adsads
Lượt Xem 49

Trong ngân hàng, kế toán là hệ thống cốt lõi đảm bảo sự ổn định và minh bạch của tổ chức tài chính. Tuy nhiên, vai trò của kế toán trong ngân hàng không chỉ dừng lại ở việc ghi chép các giao dịch, mà còn mở ra một thế giới rộng lớn của kiến thức chuyên môn và kỹ năng phức tạp. Vì vậy kế toán ngân hàng đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và khả năng làm việc chính xác. Hãy cùng khám phá sâu hơn về công việc, kỹ năng cần thiết và mức lương trong lĩnh vực này.

Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng hay còn được gọi là Bank Accountant trong tiếng Anh, là những chuyên viên có trách nhiệm xử lý, ghi chép, tổng hợp và phân tích các giao dịch kế toán và tài chính liên quan đến hoạt động ngân hàng. Nhiệm vụ của họ không chỉ là cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý tiền tệ của ngân hàng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý kinh doanh thông qua việc cung cấp cơ sở dữ liệu và thông tin phản ánh về tình hình tài chính của tổ chức.

Kế toán ngân hàng hay còn được gọi là Bank Accountant trong tiếng Anh

Kế toán ngân hàng hay còn được gọi là Bank Accountant trong tiếng Anh

Xem thêm: 3 mẫu xin việc kế toán đẹp và ấn tượng nhất với nhà tuyển dụng

Tổng quan những điều cần nắm về kế toán ngân hàng 

Kế toán ngân hàng là một phần của hệ thống kế toán nội bộ của doanh nghiệp. Sau đây là đặc điểm nổi bật cũng như đối tượng của vị trí kế toán này.

Đặc điểm nổi bật 

 • Chỉ làm việc cho ngân hàng: Kế toán ngân hàng chủ yếu làm việc cho các tổ chức ngân hàng và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính của ngành.
 • Tính xã hội và tổng hợp cao: Ngân hàng là một trung tâm giao dịch quan trọng, do đó kế toán viên phải liên tục phản ánh, tổng hợp các hoạt động tài chính và kinh tế.
 • Xử lý quy trình và nghiệp vụ chặt chẽ: Do vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng, mọi giao dịch phải được xử lý theo đúng quy trình.
 • Tính kịp thời và chính xác cao: Với sự thay đổi liên tục trong hệ thống ngân hàng, kế toán phải cập nhật thông tin kịp thời và chính xác.
 • Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp: Với số lượng giao dịch lớn, vị trí này phải xử lý một lượng lớn chứng từ và dữ liệu phức tạp.

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

Đối tượng

Có ba đối tượng chính mà kế toán ngân hàng tập trung vào:

 • Phân loại tài sản dựa trên hình thức biểu hiện và hiện trạng.
 • Xác định nguồn gốc hình thành của tài sản.
 • Theo dõi sự luân chuyển tài sản giữa các ngân hàng.

Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng, đảm nhiệm nhiều trách nhiệm then chốt liên quan đến hoạt động tài chính. Dưới đây là tóm tắt các nhiệm vụ chính của vị trí này:

Ghi nhận và phản ánh thông tin

Kế toán ngân hàng có nhiệm vụ ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng khác theo đúng chuẩn mực, chế độ kế toán. Cập nhật liên tục các thay đổi về quy định, luật pháp liên quan đến hoạt động ngân hàng để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các nghiệp vụ kế toán. Lưu trữ đầy đủ, an toàn và bảo mật hồ sơ chứng từ kế toán theo quy định.

Định khoản kế toán

Xác định đúng bản chất kinh tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lựa chọn tài khoản kế toán phù hợp để ghi nhận. Áp dụng đúng các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc định khoản và xử lý các nghiệp vụ kinh tế. Giải thích rõ ràng, chính xác nội dung các khoản mục kế toán trong các báo cáo tài chính.

Định khoản kế toán

Định khoản kế toán

Hạch toán số liệu

Ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế vào sổ sách kế toán theo đúng quy định. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán để thực hiện các công việc hạch toán. Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các số liệu kế toán trước khi xuất báo cáo.

Lập báo cáo tài chính

Lập các báo cáo tài chính theo đúng kỳ hạn, đảm bảo đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực tình hình tài chính của ngân hàng. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện. Cung cấp báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý theo quy định.

Quản lý tài sản ngân hàng

Thực hiện các công việc kiểm kê, kiểm tra, giám sát tài sản ngân hàng theo quy định. Lập và quản lý sổ sách tài sản ngân hàng. Báo cáo tình hình tài sản ngân hàng cho cấp trên theo định kỳ.

Thực hiện các công việc khác

Kế toán ngân hàng thực hiện việc gia lập kế hoạch, dự toán ngân sách, thanh toán lương, thưởng. Thực hiện các công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của khách hàng.

Ngoài ra, vị trí này còn có thể tham gia vào các hoạt động khác như:

 • Phân tích thị trường tài chính.
 • Quản lý rủi ro
 • Lập kế hoạch chiến lược cho ngân hàng.

Nhìn chung, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng rất đa dạng và đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng mềm. Người đảm nhận vị trí này cần phải liên tục cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Công việc chính của kế toán ngân hàng

Các công việc chính thường được thực hiện bởi một kế toán ngân hàng bao gồm:

 • Kiểm tra tính chính xác và lập bảng kê cho các giao dịch nộp Séc, sau đó trình ký và đóng dấu để nộp cho ngân hàng.
 • Xác nhận tính hợp lệ và pháp lý của các đề nghị thanh toán, sau đó lập lệnh chi tiền, giấy tờ ủy nhiệm chi (UNC), và công văn mua ngoại tệ để nộp cho ngân hàng.
 • Kiểm tra và nhập dữ liệu từ các loại chứng từ ngân hàng vào phần mềm kế toán.
 • Lập, kiểm tra và theo dõi hồ sơ xin bảo lãnh từ ngân hàng.
 • Chuẩn bị hồ sơ vay và trả nợ vay từ ngân hàng.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi cho các tài khoản ngân hàng để báo cáo sự tăng giảm cho cấp trên và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
 • Chuẩn bị hồ sơ để mở L/C (thư tín dụng), theo dõi quá trình mở L/C, ký hậu vận đơn gốc và bảo lãnh L/C.
 • In bảng kê, ký và chuyển giao cho người kiểm tra bảng kê.
 • Tổ chức lưu trữ chứng từ như giấy nộp tiền NSNN và biên lai thuế.
Công việc chính của kế toán ngân hàng

Công việc chính của kế toán ngân hàng

Các nghiệp vụ kế toán ngân hàng cần nắm

Các nghiệp vụ chính cơ bản của vị trí này sẽ bao gồm:

 • Nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán: Bao gồm quản lý các quỹ tiền như tiền gửi, ngoại tệ, và tiền mặt. Các chứng từ thường gặp như séc, phiếu thu/chi, hối phiếu, và giấy nộp/nhận tiền.
 • Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính: Bao gồm các hoạt động như bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê, hoặc cho vay tài chính.
 • Nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế: Liên quan đến thanh toán giữa các bên mua và bán trên thị trường quốc tế, thường sử dụng các phương thức như chuyển tiền bằng thư, điện chuyển tiền, và tín dụng thư.
 • Nghiệp vụ về tài sản cố định, công cụ và dụng cụ: Bao gồm mở thẻ tài sản, quản lý và kiểm kê tài sản định kỳ, và theo dõi chi phí tăng/giảm, chi phí khấu hao, và sửa chữa tài sản.
 • Nghiệp vụ về thanh toán vốn giữa các ngân hàng: Bao gồm các giao dịch nội bộ như thanh toán bù trừ, liên chi nhánh, và điện tử liên ngân hàng.
 • Nghiệp vụ về kinh doanh vàng, đá quý, ngoại tệ: Bao gồm thống kê và hạch toán các chi phí hoạt động liên quan đến ngoại tệ, đá quý, vàng.
 • Nghiệp vụ về nguồn vốn chủ sở hữu: Bao gồm thống kê và báo cáo về biến động nguồn vốn chủ sở hữu, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Ngoài ra, kế toán ngân hàng cần nắm vững nghiệp vụ về lập báo cáo tài chính và kế toán để có thể phân tích và tổng hợp các số liệu một cách hiệu quả.

Kỹ năng cần có của một kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng đóng vai trò then chốt trong hệ thống ngân hàng, đảm nhiệm nhiều trách nhiệm quan trọng liên quan đến hoạt động tài chính. Do đó, để thành công trong lĩnh vực này, đòi hỏi người làm công việc này phải sở hữu đầy đủ các kỹ năng cần thiết. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng nhất mà người đảm nhận vị trí này cần có:

Kiến thức chuyên môn

Nắm vững kiến thức chuyên môn về nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiểu rõ về các nghiệp vụ kế toán ngân hàng, bao gồm nghiệp vụ tiền mặt, tiền gửi, cho vay, thanh toán, ngoại hối, kế toán chung,… Có khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu tài chính, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Kỹ năng tin học

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng vớicác phần mềm kế toán chuyên dụng cho ngân hàng là một lợi thế lớn. Bên cạnh đó, cần có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) để soạn thảo báo cáo, bảng biểu. Sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

Kỹ năng mềm

 • Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác cao: Công việc kế toán đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác cao vì sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán.
 • Khả năng làm việc nhóm tốt: Thường xuyên làm việc nhóm để hoàn thành các công việc chung.
 • Khả năng thích ứng cao: Ngân hàng là một môi trường làm việc năng động và có nhiều áp lực, vì vậy kế toán ngân hàng cần có khả năng thích nghi tốt để có thể hoàn thành tốt công việc của mình.
 • Giao tiếp hiệu quả: Kỹ năng giao tiếp tốt giúp kế toán ngân hàng có thể trao đổi thông tin với đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan một cách hiệu quả.
 • Có đạo đức nghề nghiệp tốt: Người đảm nhận vị trí này cần trung thực, liêm chính, giữ bí mật thông tin của khách hàng và ngân hàng.

Ngoài kỹ năng mềm ra, kế toán ngân hàng cũng cần có khả năng cập nhật kiến thức mới liên tục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Với những kỹ năng trên, họ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp phần vào sự thành công của ngân hàng.

Kỹ năng cần có của một kế toán ngân hàng

Kỹ năng cần có của một kế toán ngân hàng

Tìm hiểu về mức lương kế toán ngân hàng hiện nay

Với nhiều người quan tâm đến việc làm kế toán ngân hàng, mức lương là một trong những yếu tố quan trọng cần xem xét. Hiện tại, mức lương cho vị trí này tại Việt Nam được tham khảo như sau:

 • Mức lương trung bình: 545$ / tháng (tương đương ~ 12.400.000 đồng / tháng)
 • Dải lương phổ biến: từ 415 đến 480$ / tháng (tương đương ~ 9.400.000 – 10.900.000 đồng / tháng)
 • Lương thấp nhất: 350$ / tháng (tương đương ~ 7.900.000 đồng / tháng)
 • Lương cao nhất: 1.000$ / tháng (tương đương ~ 23.000.000 đồng / tháng)

Nhìn chung, mức lương của vị trí này hiện nay khá cao và hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường. Đây là một ngành nghề có nhiều tiềm năng phát triển và thu nhập cao. Thông tin này có thể giúp những người quan tâm có cái nhìn tổng quan về mức lương hiện tại cho vị trí này tại Việt Nam. Tuy nhiên, các yếu tố khác như kinh nghiệm, vị trí công việc, và địa điểm làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương cuối cùng.

Kế toán ngân hàng là một ngành nghề quan trọng và đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực này, hãy trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thành công. Với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến tốt, kế toán ngân hàng hứa hẹn sẽ là một lựa chọn nghề nghiệp lý tưởng cho những ai đam mê tài chính và mong muốn có một công việc ổn định và thu nhập cao.

— HR Insider —

VietnamWorksWebsite tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan
Học văn bằng 2 có phải thi đầu vào không

Văn bằng 2 là gì? Điều kiện để lấy văn bằng 2

Thị trường lao động hiện nay không chỉ đòi hỏi người lao động phải có kiến thức, kỹ năng mà còn cần bằng cấp để...

Biện pháp bảo vệ môi trường nước

Những việc làm bảo vệ môi trường: Hành động để xây dựng tương lai bền vững

Những việc làm bảo vệ môi trường từ lâu đã không còn là lựa chọn mà dần trở thành điều cần thiết để đảm bảo...

thương binh hạng 1/4 là gì

Lương thương binh 1/4 là bao nhiêu?

Thương binh là những người phục vụ chiến đấu trong kháng chiến, bảo vệ tổ quốc. Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng...

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 3 4 là bao nhiêu hiện nay?

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam chia thương binh thành 4 hạng dựa trên tỷ lệ thương tật. Căn cứ vào cấp hạng này để...

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 2 4 là bao nhiêu?

Việc hiểu rõ mức lương và các chế độ đãi ngộ dành cho thương binh 1/4 không chỉ là mối quan tâm của bản thân...

Bài Viết Liên Quan
Học văn bằng 2 có phải thi đầu vào không

Văn bằng 2 là gì? Điều kiện để lấy văn bằng 2

Thị trường lao động hiện nay không chỉ đòi hỏi người lao động phải có...

Biện pháp bảo vệ môi trường nước

Những việc làm bảo vệ môi trường: Hành động để xây dựng tương lai bền vững

Những việc làm bảo vệ môi trường từ lâu đã không còn là lựa chọn...

thương binh hạng 1/4 là gì

Lương thương binh 1/4 là bao nhiêu?

Thương binh là những người phục vụ chiến đấu trong kháng chiến, bảo vệ tổ...

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 3 4 là bao nhiêu hiện nay?

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam chia thương binh thành 4 hạng dựa trên tỷ...

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 2 4 là bao nhiêu?

Việc hiểu rõ mức lương và các chế độ đãi ngộ dành cho thương binh...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers