adsads
First slide

Con người - Giá trị cốt lõi được FPT Software đặc biệt qu...

Với sứ mệnh ghi dấu trí tuệ Việt trên bản đồ số toàn cầu, 23 nghìn nhân sự của FPT Software (đơn vị trực thuộc tập đoàn FPT) đang không ngừng chinh phục những thị trường khó tính với từng...

adsads
First slide

​HEINEKEN đưa tính sáng tạo vào không gian làm việc

Môi trường làm việc của HEINEKEN Việt Nam được thiết kế nhằm phát huy tối đa khả năng đổi mới sáng tạo trong công việc của nhân sự.

First slide

Câu chuyện Droppii

Được thành lập từ năm 2018, Droppii là nền tảng thương mại điện tử dành cho sản phẩm tư vấn đầu tiên tại Việt Nam có bước tăng trưởng vượt bậc. Chỉ sau 4 năm hình thành và phát triển,...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers