adsads
Untitled design 2020 07 03T173900.646
Lượt Xem 9 K

(English below)

CPA Australia cùng câu chuyện phía sau sự ra đời của một tổ chức nghề nghiệp đa quốc gia

Đại diện cho hơn 166,000 nhân lực tài năng trên nhiều quốc gia và thế giới không những thế CPA Australia còn có hơn 25,000 hội viên đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp như CEO và CFO. Từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 2008, CPA Australia đã hoạt động và phát triển mạnh mẽ với hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2018, CPA Australia đã kỷ niệm cột mốc tròn 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. CPA Australia đã và đang tạo cơ hội việc làm cho nhiều tài năng và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; chỉ trong vòng hơn 12 năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức đã thu hút hơn 1000 hội viên và 1000 học viên cấp cơ sở đang theo đuổi các chứng chỉ CPA Australia.

Trong những năm qua, CPA Australia không ngừng xây dựng các mối quan hệ chiến lược mạnh mẽ với Bộ Tài chính Việt Nam và các tổ chức nghề nghiệp. Ngoài ra, tổ chức đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác và đã có những nỗ lực đáng kể trong tư vấn chính sách, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tài chính kế toán tiềm năng, định hướng nghề nghiệp…

Hiện tại, CPA Australia đang có mạng lưới hơn 450 Đối Tác Đạt Chuẩn Đào Tạo trên toàn cầu, bao gồm 46 Đối Tác Đạt Chuẩn Đào Tạo Việt Nam là những tổ chức đã trải qua các đánh giá và phê chuẩn toàn diện về phát triển chuyên môn. Tổ chức tập trung xây dựng mối quan hệ chiến lược lâu dài với 24 trường đại học hàng đầu Việt Nam thông qua việc tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và cập nhật cho giảng viên kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy đổi mới để hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ kế toán.

CPA Australia

CPA Program – một chương trình hấp dẫn đến từ CPA Australia

CPA Program là một chương trình đến từ CPA Australia với tên gọi Kế toán viên hành nghề tập trung vào việc tạo ra một chuyên gia tài chính, kế toán và kinh doanh có danh vị nghề nghiệp. Danh vị CPA Australia được công nhận và tôn trọng trên toàn thế giới và đại diện cho các chuyên gia tư vấn tài chính, kế toán và kinh doanh có trình độ chuyên môn cao nhất. Chương trình CPA không chỉ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn chuyên sâu mà còn trang bị cho bạn sự hiểu biết toàn diện về các vấn đề mà các tổ chức thường phải đối mặt trên thị trường toàn cầu. Sự kết hợp của các tài liệu liên quan có tính cập nhật và mang tính quốc tế trang bị cho các hội viên của chúng tôi vượt xa hơn khuôn khổ các con số và áp dụng kiến thức của họ vào các tình huống kinh doanh thực tế.

Để trở thành hội viên CPA, bạn cần sở hữu một bằng đại học hoặc sau đại học được CPA Australia công nhận; hoàn thành Chương trình CPA, hoàn tất ba năm kinh nghiệm liên quan đến tài chính, kế toán hoặc kinh doanh; tham gia các hoạt động cập nhật kiến thức chuyên môn mỗi năm và tuân thủ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt do CPA Australia quy định.

CPA Australia

CPA Australia qua chia sẻ từ những hội viên

Theo chia sẻ từ bà Lê Thị Tuyết Nhung CPA (Aust.) – Phó cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Bộ Tài chính Việt Nam:

Khi nói đến kế toán, kinh doanh hoặc tài chính, CPA Australia là một trong những bằng cấp chuyên nghiệp danh tiếng và được quốc tế công nhận rộng rãi. Đây là một chương trình thiết thực trong việc hỗ trợ và phát triển các kỹ năng cần có của một chuyên gia tài chính, kế toán chuyên nghiệp. Đối với bất cứ ai coi kế toán, kinh doanh, tài chính là sự lựa chọn nghề nghiệp của mình, tôi thực sự khuyên họ nên lựa chọn CPA Australia.”

Theo ông Nguyễn Trần Trung CPA (Aust.) – Chủ nhiệm kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

“CPA Australia cung cấp cho từng hội viên của họ nền tảng để thành công ở nhiều vị trí trong nhiều ngành và tổ chức, bao gồm kế toán viên chuyên nghiệp, cố vấn kinh doanh, kiểm toán viên, chuyên gia, COO, CFO, CEO và các bên liên quan khác. Là một hội viên của CPA Australia, chất lượng chuyên môn, trình độ kiến thức và hiệu quả công việc được các giám đốc điều hành thừa nhận; ý kiến và quan điểm của chúng tôi được đánh giá cao trong tổ chức; lời khuyên và tư vấn của chúng tôi được khách hàng rất tin tưởng. Chúng tôi có sự phát triển và thăng tiến liên tục sau mỗi kỳ tài chính.”

Cũng theo ông Phạm Ngọc Minh CPA (Aust.) – Giám đốc Tài chính – Công ty TNHH Nike Việt Nam:

“Chương trình CPA có công nhận kiến thức nền tảng trước đây để đưa ra lộ trình học tập phù hợp nhất, do đó, theo đuổi chứng chỉ CPA Australia là sự đầu tư đúng đắn về thời gian và hiệu quả chi phí. Chương trình cũng cung cấp nền tảng tự học thay vì lớp học cổ điển, qua đó, tôi có thể xây dựng lịch trình học tập linh hoạt, duy trì cân bằng giữa cuộc sống và công việc trong khi vẫn có thể nghiên cứu sâu về các chủ đề thú vị. CPA Australia hỗ trợ tôi phát triển sự nghiệp và thích ứng tốt với vị trí quản lý cấp cao, bằng cách nâng cao tư duy phản biện của tôi để xác định, hiểu và giải quyết tốt hơn các vấn đề kinh doanh. Tôi cũng được hưởng lợi từ nhiều sự kiện, hội thảo và khóa học chuyên đề để phát triển liên tục với tư cách là một hội viên.”

CPA Australia

Với những chia sẻ trên từ CPA Australia, hãy nhanh chóng trở thành hội viên của đại gia đình CPA Australia để được học hỏi những kiến thức về tài chính và trải nghiệm trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Để biết thêm thông tin về CPA Australia và Chương trình CPA, vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện:

Tại Hà Nội: điện thoại +84 24 6263 4328; email hanoi@cpaaustralia.com.au

Tại thành phố Hồ Chí Minh: điện thoại +84 28 3520 8338; email hochiminh@cpaaustralia.com.au

 

The story behind the prosperous multinational organization that’s called CPA Australia

Not only representing for more than 166,000 talented members working in over 100 countries and regions around the world, but also does CPA Australia have more than 25,000 CPA Australia members in senior leadership positions such as CEO and CFO. Been in Vietnam since 2008, CPA Australia has operated and developed with two representative offices in Hanoi and Ho Chi Minh City. In 2018, CPA Australia celebrated the remarkable significant milestone of 10 years in Vietnam. CPA Australia has been creating job opportunities for many talented people and building a professional working environment in over past 12 years in Vietnam. Moreover, CPA Australia has attracted over 1000 members and 1000 foundation candidates pursing the CPA Australia designation in Vietnam.

Throughout the years we have built strong strategic relationship with the Ministry of Finance Vietnam and local professional bodies. Also, CPA Australia has been closely collaborating with different stakeholders and has made significant efforts in policies consultation, training and development of finance and accounting talent resources, career orientation and so on.

Currently, CPA Australia now has a network of more than 450 Recognised Employer Partners across the globe, including 46 Recognised Employer Partners in Vietnam, who have undergone comprehensive assessments and validations of their professional development. CPA Australia focuses on building long-term strategic relationship with 24 leading universities in Vietnam through organizing career orientation activities for students and updating lecturers on technical knowledge and innovative teaching methods to support accounting tuition.

CPA Program and its benefits for members

CPA Program is the engaging program which comes from CPA Australia. A CPA stands for A Certified Practising Accountant which is a finance, accounting and business professional with a professional designation. The CPA Australia designation is recognised and respected throughout the world and represents financial, accounting and business advisory professionals of the highest calibre, training and expertise. CPA Program does not only provide you with in-depth technical focus but also equip you with the understanding of the dynamic issues facing organisations in the global marketplace. The combination of contemporary and internationally relevant materials prepares our members to go beyond numbers and apply their knowledge to real business situations.

To become a CPA, a member must complete a degree or a postgraduate award recognised by CPA Australia; complete the CPA Program, including three years of relevant experience in finance, accounting or business; undertake CPD activities each year and comply to a strict code of conduct set by CPA Australia.

CPA Australia through its Vietnam member testimonials

According to Le Thi Tuyet Nhung CPA (Aust.) – Deputy General Director, Accounting and Auditing Supervisory Department, Ministry of Finance Vietnam:

“When it comes to accounting, business or finance, CPA Australia is one of the most internationally recognised professional qualifications. This is a practical program to support and develop the skills needed by a professional in finance and accounting. To any candidate who considers accounting, business, or finance as their career choice, CPA Australia is my first recommendation. CPA Australia – the best to invest.”

As Nguyen Tran Trung CPA (Aust.) – Audit Manager, Core Assurance (AABS), Ernst & Young Vietnam Ltd sharing:

“CPA Australia provides a platform for each of its member to become successful in numerous positions in wide ranges of industries and organisations, including professional accountants, business advisors, auditors, specialists, COO, CFO, CEO and other stakeholders. Being a CPA Australia member, the expertise, professional and work quality are highly recognised by executives; our opinion and discussion are highly appreciated in the organisation; our advice and consultation are highly trusted by clients. We have continuous progression and promotion after each financial period.”

According to Pham Ngoc Minh CPA (Aust.) – Finance Manager Nike Vietnam:

“The program recognises previous education background knowledge by offering the most suitable learning journey, hence, pursuing CPA Australia designation was the sound investment in terms of time and cost efficiency. It also provides self-study platform over classic classroom study, by which I could firm a flexible study schedule, maintain work life balance while still had room for deep-diving on interesting topics. CPA Australia supports me progressing my career and well coping with senior managerial role, by enhancing my critical thinking to better identify, understand and resolve business issues. I am also benefited from wide range of professional events, workshops and seminars for my continuous development as a member.”

With the above shared information from CPA Australia, let expeditiously become a member of the CPA Austrlia family to learn specified financial knowledge and experience in a professional working environment.

HR Insider

VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

To find out more about CPA Australia and the CPA Program, contact the local offices

Hanoi: phone +84 24 6263 4328, email: hanoi@cpaaustralia.com.au

Ho Chi Minh: phone +84 28 3520 833, email: hochiminh@cpaaustralia.com.au

adsads
Bài Viết Liên Quan

JOTUN BẢO VỆ MỌI CÔNG TRÌNH

Trong gần một thế kỷ qua, Jotun đã bảo vệ nhiều công trình đa dạng – từ những tòa nhà mang tính biểu tượng đến những ngôi nhà đẹp. Là một trong những nhà sản xuất sơn và chất phủ hàng đầu thế giới, chúng tôi cam kết mang đến những dòng sản phẩm chất lượng cao với sự sáng tạo và đổi mới không ngừng.

Ngân hàng NCB - Đối tác tin cậy của khách hàng, mái nhà vững vàng của nhân tài “banking”

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau hai lần đổi tên đến năm 2014, NCB chính thức được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB. Trải qua 28 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam.

MicrosoftTeams image 1

BẢO HIỂM VIETINBANK - HÀNH TRÌNH VƯƠN MÌNH KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN ĐẦU

Trong năm 2022, Bảo hiểm VietinBank (VBI) đã khẳng định mình là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Vậy điều gì là nền tảng cho sự thành công đáng ngưỡng mộ ấy? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Netcompany – Công ty tiên phong trong chuyển đổi kỹ thuật số

Trong suốt 22 năm hình thành và phát triển không ngừng, Netcompany đã vươn lên trở thành công ty CNTT hàng đầu khu vực Bắc Âu. Công ty khai thác và tận dụng sức mạnh của số hóa để giúp các doanh nghiệp và xã hội thành công trong thời đại kỹ thuật số. Netcompany hướng đến tương lai công bằng, bền vững và thành công trong thế giới kỹ thuật số - trao quyền cho mọi người sống một cuộc sống tự do và thịnh vượng.

Bài Viết Liên Quan

JOTUN BẢO VỆ MỌI CÔNG TRÌNH

Trong gần một thế kỷ qua, Jotun đã bảo vệ nhiều công trình đa dạng – từ những tòa nhà mang tính biểu tượng đến những ngôi nhà đẹp. Là một trong những nhà sản xuất sơn và chất phủ hàng đầu thế giới, chúng tôi cam kết mang đến những dòng sản phẩm chất lượng cao với sự sáng tạo và đổi mới không ngừng.

Ngân hàng NCB - Đối tác tin cậy của khách hàng, mái nhà vững vàng của nhân tài “banking”

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau hai lần đổi tên đến năm 2014, NCB chính thức được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB. Trải qua 28 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam.

MicrosoftTeams image 1

BẢO HIỂM VIETINBANK - HÀNH TRÌNH VƯƠN MÌNH KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN ĐẦU

Trong năm 2022, Bảo hiểm VietinBank (VBI) đã khẳng định mình là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Vậy điều gì là nền tảng cho sự thành công đáng ngưỡng mộ ấy? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Netcompany – Công ty tiên phong trong chuyển đổi kỹ thuật số

Trong suốt 22 năm hình thành và phát triển không ngừng, Netcompany đã vươn lên trở thành công ty CNTT hàng đầu khu vực Bắc Âu. Công ty khai thác và tận dụng sức mạnh của số hóa để giúp các doanh nghiệp và xã hội thành công trong thời đại kỹ thuật số. Netcompany hướng đến tương lai công bằng, bền vững và thành công trong thế giới kỹ thuật số - trao quyền cho mọi người sống một cuộc sống tự do và thịnh vượng.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers