adsads
shareholder là gì
Lượt Xem 69

Shareholder là gì? Shareholder có vai trò và quyền lợi như thế nào? Đây không những là khái niệm đặc biệt quan trọng trong các doanh nghiệp mà còn một chủ đề được quan tâm rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Hãy cùng khám phá nội dung viết dưới đây để có cái nhìn toàn diện hơn về shareholder!

Shareholder là ai?

Shareholder là ai?

Shareholder là gì?

Shareholder là ai? Đây là một câu hỏi được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực kinh doanh. Trong thực tế, thuật ngữ này ám chỉ các cổ đông của một công ty cụ thể.

Cổ đông có thể là cá nhân hoặc một nhóm người chia sẻ phần trăm cổ phần của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Họ đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của công ty trong tương lai.

Phần lớn các cổ đông chủ yếu quan tâm đến việc định giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán. Lý do là nếu giá trị của cổ phiếu mà họ sở hữu tăng lên, thì giá trị mà cổ đông đó nắm giữ cũng sẽ tăng theo.

Shareholder’s equity là gì?

Shareholder’s equity là gì? Đây là một khía cạnh khá quan trọng, được nhiều người quan tâm bên cạnh việc tìm hiểu về Shareholder. Nói một cách đơn giản, đây là tổng giá trị vốn mà các cổ đông đã đầu tư vào công ty, tức là giá trị ròng của công ty.

Shareholder’s equity thường biểu thị số tiền mà chủ sở hữu đã đầu tư vào công ty để giữ lại lợi nhuận trong thời gian dài.

Shareholder’s equity là gì?

Shareholder’s equity là gì?

Theo thông tin trên bảng cân đối kế toán, vốn của các cổ đông thường được chia thành ba loại: cổ phiếu thông thường, lợi nhuận còn lại và cổ phiếu ưu đãi.

Thông thường, Shareholder’s equity không được hiển thị một cách độc lập mà thường đi kèm với thông tin về tài sản và nợ của công ty.

Vốn cổ đông được tạo ra từ hai nguồn chính:

 1. Số tiền mà các cổ đông đóng góp.
 2. Số tiền lợi nhuận sau khi kinh doanh của các cổ đông được giữ lại để tái đầu tư vào công ty.

Vai trò của Shareholder

Vai trò của Shareholder:

 • Tham gia vào quyết định chiến lược: Shareholder thường được mời tham gia vào việc đề xuất và thông qua các quyết định chiến lược lớn của công ty. Điều này có thể bao gồm việc thông qua kế hoạch phát triển, chiến lược kinh doanh, và các quyết định về mục tiêu và hướng phát triển của công ty.
 • Giám sát quản lý: Shareholder có trách nhiệm giám sát quản lý của công ty, bao gồm việc chọn lựa và giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Họ có thể tham gia vào việc đề xuất và phê duyệt các ứng viên cho vị trí quản lý cấp cao và đảm bảo rằng các quyết định của họ được thực hiện một cách có trách nhiệm.
Vai trò của Shareholder

Vai trò của Shareholder

 • Kiểm soát chính sách tài chính: Shareholder thường được quyền phê duyệt chính sách tài chính của công ty, bao gồm chính sách về cổ tức, phân phối lợi nhuận, và các quyết định về vấn đề vốn và nợ.
 • Bảo vệ lợi ích của cổ đông: Một trong những vai trò quan trọng nhất của Shareholder là đảm bảo rằng lợi ích của cổ đông được bảo vệ và được đặt lên hàng đầu trong quá trình ra quyết định và hoạt động của công ty.
 • Thúc đẩy tính minh bạch và trung thực: Shareholder thường đòi hỏi công ty duy trì một môi trường minh bạch và trung thực trong việc báo cáo tài chính và thông tin về hoạt động kinh doanh. Điều này giúp tăng cường sự tin cậy và lòng tin của cổ đông và thị trường.

Tham khảo thêm đầu tư chứng khoán dài hạn là gìcách đầu tư thông minh.

Phân loại Shareholder

Cổ đông sáng lập

Shareholder gồm cổ đông sáng lập

Để trở thành cổ đông sáng lập của một doanh nghiệp, bạn cần:

 • Sở hữu ít nhất một cổ phần thông thường trong công ty.
 • Được liệt kê trong danh sách các thành viên sáng lập của doanh nghiệp.
 • Tham gia vào quá trình đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần thông thường được chào bán vào thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Ngoài những yêu cầu trên, khi trở thành cổ đông sáng lập, bạn sẽ được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, mang lại quyền lợi và ảnh hưởng đối với quá trình ra quyết định trong công ty.

Cổ đông phổ thông

Cổ đông phổ thông là nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu thông thường của một doanh nghiệp. Họ không chỉ đơn thuần là những nhà đầu tư mà còn là các thành viên chủ chốt trong quy trình ra quyết định của công ty.

Quyền tham gia bầu chọn ra Hội đồng Quản trị là một trong những đặc quyền quan trọng của cổ đông phổ thông. Trong các cuộc họp cổ đông, họ có quyền bỏ phiếu để chọn ra các thành viên mới hoặc tái bổ nhiệm các thành viên hiện tại của Hội đồng Quản trị.

Shareholder gồm cổ đông phổ thông

Cổ đông phổ thông trong Shareholder

Cổ đông phổ thông cũng được hưởng lợi từ việc nhận cổ tức. Đây là một phần thưởng quan trọng đối với việc đầu tư của cổ đông và cũng là một phần của lợi ích mà họ nhận được khi tham gia vào sự phát triển của công ty.

Xem thêm chia sẻ về định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền dễ hiểu tại đây.

Cổ đông ưu đãi

Cổ đông ưu đãi là những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu đặc biệt như cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phiếu ưu đãi khác được quy định trong Điều lệ công ty. Quyền lợi của họ sẽ phụ thuộc vào loại cổ phiếu mà họ sở hữu.

Quyền lợi và nghĩa vụ của Shareholder

Quyền lợi

Khi hiểu rõ bản chất của Shareholder, chúng ta cũng cần hiểu quyền lợi của một cổ đông. Quyền lợi này thường phụ thuộc vào số lượng cổ phần mà họ sở hữu. Ví dụ:

 • Khi sở hữu từ 5% cổ phần: có quyền kêu gọi Đại hội cổ đông.
 • Sở hữu từ 10% cổ phần: có quyền tham gia đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
 • Trên 50% cổ phần: có quyền quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp.

Đây là những quyền lợi mà cổ đông được hưởng dựa trên số lượng cổ phần mà họ sở hữu. Ngoài ra, khi trở thành Shareholder, bạn cũng có những quyền lợi cơ bản như:

 • Kiểm tra sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Nhận lợi nhuận hàng năm.
 • Tham dự các cuộc họp thường niên báo cáo về doanh số của công ty.
 • Yêu cầu phân phối tiền thu nếu công ty phải thanh lý tài sản.

Nghĩa vụ

Ngoài những quyền lợi nêu trên thì một cổ đông cũng không phải chịu nhiều nghĩa vụ, thậm chí khi công ty gặp khó khăn hoặc phá sản, trừ khi bạn là người sáng lập.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên tiếp tục theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty để đóng góp ý kiến cho Ban quản trị, từ đó giúp công ty phát triển và mang lại lợi nhuận mong muốn cho bạn.

Hiểu thêm về quản trị là gìkỹ năng của nhà quản trị trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Shareholder có quyền và nghĩa vụ gì

Quyền lợi và nghĩa vụ của Shareholder

Trở thành Shareholder có khó không?

Việc trở thành một Shareholder có thể khá đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào một số yếu tố như loại hình doanh nghiệp, quy định pháp lý và quy mô công ty. Dưới đây là một số cách phổ biến để trở thành một Shareholder:

 • Mua cổ phần: Phương pháp phổ biến nhất để trở thành Shareholder là mua cổ phần của một công ty thông qua thị trường chứng khoán hoặc qua các giao dịch trực tiếp với các cổ đông hiện tại.
 • Đầu tư vào doanh nghiệp mới: Nếu bạn muốn trở thành cổ đông sáng lập của một doanh nghiệp mới, bạn có thể đầu tư tiền vào công ty trong giai đoạn khởi nghiệp.
Shareholder và cách trở thành

Cách trở thành Shareholder

 • Nhận cổ phần từ người thừa kế: Trong một số trường hợp, bạn có thể trở thành cổ đông thông qua việc kế thừa hoặc nhận cổ phần từ gia đình hoặc người thân.
 • Tham gia vào quỹ đầu tư hoặc quỹ hưu trí: Một cách khác để trở thành Shareholder là tham gia vào các quỹ đầu tư hoặc quỹ hưu trí mà có cổ đông đa dạng, mua cổ phần của nhiều công ty khác nhau.

Dù có thể có một số rào cản như yêu cầu tài chính ban đầu hoặc quy trình pháp lý phức tạp, nhưng với kiến thức và sự lên kế hoạch, việc trở thành một Shareholder không hoàn toàn khó khăn.

Trên đây là tất tần tật những thông tin liên quan đến Shareholder. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ về khái niệm Shareholder là gì cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của một cổ đông.

Những cách nào giúp xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh tốt và hiệu quả? Xem tại đây.

— HR Insider —

VietnamWorksWebsite tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TÌM VIỆC

VietnamWorks là nền tảng tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm và hàng triệu ứng viên tiềm năng. VietnamWorks kết nối hiệu quả người tìm việc với các nhà tuyển dụng uy tín trên mọi lĩnh vực, giúp người tìm việc nhanh chóng tìm được công việc mơ ước. Tại VietnamWorks, người tìm việc sẽ được truy cập hàng ngàn tin tuyển dụng mới nhất, cập nhật liên tục từ các doanh nghiệp hàng đầu, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và sở thích. Ứng tuyển dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản. Đặc biệt, người tìm việc làm có thể tạo CV trực tuyến miễn phí, chuyên nghiệp và thu hút nhà tuyển dụng và nhận gợi ý việc làm phù hợp dựa trên CV và kinh nghiệm, để tìm việc nhanh chóng tại môi trường làm việc mơ ước.

adsads
Bài Viết Liên Quan
lương của công chứng viên

Tìm hiểu về mức lương của công chứng viên mới nhất hiện nay

Làm việc tại các cơ quan và tổ chức, công chứng viên sẽ được hưởng các mức lương phù hợp, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, đảm bảo không dưới mức lương tối thiểu vùng áp dụng.

ngành khoa học

Ngành Khoa học là gì? Mức lương, triển vọng ngành Khoa học

Các vị trí trong ngành Khoa học không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mang tính chiến lược cao, đặc biệt là với những ai có khả năng nghiên cứu sáng tạo và giải quyết vấn đề phức tạp. Để thành công trong ngành này, các chuyên gia cần liên tục cập nhật kiến thức mới và làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực mình lựa chọn.

lương ngành hóa học

Những cơ hội nghề nghiệp và mức lương ngành hóa học hiện nay

Ngành hóa học không chỉ là nơi cung cấp mức lương hấp dẫn mà còn là một lĩnh vực có triển vọng rộng mở cho những ai đam mê và có năng lực. Với những cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng phát triển, ngành hóa học đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ và là lựa chọn hàng đầu trong sự nghiệp của họ.

làm giảng viên đại học có giàu không

Làm giảng viên đại học có giàu không? Mức lương và lộ trình thăng tiến ra sao?

Làm giảng viên đại học không chỉ là nghề nghiệp đầy ý nghĩa và danh giá, mà còn đem lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, liệu đây có phải là con đường dẫn đến sự giàu có? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

Sinh học ứng dụng ra trường làm gì

Ngành Sinh học ứng dụng ra trường làm gì? Những cơ hội việc làm hấp dẫn

Các công việc trong ngành Sinh học ứng dụng mang tính ứng dụng cao và đem lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn. Với sự đa dạng và sự phát triển của ngành này, các sinh viên tốt nghiệp có thể tự tin lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp với khả năng và sở thích cá nhân.

Bài Viết Liên Quan
lương của công chứng viên

Tìm hiểu về mức lương của công chứng viên mới nhất hiện nay

Làm việc tại các cơ quan và tổ chức, công chứng viên sẽ được hưởng các mức lương phù hợp, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, đảm bảo không dưới mức lương tối thiểu vùng áp dụng.

ngành khoa học

Ngành Khoa học là gì? Mức lương, triển vọng ngành Khoa học

Các vị trí trong ngành Khoa học không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mang tính chiến lược cao, đặc biệt là với những ai có khả năng nghiên cứu sáng tạo và giải quyết vấn đề phức tạp. Để thành công trong ngành này, các chuyên gia cần liên tục cập nhật kiến thức mới và làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực mình lựa chọn.

lương ngành hóa học

Những cơ hội nghề nghiệp và mức lương ngành hóa học hiện nay

Ngành hóa học không chỉ là nơi cung cấp mức lương hấp dẫn mà còn là một lĩnh vực có triển vọng rộng mở cho những ai đam mê và có năng lực. Với những cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng phát triển, ngành hóa học đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ và là lựa chọn hàng đầu trong sự nghiệp của họ.

làm giảng viên đại học có giàu không

Làm giảng viên đại học có giàu không? Mức lương và lộ trình thăng tiến ra sao?

Làm giảng viên đại học không chỉ là nghề nghiệp đầy ý nghĩa và danh giá, mà còn đem lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, liệu đây có phải là con đường dẫn đến sự giàu có? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

Sinh học ứng dụng ra trường làm gì

Ngành Sinh học ứng dụng ra trường làm gì? Những cơ hội việc làm hấp dẫn

Các công việc trong ngành Sinh học ứng dụng mang tính ứng dụng cao và đem lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn. Với sự đa dạng và sự phát triển của ngành này, các sinh viên tốt nghiệp có thể tự tin lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp với khả năng và sở thích cá nhân.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers