chọn “Print Active Sheets” (In Các Trang Hoạt Động) hoặc “Print Selection” (In Lựa Chọn) tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

 • Bước 3: Mở tùy chọn in theo trang, chọn trang in

Bạn có thể tìm thấy tùy chọn in theo trang trong phần “Settings” (Cài Đặt) hoặc “Page Setup” (Thiết Lập Trang) tùy thuộc vào phiên bản Excel bạn đang sử dụng. Trong phần “Page Setup,” bạn có thể thấy tùy chọn “Print All Pages” (In Tất Cả Trang) hoặc “Print Page Numbers” (In Số Trang). Chọn tùy chọn “Odd” (Lẻ) hoặc “Even” (Chẵn) tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

 • Bước 4: Xem trước và in

Kiểm tra trước xem trang lẻ hoặc chẵn đã được chọn đúng hay không bằng cách nhấp vào nút “Print Preview” (Xem Trước In). Nếu mọi thứ đều đúng, nhấn nút “Print” (In) để bắt đầu quá trình in.

Lưu ý trong cách in excel này rằng tên và vị trí của các tùy chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Excel bạn đang sử dụng. Hãy kiểm tra menu “Page Setup” (Thiết Lập Trang) hoặc “Print” (In) để đảm bảo bạn sử dụng tùy chọn in theo trang theo đúng cách.

Cách in trang chẵn lẻ trong excel

Cách in trang chẵn lẻ trong excel

Cách in excel không chỉ là việc chuyển đổi số liệu thành giấy, mà còn là cách để chúng ta hiển thị và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả. Việc hiểu rõ về cách tùy chỉnh cài đặt in và sử dụng các tùy chọn khác nhau sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình in và đảm bảo rằng bảng tính của bạn xuất hiện chính xác như bạn mong đợi trên trang giấy. Bạn hãy làm theo hướng dẫn cách in excel trên ngay nhé!

— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan
Lập kế hoạch tài chính là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân

Cách xây dựng và lập kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả tối ưu

Trong cuộc sống hiện đại, việc xây dựng và lập kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả là một phần không thể thiếu, giúp bạn quản lý đồng tiền một cách thông minh, tự chủ, linh hoạt trong mọi tình huống.

Đầu tư là gì? Tổng hợp các loại hình đầu tư hiện nay

Các loại hình đầu tư không chỉ cung cấp cơ hội tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Việc lựa chọn loại hình đầu tư phù hợp với mục tiêu và điều kiện tài chính của mỗi người cần cân nhắc kỹ lưỡng.

15 thói quen ăn uống tốt, tăng cường sức khỏe cho cuộc sống lành mạnh

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có, và việc chăm sóc bản thân thông qua thói quen ăn uống tốt và lành mạnh điều quan trọng để đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.

Top 15 những thói quen tốt để phát triển bản thân

Việc phát triển bản thân là một hành trình không ngừng nghỉ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Những thói quen tốt để phát triển bản thân chắc chắn sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất.

Khám phá 40 + thói quen tốt cho sức khỏe dễ dàng thực hiện

Những thói quen tốt mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe và cuộc sống của chúng ta, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo ra một môi trường tích cực, lành mạnh và hiệu quả.

Bài Viết Liên Quan
Lập kế hoạch tài chính là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân

Cách xây dựng và lập kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả tối ưu

Trong cuộc sống hiện đại, việc xây dựng và lập kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả là một phần không thể thiếu, giúp bạn quản lý đồng tiền một cách thông minh, tự chủ, linh hoạt trong mọi tình huống.

Đầu tư là gì? Tổng hợp các loại hình đầu tư hiện nay

Các loại hình đầu tư không chỉ cung cấp cơ hội tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Việc lựa chọn loại hình đầu tư phù hợp với mục tiêu và điều kiện tài chính của mỗi người cần cân nhắc kỹ lưỡng.

15 thói quen ăn uống tốt, tăng cường sức khỏe cho cuộc sống lành mạnh

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có, và việc chăm sóc bản thân thông qua thói quen ăn uống tốt và lành mạnh điều quan trọng để đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.

Top 15 những thói quen tốt để phát triển bản thân

Việc phát triển bản thân là một hành trình không ngừng nghỉ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Những thói quen tốt để phát triển bản thân chắc chắn sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất.

Khám phá 40 + thói quen tốt cho sức khỏe dễ dàng thực hiện

Những thói quen tốt mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe và cuộc sống của chúng ta, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo ra một môi trường tích cực, lành mạnh và hiệu quả.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers