6 1200x900

Marketing và Sale là hai hoạt động quan trọng đối với doanh nghiệp. Hai bộ phận này có quan hệ mật thiết với nhau, khó có thể tách rời. Mục tiêu của hai bộ phận…

5 1200x900

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau - Đây là câu nói được áp dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Ví như các công ty muốn phát…

3 1200x900

“Watercooler chat” không chỉ là bảo bối dành cho nhân viên mới muốn kết thân với mọi người trong công ty, mà còn là nơi để mọi nhân viên tìm kiếm những cuộc tán gẫu…

2 1200x900

Mối quan hệ giữa sếp với nhân viên luôn có những khoảng cách nhất định. Dù là sếp mới nhậm chức hay sếp làm lâu năm thì vẫn luôn là người khiến các nhân viên…

1 1200x900

Lựa chọn công việc phù hợp là vấn đề mà các sinh viên mới tốt nghiệp hay cả những người đi làm lâu năm luôn đối mặt. Họ phải mất một khoảng thời gian nhất…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers