adsads
co hoi nghe nghiep va thu nhap cua vi tri giam doc tai chinh
Lượt Xem 471

Giám đốc tài chính là gì?

Chief Financial OfficerGiám đốc tài chính là một trong các giám đốc cấp cao tại doanh nghiệp và có vai trò giám sát tất cả bộ phận tài chính, kế toán, có trách nhiệm với các công việc liên quan tới vấn đề tài chính trong doanh nghiệp,  bao gồm cả việc lên kế hoạch tài chính, quản lý các nguy cơ.

Họ là người đảm nhiệm báo cáo trực tiếp công việc cho giám đốc điều hành (CEO), chủ tịch hoặc giám đốc điều hành (COO) hoặc chủ tịch. Họ sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị.

Giám đốc tài chính là như thế nào?

Giám đốc tài chính là gì?

Xem thêm:

Nhiệm vụ của vị trí giám đốc tài chính

Vậy cụ thể hơn về các công việc của giám đốc tài chính là gì?

Lãnh đạo/ giám sát 

Giám đốc tài chính – CFO có vai trò lãnh đạo tất cả các phòng ban của bộ phận tài chính kế toán (bao gồm kiểm soát viên, thủ quỹ và các nhân viên phân tích tài chính) và sẽ giám sát đảm bảo tất cả các hoạt động bên trong bộ phận như: phân tích về các lợi nhuận và các chi phí, phản hồi lại cho thị trường. Đối với nhiệm vụ và vai trò này,  CFO sẽ có đưa ra các đề xuất và những đánh giá và đảm bảo về sự đồng nhất và nhất quán trong các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đề ra của doanh nghiệp.

Chưa dừng lại, CFO luôn đảm bảo rằng các phân tích về hoạt động ngân sách và xu hướng tài chính được bộ phận tài chính đưa ra đều phải chính xác và kịp thời và toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp đều có khả năng tiếp cận, và còn giám sát việc thực hiện thúc đẩy các nhiệm vụ trong bộ phận tài chính nói riêng và trong doanh nghiệp nói chung. Giám đốc tài chính cũng là người sẽ thiết lập mạng lưới và có vai trò giám sát hệ thống công nghệ thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, CFO còn có trách nhiệm xây dựng văn hóa làm việc trong sạch trong môi trường doanh nghiệp và đặt ra các quy định, tiêu chuẩn để các phòng ban khác trong doanh nghiệp có nhiệm vụ phải thực hiện.

Giám đốc tài chính phải có những khả năng lãnh đạo và giám sát nhân viên

Giám đốc tài chính phải có khả năng lãnh đạo và giám sát nhân viên

Quản lý tài chính

CFO – Giám đốc tài chính còn có trách nhiệm là phải quản lý tất cả các quy trình liên quan đến ngân sách hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo dòng tiền lưu thông một cách phù hợp và hợp lý trong mọi hoạt động kinh doanh. Họ cũng đảm bảo các thông tin tài chính được truyền tải đi thật minh bạch và chính xác, vì những thông tin này rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng tới các quyết định của doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính cũng phải thực hiện việc tổng hợp thông tin, phân tích và trình bày kết quả phân tích tài chính của công ty cho các bộ phận liên quan. Sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng ngân sách và đưa ra các dự báo về xu hướng tài chính trên thị trường hiện nay. Tổng hợp được các dự báo này, các chiến lược hoạt động liên quan tới kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được đưa ra một các chính xác và phù hợp nhất

Xây dựng những “mối quan hệ” Tài chính

Giám đốc tài chính cần thiết lập và duy trì các mối quan hệ mật thiết với các ngân hàng đầu tư, các nhà chuyên phân tích tài chính và các cổ đông doanh nghiệp cùng với Tổng Giám đốc, quản lý được các thỏa thuận như là: vay vốn và duy trì các nguồn vốn thật thích hợp cho các khác.

Xây dựng những “mối quan hệ” tài chính một trong số những nhiệm vụ của Giám đốc tài chính

Xây dựng những “mối quan hệ” tài chính một trong những nhiệm vụ của Giám đốc tài chính

Kiểm soát nguy cơ

CFOGiám đốc tài chính thực hiện quản lý rủi ro bằng cách phân tích các khoản nợ và rủi ro hiện tại của công ty đang đầu tư trong hoạt động kinh doanh và hợp tác. Ngoài ra, còn giám sát các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến ngành. Luôn đảm bảo rằng công ty của bạn phải tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật.

CFO sẽ xây dựng các hệ thống kiểm soát đáng tin cậy, để phục vụ cho nhiệm vụ này. Hệ thống duy trì kiểm soát các hoạt động nội bộ và đảm bảo doanh nghiệp luôn vận hành đúng nguyên tắc kế toán và luật pháp của Nhà Nước.

Giám đốc tài chính phải là người quan tâm đến các vấn đề về bảo hiểm của doanh nghiệp và phải chắc chắn thực hiện việc duy trì đầy đủ hoặc thay đổi phù hợp.

CFO sẽ luôn luôn đảm bảo việc lưu trữ các hồ sơ, tài liệu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan kiểm toán hoặc cơ quan chính phủ khác

Đề xuất dự đoán và chiến lược về kinh tế

Giám đốc tài chính không chỉ chịu trách nhiệm tài chính hiện tại và quá khứ của công ty mà cần phải lưu ý với sự biến động ở tương lai. Từ các kết quả phân tích trên thị trường và của người dùng, sẽ có được những dự đoán về các lĩnh vực phù hợp có thể thúc đẩy tăng trưởng thành công cho doanh nghiệp

CFO sẽ làm việc với các bên liên quan và ban điều hành, đưa ra ý kiến và tư vấn liên quan đến tăng trưởng kinh tế, sẽ giúp hoạch định được các chiến lược tài chính thuế, giám sát các quy trình xây dựng ngân sách sẵn sàng gọi vốn đầu tư. CFO sẽ là người đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp hoàn thành đạt được kết quả mục tiêu về tài chính.

Hiệu quả kinh doanh

CFO phải hiểu rõ mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để tạo ra giá trị cho khách hàng và tìm cách chuyển đổi từ các chỉ số hoạt động thành các phương pháp để thực hiện. Giám đốc tài chính sẽ là người đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua công cụ xây dựng và hoạt động hoạch định và quản trị chiến lược bằng Balanced Scorecard và sẽ báo cáo kết quả về báo cáo tài chính để có bảng đánh giá hiệu quả tài chính thực tế, hoạch định tài chính của doanh nghiệp.

CFO phải hiểu rõ về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để đạt hiệu quả kinh doanh cao

CFO phải hiểu rõ mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để đạt hiệu quả kinh doanh cao

Yêu cầu cần có của vị trí giám đốc tài chính

Đối với một vị trí quan trọng như Giám đốc tài chính, nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu và đòi hỏi ở ứng viên những gì?

Học vấn

Đầu tiên về học vấn, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững về kế toán, kinh tế và tài chính hoặc những lĩnh vực liên quan. Phải có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn và ưu tiên các ứng viên có chứng nhận kế toán.

Kinh nghiệm

Đòi hỏi các ứng viên phải có kinh nghiệm ít nhất là 10 năm làm giám đốc hoặc đã từng làm việc ở các vị trí cấp cao trong công ty về các lĩnh vực về kế toán và tài chính tại các doanh nghiệp hoặc tập đoàn lớn.

Ứng viên cũng cần có kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết trong công cuộc quản lý các phương pháp thanh toán thương mại điện tử và quản lý các thiết kế tài chính và hệ thống, quy trình này thực hiện để nâng cao hiệu suất tài chính cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệm là trải nghiệm lâu dài của ứng viên trong nghề là một yếu tố rất quan trọng. Trong quá trình trải nghiệm thực tế sẽ giúp cho nhiều ứng viên tích lũy các kiến thức chuyên môn và rèn luyện khả năng xử lý tình huống, kiểm soát rủi ro.

Vị trí Giám đốc tài chính đòi phải có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực về kế toán và lĩnh vực tài chính

Vị trí Giám đốc tài chính đòi phải có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực về kế toán và tài chính

Kỹ năng

Ngoài kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm ra, kỹ năng mềm cũng là không thể thiếu đối với một giám đốc tài chính.

  • Kỹ năng giao tiếp

Cần có kỹ năng giao tiếp tốt, không chỉ kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, cũng như kỹ năng giao tiếp không bằng lời. Khi có kỹ năng này, CFO có thể đưa ra những chỉ đạo phù hợp và rõ ràng cho từng bộ phận, từ đó sẽ thúc đẩy tới hiệu suất làm việc của toàn bộ phận tài chính của toàn bộ công ty.

Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về bộ phận tài chính, báo cáo và đưa ra khuyến nghị cho từng bộ phận ban điều hành và các nhóm quản lý cấp cao cho doanh nghiệp về việc xây dựng tổng thể các chiến lược.

  • Kỹ năng công nghệ

Thông thạo các phần mềm drum học văn phòng như MS office (Word, Excel, Powerpoint) là cần thiết trong việc thực hiện làm các báo cáo tài chính, đề xuất và khuyến nghị. Không chỉ dừng ở đó, mà các CFO cũng cần phải sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như là Expensify, JD Edwards.

  • Kỹ năng lãnh đạo

CFO là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo bộ phận tài chính kế toán, vì vậy kỹ năng lãnh đạo cũng là một trong số những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ mà vị trí này yêu cầu.

  • Kỹ năng khác

Ngoài những kỹ năng kể trên, giám đốc tài chính cũng cần trau dồi một số kỹ năng như là: tổ chức, phân tích, giải quyết vấn đề, hợp tác kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm,…

Một số yêu cầu về kỹ năng cần có của vị trí giám đốc tài chính là gì?

Một số yêu cầu kỹ năng cần có của vị trí giám đốc tài chính là gì?

Cơ hội nghề nghiệp của vị trí giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính có vị trí cực kỳ quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp sẽ và đang tìm kiếm những giám đốc có tài chính tài năng vượt trội để nâng tầm vị thế doanh nghiệp trong cuộc đua thị trường ngày nay. Có rất nhiều doanh nghiệp đã order đơn hàng tuyển dụng tại Vietnamwork, nếu bạn là ứng viên tài năng đã và đang tìm kiếm cơ hội việc làm vị trí này thì hãy liên hệ ngay đến với chúng tôi.

Mức thu nhập của giám đốc tài chính

Mức lương của vị trí này có thể sẽ trên 100 triệu/tháng. Và mức lương bình quân là từ 40 – 50 triệu/tháng. Mức lương tại các doanh nghiệp nhỏ ít nhất cũng là 15 triệu/ tháng. Với các Giám đốc tài chính có năng lực cao hơn có thể nhận mức thu nhập lên đến vài trăm triệu mỗi tháng.

Trên đây chỉ là mức lương tại các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Nếu có cơ hội được làm việc tại các tập đoàn lớn đa quốc gia mức lương này còn cao hơn rất nhiều. Bình quân mức lương của CFO tại các tập đoàn đa quốc gia sẽ cao hơn các doanh nghiệp trong nước ít nhất là 40%. Thậm chí mức thu nhập còn có thể cao hơn gấp 2 – 3 lần.

Mức thu nhập của giám đốc tài chính sẽ là một con số khá cao nếu như bạn biết phát triển tốt

Mức thu nhập của giám đốc tài chính sẽ là một con số khá cao nếu như bạn phát triển tốt

Giám đốc tài chính là gì? Qua bài viết này chúng tôi hy vọng các ứng viên tiềm năng đã có cái kỹ càng hơn về vị trí này trong công ty. Nếu bạn là ứng viên tiềm năng hãy đăng ký ngay trên Vietnamwork hoặc thắc mắc liên hệ ngay đội ngũ tư vấn chúng tôi là những chuyên gia trong thị trường lao động sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan
email marketing là gì

Email marketing là gì? Bí quyết xây dựng một email marketing hiệu quả

Trong thời đại số hóa ngày nay, email marketing đã trở thành một công cụ quan trọng không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng khái niệm email marketing là gì và tại sao nó quan trọng? Vậy hãy cùng HR Insider khám phá chi tiết thuật ngữ này trong bài viết dưới đây nhé!

Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng cao hiệu quả công việc tối ưu. Nắm được công thức sáng tạo đỉnh cao giúp bạn đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong công việc. Hiện nay, PAS và BAB 2 công thức sáng tạo được đánh giá cao nhất, đồng thời ứng dụng phổ biến nhất vì hợp với mọi ngành nghề. Cùng VietnamWorks khám phá ngay 2 công thức này bạn nhé!

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024 chưa? Bạn biết không? “Loài sống sót không phải là loài mạnh nhất, cũng không thông minh nhất, mà là loài có khả năng phản ứng nhanh nhất với sự thay đổi” - Charles Darwin. Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau! Tại bài viết này, hãy cùng VietnamWorks học cách áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân toàn diện và linh hoạt nhất nhé! 

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn bao giờ hết. Góc văn phòng công ty nào cũng thấy nhân viên tụm 5 tụm 3 rôm rả bàn tán vấn đề này. Áp lực công việc càng về cuối năm càng lớn, nên nghỉ việc liền hay đợi lương thưởng rồi qua Tết nghỉ? Nếu bạn cũng đang chung nỗi phân vân này của dân công sở, “gỡ rối” ngay với lời khuyên hữu ích trong bài viết dưới đây bạn nhé!   

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên khi tìm việc. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt, số vị trí tuyển mới giảm mạnh so với các năm, cơ hội cho ứng viên có ngoại ngữ cũng hẹp dần. Vậy đâu là yếu tố quan trọng giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bài Viết Liên Quan
email marketing là gì

Email marketing là gì? Bí quyết xây dựng một email marketing hiệu quả

Trong thời đại số hóa ngày nay, email marketing đã trở thành một công cụ quan trọng không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng khái niệm email marketing là gì và tại sao nó quan trọng? Vậy hãy cùng HR Insider khám phá chi tiết thuật ngữ này trong bài viết dưới đây nhé!

Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng cao hiệu quả công việc tối ưu. Nắm được công thức sáng tạo đỉnh cao giúp bạn đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong công việc. Hiện nay, PAS và BAB 2 công thức sáng tạo được đánh giá cao nhất, đồng thời ứng dụng phổ biến nhất vì hợp với mọi ngành nghề. Cùng VietnamWorks khám phá ngay 2 công thức này bạn nhé!

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024 chưa? Bạn biết không? “Loài sống sót không phải là loài mạnh nhất, cũng không thông minh nhất, mà là loài có khả năng phản ứng nhanh nhất với sự thay đổi” - Charles Darwin. Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau! Tại bài viết này, hãy cùng VietnamWorks học cách áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân toàn diện và linh hoạt nhất nhé! 

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn bao giờ hết. Góc văn phòng công ty nào cũng thấy nhân viên tụm 5 tụm 3 rôm rả bàn tán vấn đề này. Áp lực công việc càng về cuối năm càng lớn, nên nghỉ việc liền hay đợi lương thưởng rồi qua Tết nghỉ? Nếu bạn cũng đang chung nỗi phân vân này của dân công sở, “gỡ rối” ngay với lời khuyên hữu ích trong bài viết dưới đây bạn nhé!   

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên khi tìm việc. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt, số vị trí tuyển mới giảm mạnh so với các năm, cơ hội cho ứng viên có ngoại ngữ cũng hẹp dần. Vậy đâu là yếu tố quan trọng giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers