2 1200x900 2

Diễn giả, chuyên gia tư vấn quản lý Beth Miller cho biết, bà từng làm việc với hàng trăm nhà quản lý trong 10 năm nhưng chỉ có khoảng trên dưới 10 người làm chủ…

1 1200x900 1

Làm lãnh đạo đã khó, làm lãnh đạo giỏi còn khó hơn gấp nhiều lần. Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là một chức danh, một vị trí như Giám đốc hay Tổng Giám đốc…

New Project 12

Những gì mà nhà quản lý nói sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự gắn kết và tham gia của nhân viên trong doanh nghiệp, do đó niềm tin của nhân viên dành cho cấp…

New Project 10 1

Câu chuyện quản lý quen thuộc khi giao việc cho nhân viên: Làm thế nào để quản lý đúng người, đúng việc? Sau đây là những tuyệt chiêu giải quyết gọn vấn đề này!

New Project 8

Sau đại dịch, nhiều người đã bị mất việc làm sau những hạn chế ban đầu đã quay trở lại thị trường tìm việc, mở ra cơ hội tìm ứng viên tiềm năng cho các…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers