• .
adsads
Lượt Xem 182

Đơn xin nghỉ phép là một phần không thể thiếu trong quản lý nhân sự và quản lý học sinh sinh viên của mọi tổ chức. Đây là công cụ quan trọng giúp người lao động và học sinh có thể yêu cầu nghỉ phép một cách chính xác và chuyên nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết đơn xin nghỉ phép chuẩn và gợi ý các mẫu đơn thông dụng nhất.

Đơn xin nghỉ phép là gì?

Đơn xin nghỉ phép là một tài liệu hoặc yêu cầu chính thức được một cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị quản lý của họ để thông báo về việc họ muốn nghỉ làm trong một khoảng thời gian cụ thể. Đơn này thường được sử dụng khi người lao động cần nghỉ phép vì lý do cá nhân như bệnh tật, việc gia đình, hoặc các sự kiện đặc biệt khác.

Xem thêm: Nghệ thuật viết đơn xin nghỉ việc ấn tượng và thuyết phục – HR Insider VietnamWorks

Đơn xin nghỉ phép là một tài liệu hoặc yêu cầu chính thức được một cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức

Đơn xin nghỉ phép là một tài liệu hoặc yêu cầu chính thức được một cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức

Các mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản, chuẩn nhất

Dưới đây là một số mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản và chuẩn nhất mà bạn có thể sử dụng:

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

Mẫu Đơn xin nghỉ phép Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

 • Ban Giám đốc ………………….
 • Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự
 • Trưởng Phòng ………………..

Tên:…………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………

Kính đề Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự và Trưởng Phòng .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép …… ngày, (bắt đầu từ ngày …… tháng ……. năm..…. đến ngày……. tháng ….. năm …..).

Lí do: ……………………………………………………………………………………………

Tôi đã chuyển giao công việc trong thời gian nghỉ phép cho ông (bà):

…………………………… ……… Phòng ………………

Ông (bà) …………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi cam kết sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng mặt. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

…….. ngày … tháng …. năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Xem thêm: Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức mới nhất – HR Insider VietnamWorks

Mẫu Đơn xin nghỉ phép của giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP

Kính gửi:

 • Ban Giám hiệu trường …………………..
 • Tổ trưởng bộ môn ……………..

Tên: ………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………

Môn dạy: ……………………………………………

Xin phép nghỉ dạy từ ngày: ……………… đến ngày ……………………

Lý do: ………………………………………………………….

Kính đề nghị Tổ trưởng bố trí theo lịch chuyên môn sau:

TKB những ngày nghỉ

Thứ…..ngày……tháng….năm 20…

T1: Lớp……..Bài…………………………

T2: Lớp……..Bài…………………………

T3: Lớp……..Bài…………………………

T4: Lớp……..Bài…………………………

T5: Lớp……..Bài…………………………

Thứ…..ngày……tháng….năm 20…

T1: Lớp……..Bài…………………………

T2: Lớp……..Bài…………………………

T3: Lớp……..Bài…………………………

T4: Lớp……..Bài…………………………

T5: Lớp……..Bài…………………………

Người dạy thay

Thứ…..ngày……tháng….năm 20…

1……………………………………

2…………………………………..

3……………………………………

4……………………………………

5……………………………………

Thứ….. ngày……tháng….năm 20…

1……………………………………

2…………………………………..

3……………………………………

4……………………………………

5……………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…. ngày…tháng….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG                          TỔ TRƯỞNG                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản

Mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản

Mẫu Đơn xin nghỉ phép của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

 • Ban giám hiệu trường………………………………………….
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp……………………………………………

Tên: …………………………………………………………

Lớp: …………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày……..đến ngày …………

Lý do: ………………………………………………………………

Em xin hứa sẽ chép bài và ôn bài đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký của phụ huynh học sinh

…….. ngày……tháng…..20…

Số điện thoại của phụ huynh

Người làm đơn

Mẫu Đơn xin nghỉ phép không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi:

 • Ban Giám Đốc Công Ty ……………………………
 • Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự
 • Trưởng bộ phận ………………………………………

Tên: ……………………………………………………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ……….… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……đến ngày …………..

Lý do nghỉ phép: ………………………………………………………

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày…tháng…năm…

Giám Đốc                 Phòng HC – NS           Trưởng bộ phận        Người làm đơn

Mẫu Đơn xin nghỉ phép của công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ………………………… Tại: ………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: …………………………………………………………………………

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho ………………………

Tại phòng ………………………………………………………………………………

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong ……………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm…

Xác nhận của Trưởng phòng                                                                Người làm đơn

Cách viết Đơn xin nghỉ phép thuyết phục

Đơn xin nghỉ phép là một phần quan trọng trong các quy trình công việc, và việc viết đúng cách là điều cần thiết để đảm bảo tính chính xác và chuyên nghiệp. Dưới đây là cách viết đơn xin nghỉ việc này theo một chuẩn mực thông thường:

Phần mở đầu

 • Quốc ngữ, Tiêu ngữ: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.
 • Tiêu đề: Đơn xin nghỉ phép.
 • Ngày tháng năm: Ngày làm đơn xin để nghỉ phép (có thể để ở phần mở đầu hoặc phần kết luận).
 • Kính Gửi: Thông tin về đối tượng nhận, bao gồm Ban Giám Đốc, Ban Lãnh Đạo, phòng ban liên quan.

Thông tin cá nhân

 • Họ tên, Mã số nhân viên (nếu có), Chức danh/Chứng vụ.
 • Thuộc Phòng Ban Nào.

Phần nội dung

 • Phần mở vào nội dung: Ví dụ: “Tôi viết đơn này để đề nghị…”, kèm theo thông tin về phòng ban.
 • Lý do xin nghỉ phép: Cụ thể lý do như nghỉ việc riêng, nghỉ phép năm, nghỉ ốm, theo chế độ công ty hoặc nhà nước.
 • Thời gian nghỉ phép: Đặt thông tin về thời gian nghỉ từ ngày nào đến ngày nào.
 • Kế hoạch bàn giao công việc: Mô tả cách bàn giao công việc, người nhận và phụ trách trong thời gian nghỉ phép.
 • Số Điện Thoại Liên Hệ Khẩn Cấp: Để khi cần, người khác có thể liên hệ với bạn.
 • Cam kết về công việc trong thời gian nghỉ phép: Cam kết làm việc trong thời gian nghỉ phép.
Cách viết Đơn xin nghỉ phép thuyết phục

Cách viết Đơn xin nghỉ phép thuyết phục

Phần kết luận

Trong phần kết luận, đừng quên thể hiện lòng biết ơn và hy vọng của bạn. Dưới đây là một mẫu phần kết luận:

“Cuối cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc và lòng mong mỏi rằng Ban Giám Đốc/Ban Lãnh Đạo/Phụ Trách Phòng Ban sẽ xem xét và chấp thuận đơn xin nghỉ phép này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Quý vị trong việc xem xét yêu cầu của tôi.”

Hãy nhớ ký tên và đóng dấu của các phòng ban và các nhân sự liên quan để hoàn thiện đơn nghỉ phép của bạn.

Xem thêm: Cách xin nghỉ việc một cách khôn ngoan nhất – HR Insider VietnamWorks

Quy định mới nhất về nghỉ phép

Để đảm bảo quyền lợi và tuân thủ đúng các quy định về nghỉ phép, người lao động cần hiểu rõ các quy định sau:

Một năm được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Theo quy định tại Điều 113 của Bộ Luật Lao Động 2019 (BLLĐ), các điều sau đây được quy định về quyền nghỉ phép của người lao động:

 • Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được nghỉ 12 ngày làm việc/năm, và tiếp tục hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ.
 • Đối với những đối tượng như người chưa thành niên, người khuyết tật, và những người làm công việc nặng nhọc, tiếp xúc với chất độc hại, nguy hiểm, được quy định được nghỉ phép năm là 14 ngày.
 • Các công nhân làm việc trong môi trường công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại được nghỉ phép năm là 16 ngày.
 • Sau khi làm việc đủ 5 năm, số ngày nghỉ phép hàng năm sẽ được tăng thêm 1 ngày, theo quy định tại Điều 114 của BLLĐ.
 • Đối với người lao động mới, số ngày nghỉ phép sẽ tương ứng với số tháng đã làm việc, tức là mỗi tháng làm việc sẽ được hưởng 1 ngày nghỉ phép.
 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Khi nghỉ, họ cần làm đơn xin nghỉ phép theo quy định.
 • Cán bộ, công chức, giáo viên và các đối tượng lao động khác cũng được nghỉ các ngày lễ, tết. Ngoài ra, giáo viên còn có thêm thời gian nghỉ học kỳ và 2 tháng nghỉ hè, bao gồm cả ngày nghỉ hằng năm.
 • Học sinh phổ thông được nghỉ học không quá 45 buổi/năm học, tính theo kế hoạch giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Điều này bao gồm cả nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục.

Nghỉ phép có được đóng BHXH không?

Theo quy định tại Điều 113 của Bộ Luật Lao Động 2019, số ngày phép trong năm sẽ phụ thuộc vào điều kiện làm việc của người lao động:

 • Người làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày làm việc/năm.
 • Người chưa thành niên, người khuyết tật, và những người làm việc nặng nhọc, tiếp xúc với chất độc hại, nguy hiểm được nghỉ 14 ngày/năm.
 • Người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại được nghỉ 16 ngày/năm.
 • Sau mỗi 5 năm làm việc, số ngày nghỉ hằng năm sẽ được tăng thêm 1 ngày.

Không nghỉ hết phép năm có được trả tiền?

Theo Điều 113 Bộ Luật Lao Động 2019, chỉ có hai trường hợp được thanh toán tiền phép năm cho những ngày chưa nghỉ hết:

 • Khi người lao động thôi việc.
 • Khi người lao động mất việc làm.

Trường hợp còn lại, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp mà không nghỉ hết số ngày phép năm và làm đơn xin nghỉ phép theo quy định, họ không được nhận tiền phép.

Xem thêm: “Có nên nghỉ việc?” và 10 dấu hiệu bạn nên “Say yes” – HR Insider VietnamWorks

Không nghỉ hết phép năm có được trả tiền

Không nghỉ hết phép năm có được trả tiền

Quy định về nghỉ cộng dồn ngày phép

Theo quy định tại Điều 113, Khoản 4 của Bộ Luật Lao Động năm 2019, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép hàng năm thành nhiều đợt hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Tùy thuộc vào chính sách của doanh nghiệp, người lao động có thể được tính phép cộng dồn. Nếu doanh nghiệp cho phép, người lao động có thể chuyển số ngày phép thừa từ một năm sang năm tiếp theo, nhưng không vượt quá 3 năm/lần. Tuy nhiên, đối với hầu hết các công ty hiện nay, việc cộng dồn phép chỉ áp dụng trong cùng một năm, và số ngày phép thừa từ năm trước sẽ không còn hiệu lực vào năm sau.

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ phép 2024 mới nhất cùng những lưu ý quan trọng khi viết đơn nghỉ phép cho cả người lao động và học sinh sinh viên. Mẫu đơn này phù hợp cho mọi người có nhu cầu xin nghỉ công việc tạm thời trong thời gian ngắn cho các mục đích cá nhân hoặc công việc bất khả kháng. Hy vọng bài viết của HR Insider đã mang đến thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Xem thêm:

— HR Insider —

VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan

Lờ đờ buổi sáng và những bí quyết giúp bạn tăng tỉnh táo làm việc

Buổi sáng sau giấc ngủ dài thường là khoảng thời gian vàng để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người...

thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan trọng để bạn có thể nhận được hỗ trợ khi...

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Qua các điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong quá...

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đảm bảo tính công bằng mà còn nhằm mục tiêu cải thiện hệ thống...

Độc lạ đồ chơi xả stress cho dân văn phòng

Cuộc sống văn phòng với áp lực công việc, deadline dồn dập khiến cho dân văn phòng luôn trong tình trạng căng thẳng, stress. 

Bài Viết Liên Quan

Lờ đờ buổi sáng và những bí quyết giúp bạn tăng tỉnh táo làm việc

Buổi sáng sau giấc ngủ dài thường là khoảng thời gian vàng để bắt đầu...

thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp chi tiết cho người lao động

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ thất nghiệp là một quá trình quan...

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Qua các điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có...

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2024

Những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đảm bảo tính công...

Độc lạ đồ chơi xả stress cho dân văn phòng

Cuộc sống văn phòng với áp lực công việc, deadline dồn dập khiến cho dân...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers