adsads
Talent Acquisition là gì?
Lượt Xem 817

Talent Acquisition là gì?

Talent Acquisitionquá trình tìm kiếm, thu hút, lựa chọn và tuyển dụng những cá nhân có năng lực, kỹ năng và tiềm năng phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhân sự của một tổ chức. Nó là một phần quan trọng trong quản lý nhân sự và chiến lược nhân sự của một công ty.

Trong quá trình Talent Acquisition, các chuyên gia tuyển dụng hoặc nhóm tuyển dụng của công ty sẽ tìm kiếm và thu hút ứng viên có thể phù hợp với các vị trí cụ thể. Điều này có thể bao gồm việc đăng tải thông tin tuyển dụng trên các trang web việc làm, sử dụng mạng lưới chuyên nghiệp, tham gia các sự kiện tuyển dụng, xem xét hồ sơ ứng viên, tiến hành phỏng vấn và đánh giá ứng viên, và cuối cùng là chọn lựa nhân viên phù hợp nhất cho tổ chức.

Talent Acquisition là gì?

Xem thêm :

Một số chức vụ của vị trí Talent Acquisition

Trong vị trí Talent Acquisition, có một số chức vụ phổ biến mà người làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhận. Dưới đây là một số chức vụ của vị trí Talent Acquisition:

 • Tuyển dụng viên (Recruiter): Là người chịu trách nhiệm thực hiện quy trình tuyển dụng, bao gồm xác định nhu cầu nhân sự, thu hút ứng viên, tiến hành phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp.
 • Chuyên gia tuyển dụng (Talent Acquisition Specialist): Là người có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tuyển dụng. Họ thường tìm kiếm và tuyển dụng ứng viên cho các vị trí cụ thể trong công ty và có thể tham gia vào việc xây dựng chiến lược tuyển dụng.
 • Nhà phát triển nhân tài (Talent Developer): Là người chịu trách nhiệm phát triển và quản lý các chương trình phát triển nhân tài trong tổ chức. Họ xác định và đào tạo nhân viên có tiềm năng, giúp họ phát triển kỹ năng và năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Chuyên gia xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding Specialist): Là người chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hình ảnh và danh tiếng của công ty để thu hút và giữ chân nhân tài. Họ tạo ra chiến lược xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và triển khai các hoạt động quảng bá công ty tới ứng viên tiềm năng.
 • Quản lý tuyển dụng (Talent Acquisition Manager): Là người lãnh đạo và quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng trong tổ chức. Họ định hướng chiến lược tuyển dụng, quản lý nhóm tuyển dụng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tuyển dụng, và tối ưu hóa quá trình để đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty.

Vai trò của Talent Acquisition trong thời đại tuyển dụng 4.0

Sở hữu những nhân tài hàng đầu

Talent Acquisition trong thời đại tuyển dụng 4.0 nhấn mạnh vào việc tìm kiếm và thu hút những nhân tài hàng đầu. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), trí tuệ cảm xúc (EI), dữ liệu lớn (big data) và phân tích dữ liệu để tìm kiếm và đánh giá ứng viên. Talent Acquisition trong thời đại này cần kỹ năng digital marketing và sử dụng các nền tảng trực tuyến để thu hút nhân tài ưu tú.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Quá trình Talent Acquisition trong thời đại tuyển dụng 4.0 được tối ưu hóa bằng cách sử dụng công nghệ và dữ liệu để tự động hóa và tăng cường hiệu quả. Các công cụ phân tích dữ liệu và hệ thống quản lý tuyển dụng (Applicant Tracking System – ATS) giúp quản lý tuyển dụng cải thiện quá trình lựa chọn ứng viên, giảm thời gian và công sức cần thiết. Ngoài ra, việc sử dụng video phỏng vấn trực tuyến và các công nghệ giao tiếp từ xa giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng.

Xây dựng nguồn lực bền vững

Talent Acquisition trong thời đại tuyển dụng 4.0 không chỉ tập trung vào việc tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài, mà còn đặt mục tiêu xây dựng nguồn lực bền vững. Điều này bao gồm việc đánh giá và phát triển khả năng của nhân viên hiện tại, xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp và tạo ra môi trường thu hút và giữ chân nhân tài. Talent Acquisition trong thời đại này cần có khả năng xây dựng mối quan hệ lâu dài với ứng viên và xây dựng một thương hiệu nhà tuyển dụng (employer brand) mạnh mẽ để thu hút và giữ chân nhân tài.

Vai trò của Talent Acquisition

Nhiệm vụ cụ thể của một Talent Acquisition

Hoạch định chiến lược tuyển dụng dài hạn

 • Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng dài hạn phù hợp với mục tiêu và nhu cầu nhân lực của tổ chức.
 • Đánh giá và dự đoán xu hướng thị trường lao động để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của chiến lược tuyển dụng.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dài hạn, bao gồm việc xác định các phương pháp và nguồn tuyển dụng phù hợp.

Phân định nguồn nhân lực

 • Phân tích nhu cầu nhân lực và xác định các vị trí cần tuyển dụng trong tổ chức.
 • Đánh giá và phân loại các nguồn nhân lực có sẵn như nhân viên hiện tại, hồ sơ ứng viên tiềm năng và các nguồn tuyển dụng khác để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.
 • Xác định các kỹ năng, kinh nghiệm và tiêu chuẩn khác cần thiết cho từng vị trí tuyển dụng.

Dự đoán, đo lường và tìm kiếm nhân tài

 • Dự đoán và đo lường nhu cầu tuyển dụng trong tương lai để đảm bảo sự đáp ứng đúng mức và thời điểm.
 • Tìm kiếm và thu hút nhân tài phù hợp với yêu cầu của các vị trí tuyển dụng thông qua các kênh tuyển dụng như trang web công ty, mạng xã hội, trang tuyển dụng trực tuyến và các sự kiện tuyển dụng.

Tạo mối quan hệ tốt với ứng viên

 • Tạo và duy trì một quan hệ tốt với ứng viên thông qua quá trình tuyển dụng, bao gồm việc cung cấp thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, tiến trình phỏng vấn và kết quả đánh giá.
 • Gửi phản hồi chất lượng và xử lý các yêu cầu hoặc thắc mắc từ ứng viên một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
 • Xây dựng mối quan hệ lâu dài với ứng viên tiềm năng để tạo ra một nguồn nhân tài dự phòng và tăng cường hình ảnh nhà tuyển dụng của tổ chức.

Yêu cầu cần có của vị trí Talent Acquisition

Có kiến thức về hoạch định kế hoạch, chiến lược

Talent Acquisition cần hiểu và có khả năng xây dựng kế hoạch tuyển dụng dài hạn và chiến lược tuyển dụng phù hợp với mục tiêu và nhu cầu nhân lực của tổ chức.

Hiểu biết sâu về thị trường lao động

Có kiến thức và nhận thức về xu hướng, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động, như tình hình kinh tế, chính sách nhân sự và các vấn đề liên quan.

Kỹ năng phân tích dữ liệu

Có khả năng thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu về tuyển dụng và thị trường lao động để đưa ra các quyết định thông minh và đúng đắn về tuyển dụng.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp ứng viên

Có khả năng giao tiếp và tạo mối quan hệ tốt đẹp với ứng viên thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết, lắng nghe và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu và thắc mắc của ứng viên.

Biết xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho doanh nghiệp

Có khả năng xây dựng và quảng bá thương hiệu tuyển dụng của tổ chức để thu hút nhân tài chất lượng và nổi bật trên thị trường lao động cạnh tranh.

Kỹ năng giao tiếp

Vai trò chính của Talent Acquisition là tìm kiếm, thu hút và tuyển dụng nhân tài cho doanh nghiệp. Kỹ năng giao tiếp tốt là yếu tố quan trọng giúp họ thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả.

Kiến thức về pháp luật lao động

Có hiểu biết về các quy định và quyền lợi pháp lý liên quan đến tuyển dụng và quản lý nhân sự, đảm bảo việc tuyển dụng và xử lý hồ sơ ứng viên tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu cần có của vị trí Talent Acquisition

Điểm giống và khác nhau giữa Talent Acquisition và Recruitment

Talent Acquisition và Recruitment là hai khái niệm liên quan đến quá trình tuyển dụng nhân sự, tuy nhiên, chúng có điểm giống và khác nhau như sau:

Talent Acquisition Recruitment
Giống nhau Mục tiêu chung Cả Talent Acquisition và Recruitment đều hướng đến mục tiêu chung là thu hút và tuyển dụng nhân tài cho tổ chức.
Quá trình tuyển dụng Cả hai đều liên quan đến quá trình tìm kiếm, thu hút, chọn lọc và tuyển dụng ứng viên phù hợp với vị trí công việc.
Mối quan hệ với ứng viên Cả Talent Acquisition và Recruitment đều tạo mối quan hệ với ứng viên và tương tác với họ trong quá trình tuyển dụng. Cả hai đều cần có kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ứng viên.
Khác nhau Phạm vi Talent Acquisition thường có phạm vi rộng hơn và liên quan đến quá trình tìm kiếm và thu hút nhân tài không chỉ cho các vị trí cụ thể mà còn cả việc phát triển và quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức Recruitment tập trung chủ yếu vào việc tuyển dụng nhân sự cho các vị trí cụ thể.
Chiến lược và kế hoạch Talent Acquisition thường liên quan đến việc xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển dụng dài hạn, đảm bảo rằng tổ chức có đủ và đúng loại nhân tài cần thiết Recruitment tập trung vào việc triển khai kế hoạch tuyển dụng ngắn hạn và cụ thể cho các vị trí công việc hiện tại.
Quan điểm tổng thể Talent Acquisition đặt nặng vào việc thu thập và quản lý thông tin về nguồn nhân lực, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chiến lược liên quan đến tuyển dụng và nhân sự Recruitment tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm và tuyển dụng ứng viên phù hợp cho các vị trí công việc cụ thể.

Làm thế nào để áp dụng Talent Acquisition tại doanh nghiệp?

Để áp dụng Talent Acquisition tại doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau đây:

Nâng cao thương hiệu tuyển dụng

 • Xây dựng và phát triển một thương hiệu tuyển dụng mạnh mẽ và hấp dẫn, tạo sự quan tâm và thu hút ứng viên.
 • Tận dụng các kênh truyền thông và mạng xã hội để đẩy mạnh thông điệp về nền tảng, giá trị và môi trường làm việc của doanh nghiệp.
 • Quảng bá và chia sẻ thành công về việc tuyển dụng và phát triển nhân tài trong tổ chức.

Tạo nguồn ứng viên

 • Tìm hiểu và định hình đúng mục tiêu tuyển dụng, bao gồm việc xác định kỹ năng, kinh nghiệm và tiêu chuẩn cần thiết cho từng vị trí công việc.
 • Sử dụng các kênh tuyển dụng phù hợp như trang web tuyển dụng, mạng xã hội, cộng đồng chuyên ngành, trường đại học, sự kiện tuyển dụng, và đối tác tuyển dụng để tìm kiếm và thu hút ứng viên tiềm năng.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng thông qua việc xây dựng cộng đồng tuyển dụng, gửi thông tin và thông báo về cơ hội việc làm, và duy trì liên lạc thông qua email hoặc các kênh khác.

Quản lý dữ liệu khoa học

 • Sử dụng các công cụ và hệ thống quản lý dữ liệu tuyển dụng để thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về ứng viên và tiến trình tuyển dụng.
 • Phân tích dữ liệu tuyển dụng để hiểu về nguồn cung ứng nhân tài, hiệu suất tuyển dụng và các vấn đề liên quan khác. Dữ liệu này có thể giúp đưa ra quyết định chiến lược và cải thiện quy trình tuyển dụng.
 • Sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và học máy để tối ưu hóa quá trình tuyển dụng, từ việc lọc ứng viên đến đề xuất ứng viên phù hợp.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng và sự cạnh tranh gay gắt, việc có được đội ngũ nhân sự tài năng và đáng tin cậy là một yếu tố quyết định đối với sự thành công của một doanh nghiệp.

Trong khi hoạt động tuyển dụng truyền thống có thể giải quyết được tình trạng thiếu nhân sự trong tình huống ngắn hạn, Talent Acquisition mang đến một chiến lược dài hạn hơn. Nó tập trung vào việc xây dựng và duy trì một quy trình tuyển dụng chất lượng cao, từ việc xác định nhu cầu nhân sự, tìm kiếm và thu hút ứng viên phù hợp, đến quá trình chọn lọc và tuyển chọn nhân tài.

Talent Acquisition nhìn xa hơn và đưa ra các chiến lược để thu hút và giữ chân những ứng viên tài năng. Nó không chỉ tập trung vào việc tìm kiếm nguồn nhân lực mà còn xem xét các yếu tố như phát triển nhân viên, tạo điều kiện làm việc thuận lợi và xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn. Điều này giúp doanh nghiệp thu hút những ứng viên ưu tú và duy trì sự cống hiến của họ trong thời gian dài. Hy vọng những thông tin về Talent Acquisition là gì sẽ hữu ích cho bạn.

adsads
Bài Viết Liên Quan
AI Marketing

AI marketing: vai trò, ứng dụng thực tế và tiềm năng phát triển

AI Marketing mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả marketing, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu...

Bác sĩ nội trú là gì? Mô tả công việc và tố chất cần có để thành công

Công việc của bác sĩ nội trú đòi hỏi sự chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm lớn và khả năng chịu áp lực tốt....

Điện tử viễn thông - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Điện tử viễn thông không chỉ là lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất hiện nay mà còn là một trong những ngành có nhiều...

Bật mí PD là gì? - Chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong ngành giải trí

Tìm hiểu chi tiết về PD - nghề "hot" nhất ngành giải trí với mức thu nhập cao, cơ hội làm việc cùng người nổi...

C&B - Chìa khóa thu hút và giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp

C&B đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân nhân tài và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Bài Viết Liên Quan
AI Marketing

AI marketing: vai trò, ứng dụng thực tế và tiềm năng phát triển

AI Marketing mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, giúp nâng cao...

Bác sĩ nội trú là gì? Mô tả công việc và tố chất cần có để thành công

Công việc của bác sĩ nội trú đòi hỏi sự chuyên môn cao, tinh thần...

Điện tử viễn thông - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Điện tử viễn thông không chỉ là lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất hiện...

Bật mí PD là gì? - Chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong ngành giải trí

Tìm hiểu chi tiết về PD - nghề "hot" nhất ngành giải trí với mức...

C&B - Chìa khóa thu hút và giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp

C&B đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân nhân tài và...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers