26 1200x900

Ngày nay, có rất nhiều cá nhân còn rất trẻ đã làm cấp quản lý. Trong môi trường ở công sở, sự khác biệt giữa các thế hệ cũng là một trong những nguyên nhân…

25 1200x900

Người lao động ở tuổi trung niên vốn là những người đã đi làm lâu năm nhưng họ cũng gặp những khó khăn trong cuộc sống và công việc. Có những lúc họ sẽ gặp…

3 1200x900

nest by AIA là một mô hình Trung tâm dịch vụ khách hàng khác biệt và độc đáo. Nơi đây chính là “tổ ấm” - nơi khách hàng của AIA được hỗ trợ để bảo vệ…

24 1200x900

Thị trường bất động sản mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng đồng thời có sức cạnh tranh rất cao. Đặc biệt, trong các công ty, doanh nghiệp bất động sản rất cần nhân viên…

23 1200x900

Trước đây, mọi người đều cho rằng người hướng nội không phù hợp với công việc bán hàng (Sales) vì mọi người đều liên tưởng tới hình tượng của người nhân viên bán hàng sẽ…

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers