adsads
Net Income là gì
Lượt Xem 688

Net Income là gì?

Net Income trong tiếng Việt gọi là thu nhập ròng, là khoản lợi nhuận thu được sau khi đã trừ đi tất cả các loại chi phí. Chỉ số này được sử dụng trong báo cáo thu nhập (đối với cá nhân) và báo cáo tài chính (đối với doanh nghiệp), biểu thị tại dòng cuối cùng là Bottom Line.

Net Income là gì? Net Income là khoản thu nhập cuối cùng sau khi trừ đi mọi chi phí

Net Income là gì? Net Income là khoản thu nhập cuối cùng sau khi trừ đi mọi chi phí

Xem thêm :

Cách tính Net Income? Ví dụ cụ thể

Công thức tính Net Income là:

Net Income = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

 • Tổng doanh thu là doanh thu thuần, lợi nhuận thu được từ mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Tổng chi phí bao gồm giá vốn hàng hóa, phí hoạt động, phí vận hành, phí quảng cáo, phí khấu hao, thuế thu nhập và các loại chi phí khác.

Lấy một ví dụ cụ thể về cách tính Net Income trong báo cáo tài chính của công ty A (quý 2/2023):

 • Doanh thu: 10 tỷ đồng.
 • Vốn chủ sở hữu và thu nhập khác: 1 tỷ đồng.
 • Giá vốn hàng bán (gồm chi phí vật liệu và nhân công): 5 tỷ đồng.
 • Chi phí hoạt động: 2 tỷ đồng.
 • Lãi vay: 700 triệu đồng.
 • Thuế thu nhập: 1.2 tỷ đồng.
 • Chi phí khác: 350 triệu đồng.

Thì thu nhập ròng tính được là:

Net Income = (10.000.000.000 + 1.000.000.000) – (5.000.000.000 + 2.000.000.000 + 700.000.000 + 1.200.000.000 + 350.000.000) = 1.750.000.000 đồng.

Công thức tính Net Income bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí

Công thức tính Net Income bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí

Đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến Net Income trong báo cáo tài chính

Net Income trong báo cáo tài chính chi phối bởi nhiều yếu tố. Sau đây là đặc điểm chi tiết và những yếu tố tác động đến thu nhập ròng:

Đặc điểm Net Income 

Dựa vào công thức tính thu nhập ròng, nếu Net Income âm nghĩa là doanh nghiệp đang bị lỗ, nếu Net Income dương nghĩa là kinh doanh đang có lãi. Trong khi đó, thu nhập ròng lại ảnh hưởng đến lợi nhuận, tác động trực tiếp đến số vốn của cổ đông. Vì vậy, khi doanh nghiệp lỗ ròng, vốn cổ đông sẽ giảm, mà doanh nghiệp lãi ròng thì vốn cổ đông tăng theo. Tuy nhiên, việc tính toán Net Income có thể không bao gồm lợi ích và thiệt hại, chủ yếu chỉ cho thấy tình trạng lỗ hay lãi mà thôi.

Yếu tố ảnh hưởng Net Income là gì?

Net Income có thể bị tác động bởi 3 yếu tố là:

 • Chi phí hoạt động: Bao gồm các khoản chi phí marketing, quản lý, khấu hao, nhân công, vận hành,… Chi phí này càng cao thì Net Income càng thấp. Các doanh nghiệp đều cần điều chỉnh để tối giản chi phí hoạt động, gia tăng hiệu suất kinh doanh.
 • Giá vốn hàng hóa: Giá vốn càng thấp thì Net Income càng cao. Các doanh nghiệp đều tìm cách giảm vốn hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Yếu tố này không thể thay đổi do đã được pháp luật quy định.
Net Income tác động đến số vốn của cổ đông, đồng thời cũng bị tác động bởi các yếu tố khác

Net Income tác động đến số vốn của cổ đông, đồng thời cũng bị tác động bởi các yếu tố khác

So sánh sự khác nhau của thu nhập ròng và thu nhập thuần

Thu nhập ròng và thu nhập thuần là hai khái niệm khác nhau. Sau đây là bảng so sánh cơ bản các điểm khác biệt giữa hai loại thu nhập này:

Thu nhập ròng Thu nhập thuần
Định nghĩa Là khoản lợi nhuận sau khi trừ mọi chi phí, thuế và lãi vay. Là doanh thu trừ đi các khấu hao, bao gồm giảm giá bán hàng, thuế xuất nhập khẩu, hàng bị hoàn.
Bản chất Là lợi nhuận được tính sau thuế. Là lợi nhuận được tính trước thuế.
Công thức Thu nhập ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí Thu nhập thuần = Tổng doanh thu – Hoa hồng bán hàng – Tổng hàng bị trả – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu.

Net Income có ảnh hướng thế nào đến cá nhân và doanh nghiệp

Thu nhập ròng có tác động không nhỏ đến cả cá nhân và doanh nghiệp:

Cá nhân 

Net Income phản ánh mức độ chi tiêu và sự dư giả về tài chính của các cá nhân. Nếu bạn đang tiêu nhiều tiền hơn so với số tiền kiếm được thì Net Income âm. Ngược lại, nếu bạn tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được thì Net Income dương. Dựa vào Net Income, bạn có thể tạo sổ tiết kiệm hoặc đầu tư sinh lời.

Doanh nghiệp

Net Income cho thấy tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn so với mức chi và có lãi thì Net Income dương. Ngược lại, doanh nghiệp kiếm được ít tiền hơn so với các chi phí thì Net Income âm và cho thấy tình trạng kinh doanh không khả quan.

Net Income cho thấy tình trạng tài chính của các cá nhân và doanh nghiệp

Net Income cho thấy tình trạng tài chính của các cá nhân và doanh nghiệp

Ý nghĩa của Net Income đối với cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Dựa vào chỉ số Net Income, các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định sáng suốt cho tình hình tài chính:

Về cá nhân

Net Income giúp bạn điều chỉnh lại thói quen chi tiêu thường ngày, loại bỏ những khoản không cần thiết, gia tăng thu nhập trong trường hợp thu nhập ròng của bạn đang âm. Còn nếu Net Income của bạn đang dương thì cho thấy bạn là người chi tiêu hợp lý, có thể dành phần dư ra để tái đầu tư hoặc gia tăng thêm thu nhập để có được giá trị sống tốt hơn.

Về doanh nghiệp

Thu nhập ròng dương sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn, có cơ hội gia tăng giá trị kinh doanh và tăng vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, nếu thu nhập ròng của doanh nghiệp đang là con số âm thì cần điều chỉnh lại hình thức kinh doanh, đề phòng khủng hoảng tài chính và các nhà đầu tư rút vốn.

Về các nhà đầu tư kinh doanh

Thu nhập ròng là chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức. Họ không quan tâm đến quá trình hoạt động mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận thu được mà thôi. Vì thế, nếu doanh nghiệp bạn đang cần thu hút nhà đầu tư thì trước hết cần giữ Net Income thật ổn định.

Dựa vào Net Income, các cá nhân, tổ chức và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tài chính, kinh doanh phù hợp 

Dựa vào Net Income, các cá nhân, tổ chức và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tài chính, kinh doanh phù hợp

Những lưu ý về Net Income trong kinh doanh

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp hay một nhà đầu tư thông minh, chắc chắn sẽ cân nhắc các yếu tố sau đây khi quyết định một giải pháp kinh doanh mới hoặc đầu tư vào một dự án nào đó:

 • Đảm bảo thu nhập ròng của doanh nghiệp là chính xác.
 • Xem xét chỉ số ROA – lợi nhuận thu được trên tài sản vốn có của doanh nghiệp, nhằm đánh giá khả năng sinh lời trên mỗi đồng tài sản.
 • Xem xét chỉ số ROI – lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư, nhằm đánh giá khoản đầu tư có nhanh chóng sinh lời hay không.
Ngoài Net Income, cần đánh giá thêm các chỉ số liên quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc kinh doanh

Ngoài Net Income, cần đánh giá thêm các chỉ số liên quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc kinh doanh

Một số thuật ngữ kế toán, tài chính khác

Bên cạnh Net Income, còn có một số thuật ngữ kế toán, tài chính liên quan cùng xuất hiện trong bảng báo cáo tài chính như sau:

Net profit là gì?

Net Profit là lợi nhuận ròng/lãi ròng, là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong cùng kỳ. Net Profit tính bằng lợi nhuận gộp trừ tất cả chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Net revenue là gì?

Net Revenue là doanh thu thuần, chính là doanh thu thực nhận của doanh nghiệp. Net Revenue được tính bằng doanh thu bán hàng trừ các khoản giảm trừ doanh thu (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm giá hàng bán, thuế xuất nhập khẩu, chiết khấu, hàng bán bị trả lại,…). Chỉ số này cũng được dùng để đánh giá hoạt động kinh doanh, xác định lỗ lãi.

Net earnings là gì?

Net Earnings là doanh lợi thuần, chỉ những gì còn lại với số thặng dư và cổ tức sau khi đã trừ tất cả chi phí và lãi từ tổng doanh thu từ tài khoản vốn góp. Chỉ số này được tính trước và sau thuế.

Operating Income là gì?

Operating Income là thu nhập hoàn động, chỉ doanh thu còn lại sau khi đã trừ vốn hàng bán và các chi phí hoạt động, cho thấy lợi nhuận có được từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (đã loại trừ các khoản thu nhập không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh). Đây là chỉ số dùng để xác định năng lực quản lý và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Giải thích một số thuật ngữ tài chính bên cạnh Net Income

Giải thích một số thuật ngữ tài chính bên cạnh Net Income

Thông qua bài viết trên đây, hy vọng rằng bạn đọc đã nắm rõ Net Income là gì, có ý nghĩa ra sao và công thức tính như thế nào. Net Income đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tình hình tài chính của cả cá nhân và doanh nghiệp. Nếu biết cách tính Net Income cùng các chỉ số quan trọng khác trong tài chính thì các tổ chức, cá nhân có thể đưa ra quyết định kinh doanh hoặc đầu tư hiệu quả hơn. Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hữu ích khác về lĩnh vực này, bạn hãy thường xuyên truy cập vào trang tin tức HR Insider trên VietnamWorks nhé!

adsads
Bài Viết Liên Quan
email marketing là gì

Email marketing là gì? Bí quyết xây dựng một email marketing hiệu quả

Trong thời đại số hóa ngày nay, email marketing đã trở thành một công cụ quan trọng không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng khái niệm email marketing là gì và tại sao nó quan trọng? Vậy hãy cùng HR Insider khám phá chi tiết thuật ngữ này trong bài viết dưới đây nhé!

Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng cao hiệu quả công việc tối ưu. Nắm được công thức sáng tạo đỉnh cao giúp bạn đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong công việc. Hiện nay, PAS và BAB 2 công thức sáng tạo được đánh giá cao nhất, đồng thời ứng dụng phổ biến nhất vì hợp với mọi ngành nghề. Cùng VietnamWorks khám phá ngay 2 công thức này bạn nhé!

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024 chưa? Bạn biết không? “Loài sống sót không phải là loài mạnh nhất, cũng không thông minh nhất, mà là loài có khả năng phản ứng nhanh nhất với sự thay đổi” - Charles Darwin. Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau! Tại bài viết này, hãy cùng VietnamWorks học cách áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân toàn diện và linh hoạt nhất nhé! 

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn bao giờ hết. Góc văn phòng công ty nào cũng thấy nhân viên tụm 5 tụm 3 rôm rả bàn tán vấn đề này. Áp lực công việc càng về cuối năm càng lớn, nên nghỉ việc liền hay đợi lương thưởng rồi qua Tết nghỉ? Nếu bạn cũng đang chung nỗi phân vân này của dân công sở, “gỡ rối” ngay với lời khuyên hữu ích trong bài viết dưới đây bạn nhé!   

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên khi tìm việc. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt, số vị trí tuyển mới giảm mạnh so với các năm, cơ hội cho ứng viên có ngoại ngữ cũng hẹp dần. Vậy đâu là yếu tố quan trọng giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bài Viết Liên Quan
email marketing là gì

Email marketing là gì? Bí quyết xây dựng một email marketing hiệu quả

Trong thời đại số hóa ngày nay, email marketing đã trở thành một công cụ quan trọng không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng khái niệm email marketing là gì và tại sao nó quan trọng? Vậy hãy cùng HR Insider khám phá chi tiết thuật ngữ này trong bài viết dưới đây nhé!

Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng cao hiệu quả công việc tối ưu. Nắm được công thức sáng tạo đỉnh cao giúp bạn đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong công việc. Hiện nay, PAS và BAB 2 công thức sáng tạo được đánh giá cao nhất, đồng thời ứng dụng phổ biến nhất vì hợp với mọi ngành nghề. Cùng VietnamWorks khám phá ngay 2 công thức này bạn nhé!

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024 chưa? Bạn biết không? “Loài sống sót không phải là loài mạnh nhất, cũng không thông minh nhất, mà là loài có khả năng phản ứng nhanh nhất với sự thay đổi” - Charles Darwin. Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau! Tại bài viết này, hãy cùng VietnamWorks học cách áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân toàn diện và linh hoạt nhất nhé! 

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn bao giờ hết. Góc văn phòng công ty nào cũng thấy nhân viên tụm 5 tụm 3 rôm rả bàn tán vấn đề này. Áp lực công việc càng về cuối năm càng lớn, nên nghỉ việc liền hay đợi lương thưởng rồi qua Tết nghỉ? Nếu bạn cũng đang chung nỗi phân vân này của dân công sở, “gỡ rối” ngay với lời khuyên hữu ích trong bài viết dưới đây bạn nhé!   

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên khi tìm việc. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt, số vị trí tuyển mới giảm mạnh so với các năm, cơ hội cho ứng viên có ngoại ngữ cũng hẹp dần. Vậy đâu là yếu tố quan trọng giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers