• .
adsads
Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024
Lượt Xem 875

Trong năm 2024, lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp với việc áp dụng các quy định mới. Các quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới này không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những điều quan trọng nhất trong các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp hiện nay. Mời quý độc giả theo dõi.

Hướng dẫn cách nhận bảo hiểm thất nghiệp khi công ty không có người đại diện

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 sẽ có hướng dẫn nhận bảo hiểm khi công ty không có người đại diện. Để giải quyết vấn đề liên quan đến việc yêu cầu xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động khi làm hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thêm vào quy định sau:Trong trường hợp tại một doanh nghiệp không có người đại diện theo quy định của pháp luật và không có người được ủy quyền làm đại diện, người lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động để nhận các quyền lợi từ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), họ có thể yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp tỉnh thực hiện thủ tục theo quy trình được quy định tại điểm h, khoản 2 của Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, đã được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP.Do đó, theo quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp thì trong trường hợp công ty không có người đại diện theo quy định pháp luật và không có người được ủy quyền làm đại diện, nếu người lao động muốn nghỉ việc để nhận BHTN, họ cần tự đề xuất và yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc BHXH cấp tỉnh thực hiện thủ tục xác nhận.

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Hướng dẫn chi tiết thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, tại khoản 2 của Điều 1 trong Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH, việc tính toán trợ cấp thất nghiệp (TCTN) hàng tháng vẫn được thực hiện từ ngày bắt đầu nhận trợ cấp đến ngày trước ngày tương ứng của tháng sau, loại bỏ 1 ngày. Tuy nhiên, theo quy định mới về hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu trong trường hợp tháng sau không tồn tại ngày tương ứng, thì ngày kết thúc của tháng được xác định là ngày cuối cùng của tháng đó.

Xem thêm : Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2023

Thay đổi cách tính thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Trong quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, có thay đổi công thức tính thời gian bảo lưu Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thực hiện theo hướng sau đây, như đã quy định trong Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH:

 • Đưa vào một trường hợp mới được tính vào thời gian bảo lưu BHTN, đó là trường hợp mà người lao động đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi kết thúc việc nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN).
 • Trong quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN từ 36 tháng trở lên để đủ điều kiện hưởng TCTN, thì thời gian đóng BHTN được xác nhận bổ sung sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng BHTN khi đáp ứng đủ điều kiện theo luật mới về bảo hiểm thất nghiệp.
 • Quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất, đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN dưới 36 tháng để đủ điều kiện hưởng TCTN, thì thời gian đóng BHTN được xác nhận bổ sung sẽ được bảo lưu theo cơ sở sau:Thời gian bảo lưu BHTN = Số tháng đóng BHTN đã được xem xét khi nhận TCTN + Số tháng đóng BHTN được xác nhận bổ sung – Số tháng đóng BHTN tương ứng với số tháng đã nhận TCTN – Số tháng đóng BHTN tương ứng với số tháng bị tạm dừng hưởng TCTN.
Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Mở rộng trường hợp được phép bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp mở rộng trường hợp bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp. Thêm vào danh sách các trường hợp được bảo lưu Bảo hiểm thất nghiệp, Điều 1 Khoản 4 của Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH đã bổ sung một trường hợp mới, đó là khi người lao động được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi kết thúc việc nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN).Trong trường hợp người lao động đã đóng BHTN trong thời gian từ 36 tháng trở lên để đủ điều kiện hưởng TCTN, thì thời gian đóng bảo hiểm được xác nhận bổ sung bởi cơ quan BHXH sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng BHTN khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.Dựa vào quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất, đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN dưới 36 tháng để đủ điều kiện hưởng TCTN, thì thời gian đóng bảo hiểm được xác nhận bổ sung sẽ được bảo lưu theo nguyên tắc sau đây:Số tháng đóng BHTN được xác nhận bổ sung để bảo lưu = Số tháng đóng BHTN đã được tính khi nhận TCTN + Số tháng đóng BHTN được xác nhận bổ sung – Số tháng đóng BHTN tương ứng với số tháng đã nhận tiền TCTN – Số tháng đóng BHTN tương ứng với số tháng bị tạm dừng hưởng TCTN.

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

2 trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, tại khoản 4 của Điều 1 trong Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, người lao động cần lưu ý hai trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi chưa nhận được Trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

 • Trường hợp 1: Nếu người lao động đã đóng BHTN trong thời gian trên 144 tháng, chỉ có thể giải quyết hưởng tối đa 12 tháng TCTN. Số tháng còn lại chưa được giải quyết hưởng TCTN sẽ không được bảo lưu.
 • Trường hợp 2: Số tháng lẻ chưa nhận được BHTN sẽ không được bảo lưu nếu người lao động thuộc một trong ba trường hợp sau:
  • Không đến nhận tiền TCTN.
  • Bị hủy quyết định hưởng TCTN.
  • Bị chấm dứt quyền hưởng TCTN.

Trong quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, thông tư 15 cũng quy định rõ ràng rằng thời gian đóng BHTN được bảo lưu không bao gồm số tháng đóng BHTN chưa được giải quyết hưởng TCTN theo Quyết định về việc hưởng TCTN đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội bảo lưu.

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Loại bỏ quy định về việc không cần thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp về các trường hợp không cần thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng đã được bãi bỏ theo khoản 8 của Điều 1 trong Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, điều này tương đương với việc loại bỏ khoản 2 của Điều 10 trong Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.Từ ngày 15-2-2024, không còn trường hợp nào cho phép người lao động được miễn thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng. Thay vào đó, các trường hợp này sẽ được thêm vào danh sách các trường hợp không cần phải thông báo trực tiếp hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm.Theo quy định mới, người lao động không phải trực tiếp thông báo tình hình tìm kiếm việc làm, nhưng họ vẫn cần thông tin cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm (qua điện thoại, email, fax,…) về lý do không thực hiện thông báo trực tiếp và phải thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo. Đồng thời, họ cũng phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho một người khác để nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc vào trường hợp không cần thông báo trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm.

Xem thêm : Thất nghiệp tuổi 30 đáng sợ thế nào và cách vượt qua ra sao?

Cho phép người lao động yêu cầu hỗ trợ học nghề tại các địa phương khác so với nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, trong Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, khi một người lao động đang nhận Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại một địa phương nhưng được đề xuất và hỗ trợ học nghề tại một địa phương khác, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại địa phương nơi người lao động được hỗ trợ học nghề sẽ gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại địa phương mà người lao động đang nhận TCTN.Trong trường hợp người lao động đã chuyển nơi nhận TCTN và sau đó được đề xuất và hỗ trợ học nghề tại một địa phương khác, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại địa phương nơi người lao động đã đề xuất hỗ trợ học nghề sẽ gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đã ban hành quyết định về việc nhận TCTN.

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 mang lại những điều chỉnh quan trọng nhằm cải thiện hệ thống bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Việc nắm vững những thay đổi này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và bảo vệ quyền lợi của bản thân trong quá trình làm việc và khi cần hưởng trợ cấp thất nghiệp.

— HR Insider —

VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan

Lờ đờ buổi sáng và những bí quyết giúp bạn tăng tỉnh táo làm việc

Buổi sáng sau giấc ngủ dài thường là khoảng thời gian vàng để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người...

thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan trọng để bạn có thể nhận được hỗ trợ khi...

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Qua các điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong quá...

Độc lạ đồ chơi xả stress cho dân văn phòng

Cuộc sống văn phòng với áp lực công việc, deadline dồn dập khiến cho dân văn phòng luôn trong tình trạng căng thẳng, stress. 

Chế độ đãi ngộ nhân viên của Viettel - Bí kíp thu hút nhân tài

Chế độ đãi ngộ nhân viên của Viettel có gì hấp dẫn?

Được đánh giá cao trong mức lương thưởng cạnh tranh, các chính sách phúc lợi toàn diện, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân...

Bài Viết Liên Quan

Lờ đờ buổi sáng và những bí quyết giúp bạn tăng tỉnh táo làm việc

Buổi sáng sau giấc ngủ dài thường là khoảng thời gian vàng để bắt đầu...

thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan...

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Qua các điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có...

Độc lạ đồ chơi xả stress cho dân văn phòng

Cuộc sống văn phòng với áp lực công việc, deadline dồn dập khiến cho dân...

Chế độ đãi ngộ nhân viên của Viettel - Bí kíp thu hút nhân tài

Chế độ đãi ngộ nhân viên của Viettel có gì hấp dẫn?

Được đánh giá cao trong mức lương thưởng cạnh tranh, các chính sách phúc lợi...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers