• .
adsads
Untitled design 282
Lượt Xem 2 K

Hiểu rõ về quy chế tính lương tăng ca giúp bạn xác định được mức lương mình sẽ nhận được dễ dàng hơn. 

 

1. Quy định về thời gian làm việc: 

 • Quy định về thời gian làm việc bình thường ( Theo điều 104 Luật số 10/2012/QH13 – Bộ luật lao động ) :
 • Thời gian làm việc bình thường không quá 8h/ngày và 48h/tuần.
 • Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ, ngày hay tuần ( nhà nước khuyến khích sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40h ) .
 • Thời gian làm việc không được quá 6h/ngày đối với công việc đặc biệt cực nhọc, độc hại, nguy hiểm ( Theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành ) .
 • Quy định về giờ làm việc ban đêm  ( theo điều 105 Luật số 10/2012/QH13): Thời gian làm việc ban đêm bắt đầu từ 22h và kết thúc vào lúc 6h sáng ngày hôm sau. 
 • Quy định về làm thêm giờ ( Theo điều 106 Luật số 10/2012/QH13 – Bộ luật lao động ) : 
 • Làm thêm giờ ( tăng ca ) là thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường . 
 • Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ với những điều kiện sau : 
 • Được sự đồng ý, chấp thuận của người lao động .
 • Đảm bảo số giờ làm thêm không được quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày .
 • Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và giờ tăng ca không quá 12h/ngày, 30h/ tháng và không quá 200h/năm. 

 

2. Quy chế lương thưởng và  2019: 

 • Mức tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, hỗ trợ sẽ theo kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty và mức độ đóng góp của người lao động theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì, chức vụ gì hưởng theo lương công việc đó, chức vụ đó. 
 • Khi thay đổi công việc, chức vụ thì thưởng theo công việc , chức vụ mới. 
 • Khi kết quả sản xuất tăng lên thì tiền lương, thưởng, phụ cấp của người lao động tăng theo hiệu quả thực tế phù hợp với Quỹ tiền lương thực hiện được giám đốc công ty phê duyệt.

 

3. Cách tính lương tăng ca

 • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ được trả lương tăng ca khi làm việc ngoài giờ làm chính thức và được tính như sau :
Tiền lương làm thêm giờ Tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường Mức ít nhất 150% hoặc 200% hay 300% x Số giờ làm thêm 
 • Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm theo giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng ( không quá 208h/tháng không kể số giờ làm thêm đối với công việc bình thường ).
 • Trường hợp trả lương theo ngày, tuần thì lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày, tuần đó ( không cộng tiền lương tăng ca) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần ( không quá 8h/ngày và không kể số giờ làm thêm )
 • Mức ít nhất bằng 150% áp dụng đối với giờ tăng ca vào ngày thường. 
 • Mức ít nhất 200% áp dụng đối với giờ tăng ca vào ngày nghỉ hàng tuần . 
 • Mức ít nhất 300% áp dụng đối với giờ tăng ca vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ( chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có lương theo quy định của Bộ luật Lao động )
 • Như vậy chúng ta sẽ có thể tính được mức lương tăng ca nhận được theo công thức sau : 
 • Vào ngày thường
Tiền lương tăng ca  = Tiền lương giờ làm việc của ngày làm việc bình thường  x 150% x Số giờ tăng ca 
 • Vào ngày nghỉ hàng tuần
Tiền lương tăng ca  = Tiền lương giờ làm việc của ngày làm việc bình thường  x 200% x Số giờ tăng ca 
 • Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có lương
Tiền lương tăng ca  = Tiền lương giờ làm việc của ngày làm việc bình thường  x 300% x Số giờ tăng ca 
 • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm : sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc tăng ca để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài mức lao động đã quy định thì tính như sau : 
Tiền lương tăng ca  = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường   x Mức ít nhất 150% hay 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm 
 • Mức ít nhất bằng 150% áp dụng đối với giờ tăng ca vào ngày thường. 
 • Mức ít nhất 200% áp dụng đối với giờ tăng ca vào ngày nghỉ hàng tuần . 
 • Mức ít nhất 300% áp dụng đối với giờ tăng ca vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ( chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có lương theo quy định của Bộ luật Lao động )
 • Đối với người làm việc vào ban đêm thì giờ lương tăng ca phải tăng ít nhất 30% so với lương theo giờ làm việc bình thường.

Hy vọng với một vài thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ về các quy định tiền lương cũng như dễ dàng tính được số tiền lương tăng ca sẽ nhận được.

 

— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads

Bài Viết Liên Quan

Untitled design 243

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và những quy định mới năm 2019

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao? Có những mức hưởng trợ cấp thất nghiệp nào? Hãy cùng tìm hiểu.

Untitled design 260

Cách lập báo cáo tài chính - bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp

Cách lập báo cáo tài chính là nghiệp vụ kế toán cơ bản và quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào... mẫu báo cáo tài chính...

Bài Viết Liên Quan

Untitled design 243

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và những quy định mới năm 2019

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao? Có những mức hưởng trợ cấp thất nghiệp nào? Hãy cùng tìm hiểu.

Untitled design 260

Cách lập báo cáo tài chính - bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp

Cách lập báo cáo tài chính là nghiệp vụ kế toán cơ bản và quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào... mẫu báo cáo tài chính...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers