adsads
Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024
Lượt Xem 512

Thời đại hiện đại với sự biến động của nền kinh tế thường xuyên đặt ra nhiều thách thức cho người lao động. Trong bối cảnh này, trợ cấp thất nghiệp trở thành một phần quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, nhằm đảm bảo sự ổn định cho những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới. Hãy cùng điểm qua trợ cấp thất nghiệp là gì và quy định về trợ cấp thất nghiệp năm 2024.

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Trợ cấp thất nghiệp là gì?Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) là một trong bốn quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo Điều 42 của Luật Việc Làm năm 2013, các quyền lợi này bao gồm:

 • Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.
 • Được hỗ trợ, tư vấn và giới thiệu việc làm mới.
 • Được hỗ trợ học nghề.
 • Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng để duy trì việc làm.

Do đó, trợ cấp thất nghiệp là một phần của các chính sách hỗ trợ người lao động khi họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, dựa trên sự đóng góp trước đó vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là gì? Để phân biệt rõ sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thất nghiệp, dưới đây là bảng so sánh đầy đủ về các tiêu chí cơ bản:

Tiêu chí Trợ cấp thôi việc Trợ cấp mất việc làm Trợ cấp thất nghiệp
Cơ sở pháp lý Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 Điều 47 Bộ luật Lao động 2019 Điều 49 Luật Việc làm 2013
Khái niệm Khoản tiền nhận được khi chấm dứt HĐLĐ hợp pháp Khoản tiền bồi thường cho NLĐ khi bị mất việc làm Khoản tiền bù đắp mất thu nhập khi thất nghiệp
Điều kiện hưởng – Có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên- Chấm dứt HĐLĐ vì các lý do tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019- Chấm dứt HĐLĐ vì các lý do tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 – Có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên- Chấm dứt HĐLĐ theo quy định luật lao động- Chấm dứt HĐLĐ theo quy định luật lao động – Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên- Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 03 tháng- Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 03 tháng
Mức hưởng Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương Có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên Hằng tháng nhận 60% mức lương bình quân của 06 tháng liền kề
Thời gian được hưởng Tổng thời gian NLĐ đã làm việc trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm và thời gian làm việc đã được trả trợ cấp thôi việc Tổng thời gian NLĐ đã làm việc trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm và thời gian làm việc đã được trả trợ cấp thôi việc và mất việc làm Đã đóng BHTN đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng
Tiền lương làm căn cứ Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp
Đối tượng chi trả Người sử dụng lao động Người sử dụng lao động Tổ chức bảo hiểm xã hội

Việc hiểu rõ sự khác nhau giữa giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là gì sẽ giúp người lao động tự tin trong việc đảm bảo quyền lợi của mình khi đối mặt với các tình huống như chấm dứt hợp đồng lao động hoặc mất việc làm.

Xem thêm : Thất nghiệp tuổi 30 đáng sợ thế nào và cách vượt qua ra sao?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

Điều kiện để người lao động hưởng giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là gì? Để được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

Chấm dứt hợp đồng lao động:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
  • Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.
  • Đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất:
  • 12 tháng trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn.
  • 12 tháng trong khoảng thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ:

 • Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

Chưa tìm được việc làm:

 • Chưa tìm được việc làm trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc công an.
  • Đang đi học tập có thời hạn từ 12 tháng trở lên.
  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Đang bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù.
  • Đã ra nước ngoài định cư hoặc đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • Đã qua đời.
Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính thế nào?

Cách tính mức hưởng giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là gì? Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính như sau:

Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề mà người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp, sau đó nhân với tỷ lệ 60%. Tuy nhiên, số tiền này không được vượt quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hoặc không vượt quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

Thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi đã biết giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là gì thì bạn hãy tiếp tục khám phá thời gian hưởng loại trợ cấp này. Thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính dựa trên số tháng họ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mỗi khi đủ 12 tháng đến 36 tháng đóng BHTN, họ sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, mỗi khi đủ thêm 12 tháng đóng, họ sẽ được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, số tháng này không vượt quá 12 tháng tối đa.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp sau bao lâu?

Các phần trên bạn vừa khám phá trợ cấp thất nghiệp là gì cùng điều kiện, mức hưởng đi kèm. Thời gian nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào quy định cụ thể như sau:

Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng TCTN

Theo quy định của Khoản 3 Điều 50 của Luật Việc làm 2013, thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, tính từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nơi họ muốn nhận tiền trợ cấp.

Do đó, người lao động sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp sau khi đã nộp đủ hồ sơ và không tìm được việc làm trong thời gian 15 ngày làm việc.

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời gian 20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, Trung tâm DVVL sẽ xem xét và trình Giám đốc Sở LĐTBXH để quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, trung tâm sẽ gửi quyết định này đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chi trả trợ cấp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động, cũng như gửi 1 bản cho người lao động.

Người lao động nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp lúc nào?

Thời gian người lao động nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là gì? Người lao động có thể nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp sau khoảng 25 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ. Theo quy định, thời gian chi trả trợ cấp cho tháng đầu tiên là 5 ngày làm việc từ ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp. Từ tháng thứ 2 trở đi, tiền trợ cấp sẽ được chi trả trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp.

Trường hợp không đến nhận quyết định hưởng TCTN đúng hẹn

Nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng hẹn, quyết định này sẽ bị hủy sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ được miễn khỏi việc này, như ốm đau, thai sản, tai nạn, hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định TCTN năm 2024

Làm trợ cấp thất nghiệp cần giấy tờ gì?

Giấy tờ cần thiết khi làm trợ cấp thất nghiệp là gì? Theo quy định của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Sổ Bảo Hiểm Xã Hội và Tờ Rời (bản sao): Đây là giấy tờ quan trọng để chứng minh việc người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp: Đơn này cần được điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 01 do Bộ LĐTBXH quy định.
 • Giấy Tờ Xác Nhận Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động hoặc Hợp Đồng Làm Việc: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ như hợp đồng lao động hết hạn, quyết định thôi việc, quyết định sa thải, hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng.
 • Đối với các hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, cần nộp giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1, Điều 43 của Luật Việc làm 2013.
 • 2 Ảnh 3×4 (nếu cần): Để đảm bảo việc xác minh danh tính.
 • Thẻ Căn Cước Công Dân (CCCD) hoặc Chứng Minh Nhân Dân (CMND): Để xuất trình hoặc đối chiếu thông tin cá nhân.

Trợ cấp thất nghiệp không chỉ là một khoản tiền hỗ trợ tài chính mà còn là một tín hiệu về sự ổn định và công bằng trong xã hội. Hy vọng qua đây bạn đọc đã hiểu rõ trợ cấp thất nghiệp là gì cũng như các thông tin liên quan. Quy định về trợ cấp thất nghiệp năm 2024 nhấn mạnh vào vai trò của nó trong việc giúp người lao động vượt qua khó khăn và tạo điều kiện cho họ có cơ hội mới trong tương lai.

Xem thêm : Tất tần tật quyền lợi người lao động được hưởng

— HR Insider —

VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan

Lờ đờ buổi sáng và những bí quyết giúp bạn tăng tỉnh táo làm việc

Buổi sáng sau giấc ngủ dài thường là khoảng thời gian vàng để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người...

thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan trọng để bạn có thể nhận được hỗ trợ khi...

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Qua các điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong quá...

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đảm bảo tính công bằng mà còn nhằm mục tiêu cải thiện hệ thống...

Độc lạ đồ chơi xả stress cho dân văn phòng

Cuộc sống văn phòng với áp lực công việc, deadline dồn dập khiến cho dân văn phòng luôn trong tình trạng căng thẳng, stress. 

Bài Viết Liên Quan

Lờ đờ buổi sáng và những bí quyết giúp bạn tăng tỉnh táo làm việc

Buổi sáng sau giấc ngủ dài thường là khoảng thời gian vàng để bắt đầu...

thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan...

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Qua các điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có...

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đảm bảo tính công...

Độc lạ đồ chơi xả stress cho dân văn phòng

Cuộc sống văn phòng với áp lực công việc, deadline dồn dập khiến cho dân...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers