adsads
Hạch toán là gì
Lượt Xem 279

Hạch toán là gì?

Hạch toán là gì? Hạch toán chính là là hệ thống bao gồm 4 quá trình quan trọng, trong đó bao gồm: giám sát, đo lường, tính toán và ghi chép nhằm đảm bảo các hoạt động kinh tế được kiểm soát chặt chẽ.

 • Quan sát: Hoạt động này được thực hiện với mục đích nhằm định hướng, phản ánh sự tồn tại của đối tượng cần thu thập.
 • Đo lường: Mục đích của hoạt động này chính là đo lường các chi phí trong sản xuất và của cải vật chất đã sản xuất ra bằng đơn vị đo thích hợp.
 • Hạch toán: Chính là các phép toán được sử dụng trong hoạt động nhằm nhận biết mức độ thực hiện và hiệu quả của quá trình kinh tế.
 • Ghi chép: Mục đích chính của hoạt động ghi chép là thu thập, xử lý và ghi chép lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế, dựa vào việc đó để đưa ra các quyết định thích hợp.

Hạch toán là gì

Xem thêm :

Phân loại Hạch toán

Như vậy, chúng ta đã nắm rõ hơn về khái niệm Hạch toán là gì? Sẽ có sự phân loại về các Hạch toán khác nhau. Vậy những loại Hạch toán đó là gì? theo dõi phần tiếp theo sau đây:

Theo mức độ, tính chất thông tin

Theo mức độ cũng như tính chất công việc thì Hạch toán kế toán chia thành 2 loại:

 • Kế toán tổng hợp: Đây là loại Hạch toán kế toán mà thông tin kế toán được ghi chép, thu nhận và cung cấp ở dạng tổng quát thông qua các chỉ tiêu tổng hợp bằng thước đo tiền tệ.
 • Kế toán chi tiết: Đây là loại Hạch toán kế toán mà các thông tin kế toán thu nhận, cung cấp ở dạng chi tiết, cụ thể về một chỉ tiêu tổng hợp do kế toán tổng hợp thực hiện. Các chỉ tiêu chi tiết này chính là được đo thước đo tiền tệ, hiện vật, hoặc thước đo lao động.

Theo cách ghi chép thu nhận thông tin

Theo cách ghi chép thu nhận thông tin thì Hạch toán kế toán chia thành 2 loại:

 • Kế toán đơn: Loại Hạch toán kế toán đảm nhận việc ghi chép, thu nhận các thông tin về nghiệp vụ kinh tế tài chính một cách độc lập, riêng biệt.
 • Kế toán kép: Là loại Hạch toán kế toán sẽ đảm nhận việc ghi chép, thu nhận các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo đúng nội dung và sự vận động biện chứng giữa các đối tượng kế toán.

Theo phạm vi thông tin kế toán cung cấp

Theo phạm vi thông tin kế toán cung cấp thì Hạch toán kế toán chia thành 2 loại sau:

 • Kế toán tài chính: Chính là loại kế toán này thường thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài  của doanh nghiệp sử dụng. Thông thường loại hình kế toán này sẽ sử dụng thước đo tiền tệ là chủ yếu.
 • Kế toán quản trị: Loại kế toán này thường thu nhận, xử lý và cung cấp những thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp với mục đích quản lý, nghiên cứu và đề ra các quyết định trong những hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường, kế toán quản trị sẽ sử dụng cả ba loại thước đo là: tiền tệ, hiện vật và lao động trong công việc.

Hạch toán kế toán là gì?

Hạch toán kế toán hay còn được gọi là kế toán. Đây chính là loại hình Hạch toán này phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế – tài chính của một tổ chức/doanh nghiệp cụ thể.

Hạch toán kế toán sẽ giúp con người thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về tài sản nhằm kiểm tra tất cả tài sản, các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức cụ thể.

Đặc điểm nổi bật của Hạch toán kế toán

 • Đối tượng nghiên cứu: Hạch toán kế toán thường sẽ nghiên cứu về các hoạt động kinh tế tài chính như: sự biến động của tài sản, vốn, sự luân chuyển của tài sản, quá trình vận động của vốn trong các tổ chức/đơn vị,… Nhờ đó, Hạch toán kế toán thực hiện được sự giám đốc liên tục cả nước, trong quá trình kinh doanh.
 • Phương pháp nghiên cứu: Hạch toán kế toán thường kết hợp cả ba loại thước đo, nhưng chủ yếu là sử dụng thước đo giá trị. Ngoài ra, còn kết hợp một số phương pháp như: phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp tài khoản, phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán.
 • Thông tin Hạch toán kế toán: Thông tin Hạch toán kế toán là những thông tin về sự tuần hoàn của vốn. Trong doanh nghiệp, quá trình sản xuất kinh doanh từ cung cấp vật tư cho sản xuất đến tiêu thụ đều được phản ánh đầy đủ thông qua thông tin kế toán. Thông tin này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với việc ứng dụng Hạch toán kinh doanh. Thông tin Hạch toán kế toán luôn là những thông tin về hai mặt của mỗi hiện tượng, quá trình: tài sản và nguồn vốn, tăng và giảm, chi phí và kết quả,… Vì thế, mỗi thông tin thu được đều chính là kết quả của quá trình có tính hai mặt.

Các phương pháp Hạch toán kế toán 

Chứng từ kế toán

Là phương pháp nhằm phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính sẽ phát sinh theo thời gian và địa điểm phát sinh của nghiệp vụ vào các chứng từ bằng giấy hoặc điện tử nhằm phục vụ công tác kế toán, quản lý kiểm tra việc bảo vệ sử dụng tài sản, và kiểm tra các hoạt động kinh tế – tài chính trong đơn vị.

Tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán chính là phương pháp kế toán phân loại, phản ánh và theo dõi một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình và sự biến động của từng tài sản, từng nguồn vốn và từng quá trình sản xuất kinh doanh. Phương pháp này được thực hiện thông qua các tài khoản kế toán, theo một hệ thống và quy tắc sắp xếp tài khoản kế toán nhất định. Việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng phương pháp kế toán tài khoản kế toán chính là ghi kép, đối ứng tài khoản cho thấy được tình hình và sự biến động của của tài sản và nguồn vốn. Giúp cho việc quản lý và giám sát doanh nghiệp thuận lợi và dễ dàng hơn.

Phương pháp tính giá

Đây là phương pháp kế toán được sử dụng thước đo tiền tệ để xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo các nguyên tắc nhất định nhằm phục vụ quá trình thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin kinh tế – tài chính tại đơn vị.

Tổng hợp cân đối kế toán

Là phương pháp kế toán tổng hợp với những số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của kế toán, nhằm mục đích cung cấp các thông tin theo chỉ tiêu kinh tế tài chính cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán.

Vai trò của Hạch toán kế toán là gì?

 • Hạch toán kế toán phục vụ cho nhà quản lý: Căn cứ vào thông tin kế toán, các nhà quản lý sẽ dễ dàng lập ra kế hoạch, dự án để phát triển doanh nghiệp, đồng thời dễ dàng kiểm soát các kế hoạch đã đặt ra.
 • Hạch toán kế toán phục vụ cho các nhà đầu tư: Căn cứ vào các thông tin kế toán cung cấp, các nhà đầu tư sẽ nắm được hiệu quả kinh doanh, khả năng sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp đó như thế nào. Từ đó, có thể cân nhắc và đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không.
 • Hạch toán kế toán phục vụ cho cơ quan Nhà nước: Thông qua việc kiểm tra và nắm bắt số liệu, cơ quan nhà nước có thể nắm được tình hình hoạt động cũng như lợi nhuận mà doanh nghiệp đã đạt được. Từ đó, có thể đặt ra chính sách đầu tư, thuế vụ phù hợp cho đơn vị/tổ chức đó.

Yêu cầu và nhiệm vụ của Hạch toán, kế toán 

Yêu cầu của Hạch toán kế toán

 • Tài liệu kế toán cung cấp đảm bảo tính thống nhất: Công tác kế toán sẽ được tổ chức theo một hệ thống thống nhất từ trung ương đến từng đơn vị kinh tế cơ sở. Vì thế, các loại tài liệu kế toán cung cấp cần phải đảm bảo tính thống nhất với nhau. Tức là tổ chức công tác kế toán ở mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Không những thế, những số liệu kế toán phải nhất trí với chỉ tiêu kế hoạch kinh tế tài chính của doanh nghiệp để các nhà quản lý có thể nhìn nhận, đánh giá được khách quan và chính xác hơn.
 • Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan: Kế toán cần cung cấp những thông tin chính xác, trung thực, đảm bảo sự khách quan đúng với bản chất của hoạt động kinh tế để các cơ quan quản lý Nhà Nước, quản lý doanh nghiệp nhận thực đúng thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó , giúp các nhà quản lý có thể đưa ra những đánh giá đúng đắn để khai thác tối đa những hoạt động có hiệu quả kinh tế cao và hạn chế những hoạt động kém hiệu quả hoặc không phù hợp.
 • Tài liệu kế toán cung cấp đảm bảo tính kịp thời: Để phát triển kinh tế trong nước, mở rộng kinh tế thì ngoài việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến từ nước ngoài thì người quản lý cần phải nắm bắt kịp những thông tin về các hoạt động kinh tế, tình hình tài chính ở từng thời điểm cũng như cả một thời kỳ. Vì thế mà các tài liệu kế toán cần đảm bảo cung cấp kịp thời. Từ đó sẽ đưa ra được những quyết định thích hợp và đúng đắn với tình hình thực tế doanh nghiệp.
 • Tài liệu kế toán cung cấp phải rõ ràng, dễ hiểu: Các đơn vị kinh tế cơ sở phải thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước đã ban hành. Bên cạnh đó, những tài liệu kế toán cung cấp phải rõ ràng, dễ hiểu. Việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phải cụ thể, chính xác, rõ ràng. Nhờ đó, các cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm trong quản lý kinh tế tài chính ở doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của Hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán có nhiệm vụ thu nhận và xử lý các tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, Hạch toán kế toán còn đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kiểm tra việc sử dụng các tài sản và thực hiện các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị, tổ chức.

Nhờ những thông tin mà Hạch toán kế toán cung cấp mà các cơ quan quản lý của Nhà nước, các nhà kinh tế, nhà quản lý doanh nghiệp sẽ có cơ sở để có thể tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những phân tích và đánh giá đúng thực trạng các hoạt động, thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, từ đó có thể phát hiện ra được những điểm mạnh, điểm yếu của từng doanh nghiệp để có phương pháp phát triển doanh nghiệp đúng hướng và đem lại hiệu quả ngày càng cao.

Hy vọng rằng với bài viết: Hạch toán là gì? Tất tần tật về Hạch toán kế toán cần biết” bạn sẽ hiểu rõ hơn về Hạch toán, cách phân loại cũng như vai trò quan trọng của nó trong kế toán tài chính. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ với mọi người nhé!

adsads
Bài Viết Liên Quan
email marketing là gì

Email marketing là gì? Bí quyết xây dựng một email marketing hiệu quả

Trong thời đại số hóa ngày nay, email marketing đã trở thành một công cụ quan trọng không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh....

Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng cao hiệu quả công việc tối ưu. Nắm được công...

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024 chưa? Bạn biết không? “Loài sống sót không phải là...

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn bao giờ hết. Góc văn phòng công ty nào cũng...

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên khi tìm việc. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường...

Bài Viết Liên Quan
email marketing là gì

Email marketing là gì? Bí quyết xây dựng một email marketing hiệu quả

Trong thời đại số hóa ngày nay, email marketing đã trở thành một công cụ...

Frame 34 (22)

Công thức sáng tạo dành cho bất kỳ ngành nghề nào

Sáng tạo là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng lực phát triển và nâng...

Áp dụng mô hình Agile cho kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024

Cuối năm rồi, bạn đã lên kế hoạch phát triển bản thân trong năm 2024...

Càng về cuối năm áp lực công việc càng nhiều: Có nên nghỉ việc liền hay qua Tết rồi nghỉ?

Càng về cuối năm thì câu chuyện nghỉ việc, chuyển việc càng sôi động hơn...

Biết tiếng Anh không còn là lợi thế? Đâu là yếu tố giúp bạn có công việc tốt sau khi ra trường?

Ngoại ngữ là ưu thế để gia tăng cơ hội cạnh tranh cho ứng viên...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers